Stocks-XPO-XPO Logistics Inc

XPO XPO Logistics Inc

35.79 0.07 (0.20%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó35.79
Trong Ngày 35.39 - 36.28
Trong 52 Tuần 30.45 - 79.51
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-54.96%
Beta1.4874
Vốn hóa thị trường4.12B
Hệ số P/E4.69
Doanh thu13.11B
EPS7.6379
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.728/06/202209/09/202218/11/202235.0040.0045.0050.0055.0060.0065.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Trucking
Tổng Giám đốc Điều hành Mario A. Harik
Nhân viên 42,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của XPO Logistics Inc decreased tính đến 21.20% và có tổng là 12.81B. Thu nhập ròng increased tính đến 190.99% đến 323.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 60.06% đến 1.14B và EPS increased từ 0.77 đến 2.93.
XPO- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
16.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.80%
Biên Hoạt động
5.93%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.78%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.36B
3.47B
3.23B
3.04B
Lợi nhuận Gộp
509M
535M
599M
517M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
190M
191M
275M
219M
Thu nhập Ròng
126M
488M
141M
131M