CurrenciesNZD/JPYNZDJPY

NZDJPY

NZD/JPY

82.384 0.763 (0.93%)
Ceny podle eToro, v JPY Otevřený trh
Obchodovat
S
82.384
B
82.429
Top