Stocks-PRS.OL-Prosafe

PRS.OL Prosafe

0 0 (0%)
Obchodujte

FINANČNÍ SHRNUTÍ

Za fiskální rok končící 31/12/2023: obrat společnosti Prosafe se decreased o 46.17% a činil 1.03B. Čistý výnos decreased o 5,066.24% na -716.68M. Čistá aktiva se decreased o 6.58% na 343.26M a EPS se decreased z 1.64 na -63.42.
VýsledovkaRozvahaStav finančních toků
Čtvrtletně
Hrubé rozpětí
Čistá zisková marže
Provozní rozpětí
Návratnost investic