Stocks-XYL-Xylem Inc

XYL Xylem Inc

105.82 1.77 (1.70%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó104.05
Trong Ngày 103.89 - 109.34
Trong 52 Tuần 71.96 - 118.25
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.26M
Lợi nhuận trong 1 năm17.92%
Beta1.0707
Vốn hóa thị trường18.75B
Hệ số P/E59.07
Doanh thu5.35B
EPS1.7615
Cổ tức (Lợi suất)1.2 (1.14%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Ngành Công nghiệp Industrial Machinery
Tổng Giám đốc Điều hành Patrick K. Decker, CPA
Nhân viên 17,300

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Xylem Inc increased tính đến 6.63% và có tổng là 5.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 68.11% đến 427.00M. Tài sản ròng increased tính đến 8.40% đến 3.23B và EPS increased từ 1.40 đến 2.35.
XYL- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
37.69%
Biên Lợi nhuận Ròng
7.73%
Biên Hoạt động
10.76%
Lợi nhuận trên Đầu tư
7.58%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
1.32B
1.27B
1.36B
1.38B
Lợi nhuận Gộp
493M
467M
520M
524M
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
140M
111M
156M
183M
Thu nhập Ròng
113M
82M
112M
12M