Stocks-ZG-Zillow Group Inc

ZG Zillow Group Inc

53.26 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Zillow Group Inc giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
12.44B
Phạm vi trong ngày
52.12
-
54.08
Phạm vi 52 tuần
33.18
-
58.68
Khối lượng (3 tháng)
693.7K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-79.68
Doanh thu
1.91B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
62.75

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 51 
62
Môi trường
55
Xã hội
58
Quản trị

Mọi người cũng đã mua