I finans- og aksjemarked, og i underveis i din karriere med å investere, så vil du komme over uttrykkene Bull og Bear – Markets, men hva er disse, og hvorfor behøver du kjenne til dem?

Dette er to av flere børsuttrykk som enkelt er ment å hjelpe investorer å ha et mentalt bilde av hva det hele handler om, og å reagere korrekt i ulike situasjoner under markedets utvikling. Det trenger ikke være så vanskelig, ettersom de er basert på karikaturer av bjørn, okse, og andre dyr samt hendelser når det kommer til andre ord og uttrykk for å danne et kjapt mentalt bilde. Så, naturligvis, det å ha en god oversikt over oksen og bjørnen er viktig for å gjøre de rette handlingene og komme ut på vinnende side. Det er det vi skal se nærmere på her der vi ser på hva Bull og Bear betyr, og ja: Vi benytter her en del engelske uttrykk. Ettersom dette er blitt temmelig standard og vil hjelpe deg å kunne navigere finansverdenen med letthet.

Innholdet i denne artikkelen:

Oksen: Hva er et «Bull Market»?

Hvordan ser du et Bull Market?

Handel i et Bull Marked

Oksen: Hva er et «Bull Market»?

Et Bull Market er når aksje- og finansmarkedet ser en stadig voksende trend over tid. Naturlig nok kan det være fluktuasjoner, men over tid er det en voksende kurve.

Det er også verdt å merke seg at man kan være «bull»: Det betyr at man tror en konkret aksje eller sektor vil stige.

Alt i alt: Bull Market er kjennetegnet av en positiv trend og følelse.

Bakgrunn for navnet

Oksen slår oppover, ja det er så enkelt som at en ser for seg en kraftig okse som stanger oppover. Den kan ikke stanses og med hornene hever den markedet stadig mer.

Oksen: Hva er et «Bull Market»?

Hvordan ser du et Bull Market?

Som så mye i trading er Bull Markets en refleksjon av den generelle stemningen i markedet. En typisk definisjon av Bull Market er en stigning av 20 %, som en ser ved bruk av riktige verktøy.

Nasdaq 100 Bull Market 2009 – 2020 – med 20 % korreksjon

Et Bull Marked begynner når det forrige Bear Market når sitt laveste punkt. Slutten på et Bullrun er den siste toppen før et Bear Marked blir bekreftet. Diagrammet ovenfor viser at det var svingninger gjennom Nasdaqs Bull Run, men disse signaliserte ikke slutten. Snarere endte Bull Markedet etter at prisen falt mer enn 20 % i mars 2020.

Verktøy for å finne et Bull Market

Den vanlige metoden for å oppdage et Bull Marked går ut på teknisk analyse. Typisk er å se etter tekniske trender, som et glidende gjennomsnitt, eller momentum-indikatorer. Hos tradingplatformen eToro er det flere verktøy som lar deg analysere og måle prisendringer over tid, med dette kan du legge merke til en kurve som begynner å stange seg oppover og være forberedt. Kanskje særlig når den andre formen, Bear Market, har nådd sitt laveste punkt er det på tide å følge med, og som sagt: Med de rette verktøy kan du følge nøye med på fluktuasjonene og utviklingen i markedet.

Handel i et Bull Marked

La oss fort se på noen ulike faktorer ved handel i Bull Markets, fra starten til å vite når en bør selge.

Starten, et «bull run»

Bull Markets kan holde seg gående over år, men allikevel er det – som navnet antyder vel verdt å være med i starten da det fort går oppover. Et Bull-Run er som nevnt når prisene på aksjene stiger med 20 %, og som vi vet: Investorer tiltrekkes av moment – dermed kan det fort presse seg oppover i markedet når en opplever en slik vekst. Igjen, det er lett å se for seg en okse som ustanselig løper fremover – så og med bull run; her er det gode forhold for å oppleve videre vekst, som igjen forsterker akkurat dette ved at en ser en positiv utvikling i markedet, som i sin tur lokker flere til å investere. Dette setter markedet i gang, og skaper den veksten som definerer Bull Markets.

Nasdaq 100 2016 – 2021 – Starten

Nasdaq-bull-run 2020-21 ble bekreftet da den nådde og passerte prisnivået på 9738 i juni 2020. Prisen hadde steget fra lavpunktet i mars med mer enn 20 %, tilsvarende prisnivået for forrige topp i februar 2020.

Strategier og trender

På den ene siden har man en strategi for momentet, der en avventer å se hvilken retning det svinger og så slå til og å selge før det taper moment.

Her kan man bruke trend strategier som baserer seg på tekniske analyser av prisindeks og markedsdata før en finner sin posisjon i markedet.

«Kjøp og hold»

Dette er en taktikk som er svært populær for de som ønsker å bygge seg en god portefølje over tid. Et typisk eksempel er å kjøpe investeringer som først taper penger, men over tid i markedet vokser og gir gode avkastninger. Dette kan virke som en god taktikk rett før Bull Markedet starter opp.

Aksjer å velge

Som vi forstår over er den enkleste metoden for å finne rett aksje å benytte seg av verktøy, samt faktisk en viss magefølelse. Det er her styrken i sosiale tradingnettverk som eToro er ledende blant, for her kan en lære av andre og utvikle akkurat denne medfødte sansen. Være seg om du ønsker å hive deg på de investeringsobjektene som har en tydelig stigning i verdi, eller våge å satse på mulige bulls, og voksende aksjer.

Voksende aksjer.

På engelsk kjenner vi dette som Growth Stocks, og dette er de aksjene som er antatt å ha en høyere avkastning i fremtiden enn hva som er markedets gjennomsnitt. Å gå for disse aksjene følger den klassiske «høyere risiko, men høyere gevinst»-ruten.

Når skal en selge?

Dette er en individuell overveining, et Bull Marked vil oppleve en utflating. Den rette tiden for å selge er med andre ord opp til porteføljen en sitter på, og igjen så er det å utnytte sosiale trading plattformer som eToro fantastisk for å lære seg å vurdere rett.

Overveielser med handel i et Bull Marked

La oss ta en kjapp stykkevis titt på ulike overveielser i Bull Markeder. Som alltid er det markedsutvikling vi følger.

Risiko og navigering av denne

Det er alltid en viss risiko knyttet til trading. Heldigvis tilbyr plattformer som eToro kraftige verktøy, som også er brukervennlige, som lar en lett bygge seg opp en forståelse for risiko og å med dette sette opp en viss forståelse og plan for disse.

To av de mest populære verktøyene hos eToro er Stop-Losses og Take Profits, disse er svært nyttige for den som er ny da de benyttes for å automatisk selge seg ut ved et for høyt tap eller dersom en når fortjenestegrensen.

Valg av investering, og kostnader

Skjønt vi her har primært benyttet aksjer som eksempel på Bull Marked kan faktisk et Bull være alle mulige midler det investeres og handles i.

Det er lurt å våge å se vidt i markedet, samt lære av andre. Her er eToro en god plattform, i kraft av å være en sosial tradinghub der en kan lære av andre, samt med en god oversikt over daglige endringer i finansverden. Dette fører oss over i aksjer å velge:

Aksjer å velge

Det er lett å gå for en investering i voksende aksjer, men det er et godt tips å diversifisere sin portefølje også med mer moderate investeringsobjekter. Det er en risiko forbundet med å satse alt på en aksjetype og med ETFer kan en lett fordele risiko over flere investeringsobjekt.

Instrument å benytte seg av

Online plattformer som eToro tilbyr fantastiske løsninger, med de verktøy som behøves, for å trygt investere og selge. Her kan en danne seg en statistisk oversikt, måle markedet, samt investorinteresser. Dette er utslagsgivende for å se om et Bull Marked kan starte opp eller opphører. For begge deler kan være heller vanskelige å forutse, da dette kommer mye av at noe så enkelt som at en endring i opinionen kan for eksempel være det som får markedet til å stanse opp. Som vi skal se under motsatsen, Bear Market, kan mang en faktor spille inn på aksje– og finansmarkedet.

Bjørnen: Hva er et «Bear Market»?

I kontrast til Bull Market så er Bear Market kjennetegnet av et fall i pris, det er faktisk ikke et «ekte Bear Market» med mindre det opplever mer enn 20 % fall i prisindeks siden sist høykonjunktur.- Skulle det heller falle mer enn 5 %, dog ikke helt opp mot 20 %, så kan en kalle markedet «bjørneaktig» eller «bearish». Dette og reflekterer et marked som er gått inn i paniske tilstander, med utbredt salg.

  • Der Bull Market var preget av optimisme er Bear Market pessimistisk.

S&P 500 Bear Market 2020

Noen Bear Markets kan strekke seg over år. Wall Street-krasjet i 1929 var den viktigste hendelsen i et uttrukket Bear Marked som varte i nesten tre år, og skåret 83,4% av verdien av S&P 500.

Overveielser med handel i et Bull Marked

Bakgrunn for navnet

Husker hvordan oksen stanget seg opp og frem? For Bjørnen som har gitt navnet til Bear Marked kommer det ut av tyngden som legges i labben i det den slår hardt nedover.

  • Dette slaget nedover, med god tyngde, er hva som karakteriserer Bear Markets.

Oppdag et Bear Market

Som vi forstår, Bear Markets oppstår når de ulike investorer i markedet taper tilliten. Dette kan komme av en rekke faktorer, slik som geopolitiske hendelser, eller til og med at markedet har utspilt seg selv. Det er typisk å følge med på Yield-kurve, og også Consumer Confidence Index.

Dine verktøy for å se Bear Markets

De beste verktøyene du finner for å oppdage starten på Bear Markeder er oversiktsverktøyer som tilbudt av blant annet eToro, der prisgrafer lar deg kalkulere verdiendringer. Med dette kan du finne frem til fall på over 20 %, eller se antydninger til at dette kan inntreffe.

Handel i et Bear Marked

Det er alltid muligheter, så også i et marked som kan virke å være et tapsområde.

Starten, et «bear run»

I starten vil man i et skikkelig Bear Marked oppleve en plutselig kollaps, som i tur utløser flere andre påfølgende plutselige verditap. Dette er hva som fort utløser en tilstand av Bear Market. Samtidig er det også ofte normalt at en i starten av Bear Markets opplever en svingning mellom nedgang og oppgang.

Denne plutselige endringen i markedsutviklingen et potensiale for prisindeksen å markant endre sin utvikling. Dermed kan en våge å se på Bear Markets som en mulig kort hendelse og dette legger føring for ideer som å følge momentet, og utnytte deg til egen fordel.

S&P 500 Bear Market 2020 – Trendlinje start

Følelser kan spenne vidt under et Bear Market, og noen ganger vil de enkleste indikatorene gi et kjøpssignal. Sprettet i S&P 500 i mars 2020 ble preget av et utbrudd på oppsiden, gjennom den nedadgående trendlinjen.

Følg momentet

Noen ganger er det beste en kan gjøre å bli med. Ettersom Bear Markeds oftest ser svingninger mellom ulike trender er det mulig å våge seg til å bli med markedet nedover for så å skyte av når det svinger opp igjen. Typisk er at Bear Markeds er delt opp i to: Først har en de som tjente godt på forrige Bull Marked og anser prisene å ha overskutt seg selv, de selger før indeksen faller for langt. Dette leder til en periode der mer og mer salg fører til at det selges med tap. Når dette fallet fortsetter å bygge moment dukker en ny fase opp, der det er mulig å spekulere i å selge med tap, for så å kjøpe tilbake investeringsobjektet igjen for en billigere pris senere. Dette moment-baserte kjøp og salg baserer seg på tanken om at det vil ta tid før markedet stabiliserer seg igjen, og ja det er en form for shortsalg.

Strategier og trender

De samme statistikkene som fungerer godt i Bull Markeds fungerer også supert i Bear Markets for å la deg få en oversikt over trendene og utviklingen.

Ledende ideer

Husk at Bear Markets oftest er langt mer kortvarige, samtidig kan fluktuasjonen i markedet være svært volatil. Dermed bør en bruke de riktige verktøy og taktikkene for å håndtere risiko. Vi har alt nevnt å holde momentet som en ledepinne.

Når skal en selge?

Dette er et naturlig spørsmål, og bør inngå som en del av din helhetlige plan. Som sett over er det egne momentsstrategier å følge, eller en kan velge å holde fast. Her bør en lære av andre dersom en er ny. Bruk gjerne eToro sin sosiale side for akkurat dette.

Overveielser med handel i et Bear Marked

Som vi forstår så langt, og vi kan forsøke å oppsummere til dels videre, er Bear Market et volatilt felt å handle i. Derimot, så har et Bear Marked en tendens til å flate ut og være av kortere varighet. Vær allikevel obs på at fluktuasjoner i prisindeks kan være svært store i løpet av denne tiden. Noe å tenke over er da naturlig nok:

Risiko og navigering av denne

Det er naturlig nok mye risiko forbundet med Bear Marked. Det er her å ha en god plan, og å ha dannet seg en best mulig forutsetning for å lese markedet spiller inn. De samme verktøyene og strategiene du bruker for å navigere Bull Markets kan brukes her, for å skape forutsetninger for å ta de rette valgene.

Valg av investering, og kostnader

Som vi ser under avsnittet over, om å følge momentet, så kan en i det store og hele velge å gå for en rekke ulike investeringsobjekter, men kostnader og avkastninger er her vanskelige å beregne. Å benytte seg av såkalt shortsalg kan faktisk være mer risikabelt enn å gå for en long position. Sistnevnte kan oppleve 100 % tap, men aldri mer, der shortsalg er volatilt og kan lede til større tap da og hva som på engelsk er kjent som Short Squeeze hvor en er fanget på feil side av handelen og ikke får solgt, noe som da leder til tap større enn investeringen. Ettersom shorting og går ut på å låne aksjer for så å selge i markedet for profitt og beholde overskuddet selv, er en svært utsatt for fluktuasjoner.

Aksjer å velge

Hvilke aksjer som bør velges er og vanskelig, her er det virkelig en høy risiko, men også mulig høy avkastning over tid.

Instrument å benytte seg av

De riktige verktøyene vil som nevnt gi deg oversikten. Hos eToro kan du også ta en titt på resultatrapporter og danne deg en formening samt følge med når disse gis ut, da selskaps markedsverdi kan svinge betydelig rundt publiseringstidspunktet. Samt, naturligvis, følge med på daglige utviklinger i markedet. Dette er også relevant for motparten i Bull Market.

Overveielser med handel i et Bear Marked

Konklusjon: Sammenlignet og takeaway punkter

Å se utviklingen i markedet, samt investere rett og bygge opp rett portefølje er essensielt for en god investor. Dermed er det viktig å merke seg hva Bull og Bear markeder er, hva som skiller dem, og karakteristikaene for de to.

Som vi ser er det lett å si at Bull Marked og Bear Marked speiler hverandre:

  • Bull Market er optimisme, og prisene går opp.
  • Mens, Bear Market er pessimisme og prisene går ned.

Det er de samme faktorene som driver dem – men det er ut fra i hvilken retning disse tar markedets vekst, eller fall, som er avgjørende. Det er lett for et Bull Marked å falle ned i en korreksjon som leder til Bear Marked, eller for Bear Marked å flate ut og til tider lede til Bull marked.

Dette gjør at du som handler og investerer alltid skal holde hodet kaldt og se etter indikatorer i ditt valgte felt for hva som vil dukke opp. Det er viktig å ha en oversikt over prisindeks, vekst og fall her, men også viktig å ha en forståelse for investor og konsument sin tro på stabiliteten i markedet. Begge formene for marked vil ha en stor innflytelse på din portefølje, og det er alltid lurt å bruke noe mer tid på å overveie markedet før en går for en investering. Men, glem ikke, over tid har alltid aksje- og finansmarkedet en positiv avkastning.

Den aller beste måten å lære seg å navigere rundt om i disse to markedene er ved å lære av andre, og her er det lurt å benytte seg av eToro sin særegne sosiale trading tilnærming; her kan du nyte av erfaringer gjort av andre investorer, og følge med på markedets utvikling med en rekke ulike verktøy. Det er altså lite annet å si enn:

  • Lær mer og utnytt Bear og Bull – markets hos eToro i dag!

Denne informasjonen er kun ment for utdanningsformål og må ikke tolkes som investeringsrådgivning, personlig anbefaling, et tilbud om, eller anmodning om å kjøpe eller selge noen finansielle instrumenter.

Dette materialet er utarbeidet uten hensyn til spesifikke investeringsmål eller økonomisk situasjon, og er ikke utarbeidet i samsvar med de juridiske og regulatoriske kravene for å fremme uavhengig studie. Henvisninger til tidligere resultater for et finansielt instrument, en indeks eller et sammensatt investeringsprodukt er ikke, og bør ikke, tas som en pålitelig indikator for fremtidige resultater.

eToro gir ingen representasjon og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten av innholdet i denne veiledningen. Forsikre deg om at du forstår risikoen ved handel før du plasserer kapital. Aldri risiker mer penger enn du er villig til å tape.