Stocks-XRAY-Dentsply Sirona Inc.

XRAY Dentsply Sirona Inc.

32.79 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Dentsply Sirona Inc. giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
6.95B
Phạm vi trong ngày
32.68
-
33.11
Phạm vi 52 tuần
26.23
-
42.88
Khối lượng (3 tháng)
3.25M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-32.45
Doanh thu
3.94B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
38.50

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 48 
39
Môi trường
53
Xã hội
54
Quản trị

Mọi người cũng đã mua