Den komplette ordliste over kryptovaluta- og blockchain-teknologi

Blockchain-revolutionen har indført mange nye former for praksis i verden i dag og især kryptovalutaer. Som med de fleste nye teknologier er blockchain- og kryptoterminologi under udvikling og forandring og konstant udformning af nye fraser. Derfor har vi sammensat denne handy ordliste over tekniske termer, der vil give dig en bedre forståelse af blockchain-sproget og hjælpe dig med at mestre jargonen.

#

51 % angreb – Denne term beskriver en situation, hvor for meget af blockchain-netværkets effekt er koncentreret på ét sted. En bruger eller en gruppe af brugere, der kontrollerer 51 % af systemet kan manipulere det med vilje, og eller utilsigtet foretage modstridende transaktioner, der kan kompromittere systemet.

A-C

Airdrop – En distribution af tokens foretaget af operatørerne af et kryptovalutanetværk. Disse tokens bliver enten foræret gratis til alle ihændehavere af kryptovalutaen eller tilpasset i form af en eller anden aktivitet som reklame for kryptoen på et socialt netværk.

Altcoin – Enhver kryptovaluta bortset fra Bitcoin bliver kaldt en altcoin (kort for “alternative coin”). Der er hundredvis af altcoins, der bliver handlet rundt omkring i verden inklusive XRP, NEO, Stellar og mange andre.

Arbejdsbevis – Ligesom foregående interessentbevis er arbejdsbevis et tilsvarende koncept til at beslutte, om brugeren har ret til at skabe en blok. Men hvad angår arbejdsbevismetoden bliver tilladelse fastlagt efter computerkraft og ikke minearbejdernes digitale rigdom.

ASIC – en forkortelse af “Application Specific Integrated Circuit”. En ASIC er en chip designet specielt til en bestemt opgave. I en blockchain-verden refererer det normalt til en chip udviklet til at køre på minedriftcomputere, og er betragtet som overlegen i forhold til CPU’er og GPU’er.

Bitcoin – Den første og største kryptovaluta (efter markedsværdi). Bitcoin blev lanceret i 2009 som en decentraliseret valuta bygget på blockchain-teknologi. Det er den første applikation med blockchain i den virkelige verden. Bitcoin blev skabt af en person eller en gruppe af personer, der identificerer sig under pseudonymet Satoshi Nakamoto.

Blockchain – Et decentraliseret netværk bygget på baggrund af en kontinuerlig kæde af kodesegmenter i en forud fastsat størrelse (blokke). Alle transaktioner på netværket bliver gemt i en offentlig hovedbog, der findes på hele netværket, og det betyder, at der ikke er behov for en central server til at bemyndige transaktioner på netværket.

D-H

DAO – En forkortelse for Decentralized Autonomous Organization. Denne term beskriver en organisation, der bruger blockchain-metoder såsom smarte kontrakter til at styre sig selv uden behov for en central myndighed.

Dapps – Forkortelse for decentraliserede apps. Det væsentlige er, at dette er programmer, der bruger blockchain til at skabe enhver form for program, der kører på et decentraliseret netværk.

Digital underskift – En alm. term brugt til at identificere en enkeltperson eller handling på internettet. I blockchain henviser det sædvanligvis til et entydigt id til en bestemt bruger, token eller transaktion.

Forgrening – Da blockchain er decentraliseret, skal hver ændring af netværket accepteres af sine brugere for at gå igennem. Hvis nok brugere accepterer en opgradering eller kodeændring, bliver det rullet ud på tværs af netværket. En ændring, som stadig støtter ældre versioner af netværket, kaldes en blød forgrening, mens en, der gør den baglæns inkompatibel, kaldes en hård forgrening. Lejlighedsvis, hvis der er en splittelse i et community om en hård forgrening, kan det resultere i oprettelse af et helt nyt og parallelt blockchain-netværk. Det var tilfældet med skabelsen af Bitcoin Cash og Ethereum Classic.

Genesis block – Den første blok af kode skabt på et blockchain-netværk.

Hash – Praksis ved hjælp af en algoritme til at give et stykke data “et digitalt fingeraftryk”. Ved lagring af oplysninger på blockchain bruges hashing til at oprette en samlet form til at identificere kodeblokke ved at konvertere dem til en streng af tal og bogstaver i en fast størrelse.

Hovedbog – En digital log over alle de transaktioner, der fandt sted på et bestemt blockchain-netværk. Kopier af hovedbogen gemmes på tværs af netværket og opdateres hele tiden for at matche hinanden, så transaktionerne kan verificeres af alle på netværket.

Hvidbog – dokument, der tjener som en rapport eller en guide til et kompliceret spørgsmål. I kryptovalutaernes verden bruges hvidbøger som et middel til at formidle et blockchain-netværk eller en kryptovalutas struktur, plan og/eller vision.

I-M

ICO – Initial Coin Offering. Denne term beskriver en situation, hvor en virksomhed rejser midler ved at udstede kryptovalutatokens, der sælges til en fast pris til tidlige investorer.

Interessentbevis – En metode, som bestemmer, hvilke brugere der er berettiget til at tilføje nye blokke til blockchain og således, tjener et minedriftsgebyr. Ved hjælp af denne metode bliver brugere med flere tokens foretrukket fremfor dem med færre tokens, hvad angår deltagelse i minedriftsprocesser.

Knude – En computer på netværket, som kører en kopi af blockchains hovedbog. Knuder er spredt rundt i netværket og hjælper det med at holde sin decentrale form.

Kold opbevaring – En sikkerhedsforanstaltning til at gemme kryptovalutaer i et offline miljø. Dette kan være en lagerenhed (f.eks. et USB-flashdrev) eller en papirtegnebog.

Konsensus – Da så mange data på et offentligt blockchain-netværk er gemt samtidig på flere områder i netværket, skal medlemmerne have den samme kopi af disse segmenter af koder (f.eks. en offentlig hovedbog) på tværs af netværket.

Kryptovaluta – Den første større applikation i blockchain. En kryptovaluta er en valuta, der er designet til ikke at have noget central ejerskab, og hver token og transaktion er entydigt krypteret. Blockchain-teknologi er den infrastruktur, der gør det muligt for kryptovalutaer at blive gemt og for tokens på netværket at skifte hænder.

Ligemand-til-ligemand (P2P) – Praksis med udveksling af oplysninger på et bestemt netværk direkte mellem to parter uden brug af en server til at videregive data.

Likviditet – Den lethed, hvormed en vis kryptovaluta kan konverteres til kontanter. Likviditet er afhængig af mange faktorer, herunder udbud og efterspørgsel og transaktionsbehandlingstider.

Lynnetværk – en “andenlagsløsning” designet til i høj grad at øge hastigheden af transaktionsbehandlingstid på et blockchain-netværk. Lynnetværket skaber et P2P-netværk til procestransaktioner, før du sender dem til logning på den underliggende blockchains offentlige hovedbog.

Minedrift – Praksis med tildeling af computerkraft til at udføre transaktioner på nettet og at blive belønnet med tokens. Hver transaktion er krypteret af en ligning, der kræver stor computerkraft til behandling. Minearbejdere, der løser ligningen først, således at transaktionen finder sted, bliver belønnet med et lille gebyr.

Minedriftspool – En konstruktion skabt af en gruppe af minearbejdere med henblik på at behandle flere transaktioner og modtage flere gebyrer. Pengene bliver derefter delt mellem medlemmer af denne pool.

N-P

Offentlig nøgle – Hvis den førnævnte private nøgle kunne sidestilles med en adgangskode, er den offentlige nøgle en slags brugernavn, som kan ses af alle på den offentlige hovedbog.

Papirtegnebog – En kold storageløsning, som betragtes som en af de sikreste metoder til lagring af kryptovalutaer. Papirtegnebogen kan udskrives på enhver printer og indeholder brugerens unikke offentlige og private nøgle kodet som QR-koder. Når brugerne ønsker at få adgang til deres midler, er alt, de behøver at gøre, at scanne deres papirtegnebog.

Privat nøgle – Hver bruger på netværket har en privat nøgle. Den private nøgle er kun kendt af brugeren og kan sammenlignes med en adgangskode.

 

S-W

SegWit – Forkortelse for “Segregated Witness”. Denne term henviser til en løsning, som gør et netværk hurtigere. SegWit kunne potentielt blive gennemført som en blød forgrening på et blockchain-netværk, forbedre dets funktioner uden at skulle oprette en ny valuta eller gøre nettet bagud inkompatibelt.

Smart kontrakt – En algoritme, som bruger blockchain-teknologi til automatisk at udføre en bestemt kontrakt. Når betingelser i en smart kontrakt er opfyldt, bliver den udført, med belønning af de deltagende parter i henhold til kontraktens betingelser. Smarte kontrakter var meget populære i forbindelse med Ethereum blockchain-netværk.

Tegnebog – Et onlineprogram eller et native client-program, som gør det muligt for brugerne at gemme, overføre og se deres saldo. Forskellige tegnebøger understøtter forskellige kryptovalutaer, og mange tegnebøger tilbyder støtte til forskellige kryptovalutaer på en enkelt platform.

Token – En enkelt mønt relateret til et bestemt blockchain-netværk, der repræsenterer dens valuta, og giver værdi til transaktioner inden for netværket. For eksempel er Litecoin-netværkets token benævnt LTC.

Transaktionsgebyr – Da transaktioner på et blockchain-netværk kræver stor computerkraft, konkurrerer minearbejdere på netværket om retten til at behandle transaktionen ved at tildele deres computerkraft. Den minearbejder, der ender med at behandle den, modtager transaktionsgebyret.

Kryptovalutaer har stærke kursudsving og er derfor ikke egnede for alle investorer. Handlen med kryptovalutaer er ikke underlagt noget EU-regelsæt. Din kapital er i fare. Indholdet er kun beregnet til uddannelsesformål, og bør ikke anses som investeringsråd.