StocksZalandoZAL.DE

ZAL.DE

Zalando

19.27 -1.38 (-6.68%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
19.27
B
19.33

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó19.27
Trong Ngày 19.14 - 20.52
Trong 52 Tuần 19.14 - 87.26
Khối lượng Trung bình (3 tháng)1.39M
Lợi nhuận trong 1 năm-75.90%
Beta0.1283
Vốn hóa thị trường5.4B
Hệ số P/E165.12
Doanh thu10.21B
EPS0.1253
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.720/04/202201/07/202212/09/202220.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Retail Trade
Ngành Công nghiệp Internet Retail
Tổng Giám đốc Điều hành Robert Gentz, MBA; David Schneider, MBA
Nhân viên 17,043

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Zalando increased tính đến 29.72% và có tổng là 10.35B. Thu nhập ròng increased tính đến 3.72% đến 234.50M. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ 0.86 đến N/A.
ZAL.DE- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
40.48%
Biên Lợi nhuận Ròng
1.98%
Biên Hoạt động
1.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
5.49%
09/21
12/21
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
2.28B
3.1B
2.21B
2.62B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
-8.4M
88M
-61.3M
14M