Stocks-ZIM-ZIM Shipping Services Ltd

ZIM ZIM Shipping Services Ltd

18.61 0.27 (1.47%)
Giá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD Thị trường đóng cửa
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.61
Trong Ngày 18.12 - 18.73
Trong 52 Tuần 16.21 - 91.03
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.2M
Lợi nhuận trong 1 năm-71.73%
Beta1.4531
Vốn hóa thị trường2.23B
Hệ số P/E0.38
Doanh thu13.84B
EPS49.3906
Cổ tức (Lợi suất)27.55 (148.04%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202226/10/202209/01/202320.0030.0040.0050.0060.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Marine Shipping
Tổng Giám đốc Điều hành Eliyahu Glickman, EMBA
Nhân viên 5,931

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của ZIM Shipping Services Ltd increased tính đến 168.78% và có tổng là 10.73B. Thu nhập ròng increased tính đến 786.92% đến 4.65B. Tài sản ròng increased tính đến 1,575.88% đến 4.60B và EPS increased từ 4.31 đến 39.02.
ZIM- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
57.25%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.40%
Biên Hoạt động
57.83%
Lợi nhuận trên Đầu tư
16.63%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
3.47B
3.72B
3.43B
3.23B
Lợi nhuận Gộp
2.2B
2.31B
1.83B
1.6B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.11B
2.24B
1.75B
1.52B
Thu nhập Ròng
1.71B
1.71B
1.34B
1.17B