Stocks-ZWS-Zurn Elkay Water Solutions Corporation

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation

32.21 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch
Giao dịch

Zurn Elkay Water Solutions Corporation giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
5.54B
Phạm vi trong ngày
31.61
-
32.81
Phạm vi 52 tuần
19.23
-
33.85
Khối lượng (3 tháng)
1.28M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
50.49
Doanh thu
1.53B
Thảo luận Hàng đầu

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu khả quan
Mục tiêu giá
33.83

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
57
Cao
Ngành 
Trung bình 55 
69
Môi trường
69
Xã hội
34
Quản trị