StocksZurich Insurance Group LtdZURN.ZU

ZURN.ZU

Zurich Insurance Group Ltd

437.71 -1.19 (-0.27%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng CHF Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
437.71
B
438.59

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó437.71
Trong Ngày437.51 - 442.40
Trong 52 Tuần352.48 - 442.40
Khối lượng Trung bình (3 tháng)291.94K
Lợi nhuận trong 1 năm16.21%
Beta-0.03
Vốn hóa thị trường65.28B
Hệ số P/E14.81
Doanh thu64.47B
EPS29.6799
Cổ tức (Lợi suất)19 (4.34%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.705/08/202118/10/202130/12/2021360.00380.00400.00420.00440.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Mario Greco
Nhân viên 52,930

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020: Doanh thu của Zurich Insurance Group Ltd decreased tính đến 22.68% và có tổng là 55.11B. Thu nhập ròng decreased tính đến 12.27% đến 3.82B. Tài sản ròng decreased tính đến 0.48% đến 35.22B và EPS decreased từ 27.52 đến 24.00.
ZURN.ZU- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
6.22%
Biên Hoạt động
10.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.17%
03/16
06/16
09/16
12/16
Tổng Doanh thu
13.76B
16.78B
19.7B
16.07B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
920.29M
812.26M
956.02M
736.12M