ETF-XS6R.L-Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap ETF

XS6R.L Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap ETF

10296.53 -55.92 (-0.54%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó10352.45
Trong Ngày 10264.58 - 10354.45
Trong 52 Tuần 8526.19 - 11006.09
Lợi nhuận trong 1 năm-0.71%
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC