StocksXerox CorpXRX

XRX

Xerox Corp

23.98 -0.16 (-0.66%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
23.97
B
24.02

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó23.98
Trong Ngày23.68 - 24.18
Trong 52 Tuần14.19 - 26.92
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.84M
Lợi nhuận trong 1 năm41.67%
Beta1.347
Vốn hóa Thị trường4.6B
Hệ số P/E22.66
Doanh thu6.88B
EPS1.0582
Cổ tức (Lợi suất)1 (4.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Computer Peripherals
Tổng Giám đốc Điều hành John Visentin
Nhân viên 24,700

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với quý kết thúc vào ngày 31/3/2021, doanh thu của Xerox Corp decreased tính đến 11.40% và có tổng là 1.71B. Thu nhập ròng decreased tính đến 49.35% đến 39.00M. Tài sản ròng decreased tính đến 2.87% đến 5.64B và EPS decreased từ 0.37 đến 0.18.
XRX- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
34.95%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.24%
Biên Hoạt động
5.72%
Lợi nhuận trên Đầu tư
4.11%
06/20
09/20
12/20
03/21
Tổng Doanh thu
1.47B
1.77B
1.93B
1.71B
Lợi nhuận Gộp
541M
623M
659M
596M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
50M
118M
152M
74M
Thu nhập Ròng
27M
90M
77M
39M