Hvad er CFD-handel?

CFD-handel (kort for “Contract for Difference”) er en metode, der gør det muligt for enkeltpersoner at handle og investere i et aktiv ved at deltage i en kontrakt mellem sig selv og en mægler, i stedet for at åbne en position direkte på et bestemt marked. Handleren og mægleren laver en indbyrdes aftale om at genskabe markedsvilkår og udligne forskellen mellem sig, når positionen er lukket. CFD-handel tilbyder mange fordele, som ikke findes med direkte handel, såsom adgang til oversøiske markeder, gearet handel, korte (SÆLG) positioner til aktiver, som traditionelt ikke tilbyder denne mulighed og meget mere.

Hvordan fungerer CFD’er?

  1. Handleren vælger et aktiv, som tilbydes som CFD af mægleren. Det kunne være en aktie, et indeks, en valuta eller andre aktiver, som mægleren har i sit udvalg.
  2. Handleren åbner positionen og indstiller parametre, som om det er en lang eller kort position, gearing, investerede beløb og andre parametre afhængigt af mægleren.
  3. De to indgår en kontrakt med aftale om, hvad der er åbningskursen for positionen, og om der skal indregnes ekstragebyrer (så som dag-til-dag gebyrer).
  4. Positionen bliver åbnet og forbliver åben, til enten handleren beslutter at lukke den, eller den bliver lukket af en automatisk kommando som at nå et Stop Loss- eller Take Profit-punkt, eller kontrakten udløber.
  5. Hvis positionen lukker med overskud, betaler mægleren handleren. Hvis den lukker med et tab, pålægger mægleren handleren at betale differencen.

Handel med CFD på eToro

I løbet af det sidste årti er CFD’er (Contracts For Difference) blevet den mest populære måde, som online investorer bruger til at handle aktier, råvarer, indekser og valutaer.  Som med alt, der vokser så hurtigt, er der en masse misinformation omkring CFD’er. Her vil vi gå tilbage til de grundlæggende forhold for at forklare, hvad en CFD er, og hvad konsekvenserne er for handlerne på eToros platform. Ved investering i aktier ved hjælp af CFD’er og uden gearing (1:1) medfører handlen ikke mere risiko, end hvis du havde investeret i den faktiske aktie.

De fleste aktiver på eToro handles som CFD’er og eksekveres i løbet af specifikke markedstimer.

Hvad er forskellen mellem en CFD og en ETF?

Selvom der er ligheder mellem CFD’er og ETF’er (Exchange-Traded Funds), er de helt forskellige. Ligheden består i, at de begge er derivativer: En ETF er en fond, der samler forskellige finansielle aktiver i ét omsætteligt instrument, mens en CFD er en kontrakt om en kursændring i et bestemt aktiv. Det betyder i begge tilfælde, at du rent faktisk ikke køber de underliggende aktiver. Men mens ETF’er er sammensat af finansielle institutioner efter en specifik markedsstrategi (ofte brugt til at afdække risiko), bliver en CFD tilbudt af en mægler for at give adgang til private brugere. Som det er tilfældet for ETF’er, kan CFD-handel bruges til at oprette en portefølje, som følger en markedsstrategi, og det giver brugerne absolut kontrol over de aktiver, de vælger at fastholde, og det gør det muligt for dem at styre deres egen risiko.

Kan jeg kun få profit, når kurserne stiger?

Nej. En af de store fordele ved at investere i CFD’er frem for i markeder som råvarer eller aktier er, at du også kan drage fordel af faldende markeder. Husk, en CFD er en kontrakt på forskel, men at forskellen kan gå i alle retninger. Så du kan investere i muligheden for, at kurserne går op (en “købsordre” eller “lang” ordre) eller ned (en “salgsordre” eller “kort” ordre) alt efter, hvad du mener, der sandsynligvis vil ske.

Er minimumsinvesteringen i aktien lig med dens markedskurs?

Nej. CFD’er gør det muligt at investere mindre beløb i dine foretrukne markeder. Med CFD’er behøver du i realiteten ikke at købe eller eje et værdipapir, så du er ikke begrænset af de høje kurser på visse aktier eller råvarer. Så selvom kursen på en Google-aktie f.eks. er USD 1.000, kan du på eToro investere i Google med så lidt som USD 50 (ved brug af gearingen 1:10) og eje Google-aktier til en værdi af USD 500. Det er en af de største fordele ved brug af CFD’er.

Er der aktier, der er unikke for CFD’er?

Ja. Indekser som f.eks. DJ30 eller SPX500 er ikke faktiske, fysiske aktiver. Du kan ikke eje et stykke af et indeks. Men med CFD’er kan du spekulere i indeksets afkast, og det sætter dig i stand til ikke blot at investere i en aktie, men hele sektorer i nationale økonomier.

Er CFD’er mere risikofyldte end traditionelle markedsinvesteringer?

Nej. Enhver finansiel investering indebærer risiko, og CFD’er er ikke anderledes. CFD’er bliver kun mere risikobetonede, hvis du bruger gearing, hvilket øger din markedseksponering. På eToro for eksempel kan du investere i et aktiv uden nogen gearing.