CryptocurrenciesXRPXRP

XRP

XRP

0.9358 -0.0937 (-9.10%)
Giá cung cấp bởi eToro, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
0.9358
B
0.9602
(phải chuột để xóaphải chuột để quản lý)
XRP
- +
 
Không có Dữ liệu
Tìm kiếm theo Ký hiệu hoặc Tên Người dùng
Giá thị trường (giá BÁN) được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo thông tin. Hiệu suất của người dùng dựa trên kết quả mô phỏng sao chép $10.000 với ngưỡng Cắt Lỗ sao chép là 60%. Hiệu quả trong quá khứ không chỉ báo cho kết quả tương lai.