Stocks22nd Century Group Inc.XXII

XXII

22nd Century Group Inc.

1.77 0.12 (7.23%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Giao dịch
S
1.77
B
1.80

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó1.66
Trong Ngày 1.65 - 1.81
Trong 52 Tuần 1.42 - 4.16
Khối lượng Trung bình (3 tháng)2.26M
Lợi nhuận trong 1 năm-43.88%
Beta1.2617
Vốn hóa thị trường358.61M
Hệ số P/E
Doanh thu33.19M
EPS-0.2254
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/02/202203/05/202214/07/20221.501.752.002.252.502.75
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Biotechnology
Tổng Giám đốc Điều hành James A Mish
Nhân viên 76

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của 22nd Century Group Inc. increased tính đến 10.09% và có tổng là 30.95M. Thu nhập ròng decreased tính đến 65.44% đến -32.61M. Tài sản ròng increased tính đến 49.79% đến 66.07M và EPS decreased từ -0.14 đến -0.21.
XXII- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
1.78%
Biên Lợi nhuận Ròng
-77.39%
Biên Hoạt động
-94.34%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-32.73%
06/21
09/21
12/21
03/22
Tổng Doanh thu
8.37M
7.81M
7.96M
9.05M
Lợi nhuận Gộp
283K
108K
70K
131K
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-6.64M
-7.57M
-8.95M
-8.15M
Thu nhập Ròng
-4.17M
-9.44M
-13.97M
-8.92M