ETF-XLP-Consumer Staples Select Sector SPDR

XLP Consumer Staples Select Sector SPDR

72.86 -0.21 (-0.29%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó72.86
Trong Ngày 72.39 - 73.08
Trong 52 Tuần 66.07 - 81.26
Lợi nhuận trong 1 năm-4.13%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC