Suomessa Bull-markkinat ja Bear-markkinat tunnetaan myös nimellä härkä- ja karhumarkkinat. Käytettiin sitten kumpaa kieltä tahansa, Bull- ja Bear-markkinoiden ymmärtäminen saattaa vaikuttaa positiivisesti onnistuneiden sijoitusten tekemiseen, sillä molempiin markkinatyyppeihin voi liittyä dramaattisia muutoksia osakkeiden hinnoissa. Nämä kaksi termiä auttavat sijoittajia ymmärtämään tietynlaisia tilanteita osakemarkkinoilla ja reagoimaan niihin oikealla tavalla.

Bull- ja Bear-markkinat: mitä Bull-markkinat tarkoittavat?

Termiä Bull-markkinat, tai härkämarkkinat, käytetään sellaisina aikoina, jolloin markkinatilanne on optimaalinen. Optimaalisesta markkinatilanteesta voidaan puhua, kun sekä sijoittajien että kuluttajien luottamus markkinoihin on nousussa, ja myös talouteen liittyvät ennusteet toimivat positiivisena indikaattorina. Tällöin on meneillään nousukausi, jonka voi tunnistaa erityisesti kahden asian perusteella:

 • 20 prosentin positiivinen muutos kursseissa.
 • Hinnat nousevat kaikkien aikojen korkeimpiin lukemiin.

Bull-markkinat voi tunnistaa parhaiten tarkastelemalla kurssien kehittymiseen liittyviä kaavioita; jos käyrän matka lähtee liikenteeseen alavasemmalta ja päättyy ylös oikealle, kyseessä ovat mitä todennäköisimmin Bull-markkinat. Toki matkan varrelle voi mahtua myös hetkittäisiä ylä- ja alamäkiä, mutta pääsääntöisesti käyrän tulee olla selkeästi nouseva. Termi “Bull-markkinat” viittaa pääomamarkkinoihin, mutta samaa termiä voidaan käyttää myös erilaisista tarvikkeista, valuutoista, kryptoista ja joukkovelkakirjoista puhuttaessa.

Body-Image Bull vs Bear

 

Bull ja Bear: kuinka tunnistaa Bull-markkinat?

Bull-markkinoiden käynnistyminen on se hetki, kun sijoittajat haluavat olla hereillä ja sijoittaa rahansa oikeisiin kohteisiin. Härkämarkkinoiden tunnistamiseen liittyy tiettyjä elementtejä, joita jokaisen sijoittajan kannattaa pyrkiä seuraamaan. Mikäli laitat niin sanotusti rahasi likoon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, saatat kerätä sijoituksillasi tuntuviakin voittoja. Seuraavassa käymme tarkemmin läpi, miten Bull-markkinoiden käynnistymisen voi tunnistaa, ja miten toimia siinä hetkessä.

Kuinka tunnistaa Bull-markkinoiden alkuvaiheet?

Bull-markkinoiden alkuvaiheiden tunnistaminen ei välttämättä ole etenkään uusille sijoittajille tuttu juttu. Siihen liittyy kuitenkin tiettyjä elementtejä, joita voi seurata, ja siten olla parhaassa tapauksessa liikenteessä juuri oikeaan aikaan. Kaupankäynti Bull-markkinoilla voi olla tuottoisaa, jos olet osannut ennakoida tulevat muutokset markkinatilanteessa – nimenomaan riittävästi etukäteen.

Härkämarkkinat käynnistyvät juuri ennen kuin yleinen taloustilanne alkaa elpyä. Siinä vaiheessa korot ovat vielä alhaalla, mutta samalla teollisuuden tuotantoon liittyvät tilastot alkavat kääntyä ylöspäin. Samaan aikaan myös teknologian ja jaksoittaisten osakkeiden arvo alkaa nousta. S&P 500 -markkinaindeksin, joka kattaa markkina-arvoltaan 500 suurinta yhdysvaltalaisyritystä, käyrät alkavat osoittaa ylöspäin sekä parhampina että heikoimpina hetkinä. Kun vielä Bullish Percent Index (BPI) antaa niin sanotun härkähälytyksen tai vahvistuksen tietynlaisesta kaavasta, ollaan härkämarkkinoiden kynnyksellä.

Strategiat kaupankäyntiin Bull-markkinoilla

Kuinka ostaa ja pitää – mitä näillä tarkoitetaan?

Ostaa ja pitää -strategia tunnetaan englanninkielisellä termillä Buy-and-hold. Tätä taktiikkaa käyttävät pääasiassa sijoittajat, jotka sitoutuvat sijoituksiinsa pitkäaikaisesti. Strategian päämäärä on tuoton tekeminen pitkällä aikavälillä, mikä tarkoittaa sitä, että aluksi hankituilla osakkeilla on ikään kuin lupa tehdä tappiota. Tämän strategian ideologiana on se, että kun sijoittaja pitäytyy ratkaisussaan riittävän pitkään, kurssit kääntyvät jossain vaiheessa ylöspäin.

Mikä on momenttistrategia?

Momenttisrategioita voi selittää vertauskuvalla “tule juhliin myöhään, mutta poistu aikaisin”. Momenttistrategiaa käyttävät sijoittajat ostavat osakkeita, joiden arvo on kasvanut nopeasti lyhyessä ajassa ja myyvät osakkeita, joiden arvo on pudonnut. Sijoittajat hyödyntävät eri aikavälejä momenttistrategian käytössä. He tarkastelevat, kuinka osakkeet ovat pärjänneet viimeisten 1–6 kuukauden tai 3–12 kuukauden aikana. Momenttistrategiaa käyttävät sijoittajat olettavat, että keskipitkällä aikavälillä kasvaneet osakkeet jatkavat kasvua myös lähitulevaisuudessa. Kun osakkeiden arvot lähtevät laskuun, sijoittajat myyvät sijoitusinstrumenttinsä.

Trendistrategiat ja niiden hyödyntäminen

On olemassa useita erilaisia trendistrategioita, ja monet niistä ovat melko monimutkaisia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan trendistrategioiden ideana on tunnistaa, onko osakkeen hinta korkeampi vai matalampi kuin pidemmällä aikavälillä: mitä pidempi aika, sen parempi. Kun sijoittajat löytävät tietyn toistuvan kuvion, he tekevät tällöin omat ratkaisunsa. Usein on oikea aika iskeä, kun osakkeen hinta on pudonnut tilapäisesti, mutta teknisten analyysien perusteella kyseessä on vain hetkellinen pudotus.

Kasvuosakkeet – mitä ne ovat ja mitä sinun tulee tietää?

Kasvuosakkeiden kohdalla katseet ovat pääosin tulevaisuudessa, sillä niiden hinnat perustuvat kasvuodotuksiin. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrityksen tulevaisuuden tuottojen odotetaan olevan korkeampia kuin markkinoilla keskimääräisesti. Kasvuosakkeisiin sijoittamisessa kyse on riskisijoittamisesta, mutta potentiaaliset voitot voivat olla todella merkittäviä.

Bull ja Bear: mitä Bear-markkinat tarkoittavat?

Bear-markkinat, eli suomennettuna karhumarkkinat, käynnistyvät, kun osakkeiden arvot putoavat alaspäin pidemmällä aikavälillä. Bull-markkinoita seuraavat siis Bear-markkinat, ja ilmiöön liittyy seuraavia tuntomerkkejä:

 • Kurssit putoavat pidemmän aikaa, ja pudotus on yli 20 prosenttia tuoreimmasta markkinahuipusta.
 • Mikäli kurssit putoavat yli viisi prosenttia yhden päivän aikana, mutta 20 prosenttia ei ole vielä täyttynyt, tällöin käytetään termiä ”bearish”.

Kun Bear-markkinat käynnistyvät, sijoittajat alkavat myydä osakkeitaan pienimuotoisen paniikin saattelemana.

Body-Image2 bull vs bear

 

Kuinka tunnistaa Bear-markkinat?

Bear-markkinoiden tunnistaminen etukäteen ei ole missään nimessä helppoa. Kurssien putoamista ennakoivat tietynlaiset merkit, mutta niiden perusteella ei voi tehdä täysin varmoja päätelmiä karhumarkkinoiden alkamisesta. Mikäli esimerkiksi korkotasot nousevat, geopoliittisesti tapahtuu jotain merkittävää tai Bull-markkinatilanne on kestänyt todella pitkään, karhumarkkinat saattavat käynnistyä.

Kuinka tunnistaa Bear-markkinoiden alkuvaiheet

Bear-markkinat tunnistaa parhaiten kurssien laskemisesta, epävakaasta kansallisesta tai maailmanlaajuisesta taloustilanteesta sekä sijoittajien pessimistisyydestä. Tällöin käynnistyy valtava myyntiaalto, jolloin karhumarkkinat ovat vauhdissa. Puhtaasti numeroiden valossa puhutaan vähintään 20 prosentin pudotuksesta tai yli viiden prosentin pudotuksesta yhden päivän aikana.

Strategiat kaupankäyntiin Bear-markkinoilla

Kuinka ostaa ja pitää – mitä näillä tarkoitetaan?

Kurssit elävät jatkuvasti, ja niiden vaihteluiden laajuus kertoo, ovatko meneillään härkämarkkinat vai karhumarkkinat. Osta ja pidä -strategiasta on olemassa useita positiivisia esimerkkejä. Karhumarkkinat eivät ole otollisin aika myydä, joten silloin kannattaa odottaa, että pitkän kaavan sijoitukset tuottavat tulosta nimenomaan pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä saattaa toki tulla tappioita, mutta kun rahat on sijoitettu vakavaraiseen yhtiöön, osakkeista kiinni pitäminen on tulevaisuuden kannalta fiksua.

Mikä on momenttistrategia?

Bear-markkinat toimivat luonnollisesti eri tavalla momenttistrategian osalta kuin Bull-markkinat. Yksi merkittävä muoto momenttistrategiasta on shorttaus eli lyhyeksi myyminen. Shorttaus tarkoittaa, että sijoittajat myyvät omistuksiaan, ja tavoitteena on ostaa ne takaisin tulevaisuudessa alemmalla hinnalla. Yleisesti ottaen tämä myyntiprosessi jatkuu karhumarkkinoiden aikana pidempään ennen kuin sijoittajat lopettavat omistuksiensa myymisen.

Trendistrategiat ja niiden hyödyntäminen

Trendistrategioissa pätevät pitkälti samat lainalaisuudet, olivat sitten kyseessä Bear-markkinat tai Bull-markkinat. Sijoittajat etsivät markkinoilla tiettyjä indikaattoreita ja pyrkivät olemaan välittömästi valmiina, kun merkittäviä muutoksia tapahtuu. Kun tietyt indikaattorit ennakoivat, että kurssit jatkavat putoamistaan, tällöin kuvaan astuu kattamaton lyhyeksi myynti.

Kasvuosakkeet – mitä ne ovat ja mitä sinun tulee tietää?

Kasvuosakkeita hankkiessaan sijoittaja luottaa yrityksen tulevaisuudennäkymiin. Tämä vaatii tietenkin kattavaa analyysia kyseisestä yrityksestä, jotta kasvuosakkeista voidaan saada maksimaalinen tuotto. Toisin sanoen sijoittajan tulee löytää perusteet sille, miksi tulevaisuuden tienestit juuri tietyn yhtiön kautta tulevat olemaan markkinoiden keskiarvoa paremmat.

Bull ja Bear: huomioi nämä, kun teet kauppaa Bull- ja Bear-markkinoilla

Härkämarkkinoihin liittyy tasainen kasvu, kun taas karhumarkkinat ovat usein luonteeltaan lyhytkestoisia. Molemmissa tapauksissa hintamuutokset voivat olla merkittäviä. Yleensä sijoittajat lähtevät ostamaan osakkeita pitkän aikavälin suunnitelman kautta. Tällöin osakkeista pidetään kiinni pitkään, vaikka markkinoilla tapahtuisi pudotuksia. Tällainen pitkän kaavan sijoitusmalli onkin riskittömämpi vaihtoehto kuin shorttaus, jossa pelataan voimakkaammin oletuksilla kursseissa tapahtuvien muutosten suhteen; lyhyeksi myymällä voi hävitä selkeästi enemmän rahaa, joten riskit ovat suuremmat.

Sijoittaminen ei ole koskaan helppoa, joten mitä asioita kannattaa ottaa huomioon härkä- ja karhumarkkinoilla?

Minimoi riskit ja tappiot

Riskien minimoimiseen ja hallintaan kannattaa ehdottomasti käyttää apuna asiantuntijoiden suunnittelemia erilaisia työkaluja. Tällaiset riskinhallintatyökalut pitävät huolen siitä, että osakkeesi myydään automaattisesti, kun ne ylittävät tietyn tuottorajan tai vaihtoehtoisesti vaikuttavat tuottavan liikaa tappiota.

Yksi työkalu riskien hallintaan on niin sanottu stop-loss-menetelmä. Markkinatilanne ei aina kehity toivomallasi tavalla, jolloin sinulla on oltava poistumissuunnitelma. Se tarkoittaa sitä, että sinun tulee määrittää, millä kurssin arvolla osakkeesi lähtevät automaattisesti myyntiin. Jos ostamasi osakkeen hinta on esimerkiksi 20 euroa, ja asetat rajaksi 19 euroa, kurssin pudotessa 19 euroon osakkeet lähtevät myyntiin. Et välttämättä saa osakkeista haluamaasi summaa, mutta joka tapauksessa minimoit potentiaaliset tappiot.

Miten valita oikeat osakkeet?

Sijoittajan on erittäin tärkeää löytää itselle sopivat osakkeet, mutta miten ne oikeat osakkeet sitten löytää? Tarkkaile esimerkiksi seuraavia seikkoja:

 • Kasvuvauhtiin liittyvät trendit
 • Yrityksen vahvuudet verrattuna kilpailijoihin
 • Velan ja pääoman välinen suhde suhteessa alan normeihin
 • Miten yhtiö jakaa osinkoja
 • P/E-suhdeluku (osakkeen arvo suhteessa yrityksen tienesteihin)
 • Yhtiön stabiliteetti pitkällä tähtäimellä

Kun meneillään ovat karhumarkkinat, tällöin yksi toimintatapa on sijoittaa vakaalla pohjalla olevien yhtiöiden osakkeisiin. Kun osakekurssit ovat alhaalla, mutta yhtiö on kohtalaisen vakaa, sen osakekurssi tulee yleensä jossain vaiheessa nousemaan ylöspäin, ja se tarkoittaa rahantekoa. Jos taas kyseessä on epävakaalla pohjalla oleva yhtiö, tällöin sen osakkeiden arvon nousemisesta ei ole mitään takeita. Ostettavia osakkeita kannattaakin hajauttaa, jolloin et ole vain yhden yrityksen menestyksen armoilla. Yksi vaihtoehto on käyttää eToron palvelua ja kopioida siellä johtavien sijoittajien tapaa toimia markkinoilla CopyTrader -palvelussa.

Pitoaika – miten se toimii?

Historian valossa Bull-markkinat kestävät keskimäärin hieman alle neljä vuotta. Osakkeen pitoajan osalta yleisenä nyrkkisääntönä pidetään 20–25 prosentin kasvua. Kun osakkeen arvo on noussut sen verran, silloin kannattaa miettiä myyntiä. Mikäli osakkeen arvo kasvaa 20 prosenttia 2–3 viikon sisällä suurimman hypyn jälkeen, osakkeista voi olla fiksua pitää kiinni.

Bear-markkinat ovat raskaita sijoittajille, jotka ovat ostaneet osakkeita pitääkseen ne pitkään ja hyötyäkseen niistä pitkällä aikavälillä. Kun kurssit sukeltavat, omien sijoitusten arvo putoaa. Samaan aikaan vakaiden yritysten arvot tulevat kuitenkin mitä todennäköisimmin nousemaan takaisin, joten myyminen Bear-markkinoiden aikaan ei välttämättä ole kannattavaa.

Body-Image3 bull vs bear

 

Yhteenveto

Bull- ja Bear-markkinat ovat ennen kaikkea vertauskuvallisia termejä, jotka auttavat yksinkertaisella tavalla selittämään vallitsevaa markkinatilannetta. Kun meneillään ovat Bull-markkinat eli härkämarkkinat, ollaan hyvässä tilanteessa. Kun taas meneillään ovat Bear-markkinat, se tarkoittaa, että kurssit ovat laskussa, ja taloudellinen tilanne huononee joko kansallisesti tai kansainvälisesti.

Tässä vielä lyhyesti tiivistettynä, mitä Bear- ja Bull-markkinat tarkoittavat, ja mitkä ovat niiden tunnusmerkkejä:

 • Nimitykset Bull ja Bear viittaavat härän ja karhun tapoihin taistella; härkä hyökkää puskemalla sarvillaan ylöspäin, karhu taas lyömällä käpälällään alaspäin.
 • Härkämarkkinat käynnistyvät, kun kurssi nousee yli 20 prosenttia markkinoiden viimeisimmästä matalimmasta kohdasta. Härkämarkkinat ovat yleisesti hyvä asia Buy and Hold -sijoittajille.
 • Karhumarkkinat käynnistyvät, kun kurssi on pudonnut 20 prosenttia viimeisimmästä huipusta. Yleisesti ottaen karhumarkkinat kestävät kuukausia vuosien sijaan, jolloin riskienhallinta on kaiken A ja O.

Tutustu Bull- ja Bear-markkinoihin eTorossa.

Nämä tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoitukseen eikä niitä pidä ottaa sijoitusneuvoina, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja.
Tämä aineisto on laadittu huomioimatta erityisiä sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumatonta tutkimusta suosittelevien lakien tai asetusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusinstrumentin, indeksin tai sijoitustuotepaketin aiempaan kehitykseen eivät ole eikä niitä pidä pitää luotettavina tulevien tulosten indikaattoreina.
eToro ei takaa eikä vastaa tämän oppaan sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Varmista, että ymmärrät kaupankäyntiin liittyvät riskit ennen sijoituksen tekemistä. Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis häviämään.