Definice pákového efektu a marže

Co je pákový efekt?

Pákový efekt znamená využití kapitálu zapůjčeného od makléře při otevírání pozice. Někdy si obchodníci mohou přát aplikovat pákový efekt, aby v souladu se svou investiční strategií získali větší expozici s minimálním vlastním kapitálem. Pákový efekt se uplatňuje násobkem kapitálu investovaného obchodníkem, například 2x, 5x nebo vyšším a makléř půjčí obchodníkovi tuto sumu peněz za fixní procento. Pákový efekt může být uplatněn na nákupní (dlouhé) i prodejní (krátké) pozice. Je důležité vzít v úvahu, že ztráty budou násobeny stejně jako zisky.

Co je marže?

Marže je relativní finanční částka potřebná k provedení obchodu s pákovým efektem při zohlednění rozpětí, pákového efektu a převodů měn. Řekněme, že chcete investovat 1 000 USD do cenných papírů společnosti Apple s pákovým efektem 1:10. Marže bude činit 10 %, což znamená, že musíte ze svých prostředků investovat 100 USD. Pokud bude aktuální cena za akcii společnosti Apple 136 $, obdržíte ekvivalent 7,35 akcií Apple.

Jak funguje pákový efekt?

  1. Vyberte si aktivum, s nímž chcete obchodovat na platformě eToro, a klikněte na TRADE (obchodovat). Objeví se vyskakovací okno s parametry obchodu, jak je ilustrováno níže.
  2. Zvolte si příslušnou tabulku v horní části Prodeje (krátká pozice) nebo Nákupu (krátká pozice) vašeho obchodu.
  3. Nastavte částku kapitálu, kterou si přejete investovat do tohoto obchodu. Nastavte si násobek pákového efektu. Tento parametr se bude lišit podle jednotlivých aktiv. Případně můžete obchodovat i bez pákového efektu, když si zvolíte parametr 1x.
  4. Nastavte si parametry Stop Loss (zastavit ztrátu) a Take Profit (vzít zisk). Limit Stop Loss je vyžadován za účelem minimalizace možného rizika pro váš kapitál.
  5. Klikněte na SET ORDER (nastavit objednávku) k realizaci obchodu. Obchody se realizují v okamžiku, kdy je otevřen trh.
  6. Obchody s pákovým efektem jsou realizovány formou CFD. Pro bližší informace o obchodování formou CFD klikněte zde.

Na které nástroje mohu aplikovat pákový efekt?

Pákový efekt může být uplatněn při obchodování s cennými papíry, devizami, ETF, komoditami a indexy a za určitých okolností i s kryptoměnami. Každý z nástrojů má své maximální pákové limity, které jsou udávány oborovými regulacemi i snahou samotného eToro zajistit zodpovědné obchodování a omezit na minimum rizika obchodování s vysokým pákovým efektem. Další informace o konkrétních limitech získáte kliknutím zde.

Maximální expozice se bude lišit rovněž podle typu účtu. Účet Profesionálního klienta eToro přináší vyšší pákový efekt a také spoustu dalších výhod, jako například omezení úrokové míry z rozpětí. Profesionálními klienty se mohou stát jen klienti splňující určitá kritéria. Pokud si přejete dozvědět se více o statusu Profesionálního klienta, klikněte zde.

Co mohu udělat pro minimalizaci rizika při obchodování s pákovým Efektem?

I když může vést obchodování s pákovým efektem ke zvýšeným ziskům z úspěšných obchodů, může být rovněž zatíženo rizikem zvýšené ztráty. eToro však má k dispozici nástroje managementu rizik, které vám pomohou omezit potenciální ztrátu.

  • Stop Loss: Aplikujte funkci Stop Loss, která uzavře obchod v okamžiku, kdy se trh pohne oproti vaší pozici v určitém konkrétním rozsahu. Příkaz Stop Loss můžete nastavit na určitou tržní cenu (kurz) NEBO jako peněžní částku, která se v okně obchodu také zobrazí jako procento z vaší počáteční investice.
  • Take Profit: Nastavte si příkaz Take Profit, který automaticky uzavře vaši pozici, když zisk z vašeho obchodu dosáhne částky, kterou jste si zvolili.
  • Ochrana proti zápornému saldu: Při ojedinělých příležitostech, kdy se vlivem podmínek na trhu ocitne saldo Vašeho kapitálu v záporných číslech, eToro absorbuje tuto ztrátu a vynuluje Váš kapitál.

Jak vysoké jsou poplatky za obchodování s pákovým efektem?

Obchodování s pákovým efektem na eToro probíhá prostřednictvím CFD; souvisejícími náklady jsou spready a poplatky za držení přes noc. Podrobnější informace najdete zde.

Příklady pákového efektu:

Investovaná částka Pákový efekt Velikost obchodu
50 $ 1:20 1 000 $
200 $ 1:30 6 000 $
400 $ 1:10 4 000 $