ETF-XLY-Consumer Discret Select Sector SPDR

XLY Consumer Discret Select Sector SPDR

141.46 -0.28 (-0.20%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó141.75
Trong Ngày 140.55 - 142.19
Trong 52 Tuần 131.68 - 211.62
Lợi nhuận trong 1 năm-31.71%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC