Sääntely ja toimilupa

Sääntely ja lisenssi

eToro on sosiaalinen sijoitusalusta, jolla käyttäjät voivat kasvattaa osaamistaan ja varallisuuttaan osana maailmanlaajuista sijoittajayhteisöä. eToro on monen omaisuuserän välittäjä, jolla on miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa, ja se on säännelty useilla lainkäyttöalueilla.

Iso-Britannia

eToro (UK) Ltd on Financial Conduct Authorityn (“FCA”) valtuuttama ja sääntelemä. Yrityksen viitenumero: 583263. Rekisteröity Englannissa yritysnumerolla 07973792. Kotipaikka: 24th floor, One Canada Square, Canary Wharf, London E14 5AB

eToro (UK) Ltd on Financial Conduct Authorityn valtuuttama kryptovaluuttapalvelujen tarjoaja rahanpesua, terrorismin rahoitusta ja varojen siirtoa (maksajan tiedot) koskevien vuoden 2017 säännösten mukaisesti.

Jos haluat kattavaa tietoa palveluista ja instrumenteista, joita eToro UK voi lisenssin mukaan tarjota, napsauta tätä

eToro Money UK Ltd on Financial Conduct Authorityn valtuuttama ja sääntelemä sähköisen rahan ja maksupalvelujen tarjontaa varten yrityksen viitenumerolla 900923. Rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritysnumerolla 07712717. Kotipaikka: Maclaren 3b – Lancastrian Office Centre Talbot Road, Stretford, Manchester, M32 0FP, England.

Eurooppa

eToro (Europe) Ltd on Cyprus Securities Exchange Commissionin (CySEC) valtuuttama ja sääntelemä lisenssinumerolla 109/10. Rekisteröity Kyproksella yritysnumerolla HE 200585. Kotipaikka: 4 Profiti Ilia Str., Kanika Business Centre, 7th floor, Germasogeia, 4046, Limassol, Cyprus

Jos haluat kattavaa tietoa palveluista ja instrumenteista, joita eToro Europe voi lisenssin mukaan tarjota, napsauta tätä

eToro (Europe) Ltd on rekisteröity De Nederlandsche Bank N.V.:n (“DNB”) julkiseen rekisteriin kryptopalveluiden tarjoajana. DNB valvoo, että eToro (Europe) Ltd noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaa lakia ja vuoden 1977 pakotelakia. eToro (Europe) Ltd:n kryptopalvelut eivät ole DNB:n tai AFM:n valvonnan alaisia. AFM. Tämä tarkoittaa, että kryptopalveluiden taloudellisia operatiivisia riskejä ei valvota eikä erityistä taloudellista kuluttajansuojaa ole.

eToro (Europe) Ltd on rekisteröity myös Ranskan rahoitusmarkkinaviranomaisten (Autorite des Marches Financiers – “AMF”) toimesta digitaalisten omaisuuserien palveluntarjoajaksi (“DASP”) digitaalisen omaisuuden säilytyspalvelun tarjoamiseksi asiakkaiden puolesta ja (ii) digitaalisen omaisuuden ostamiseksi tai myymiseksi laillista maksuvälinettä vastaan.

eToro (Europe) Ltd on rekisteröity lokakuusta 2022 lähtien CySEC:n krypto-omaisuuden palveluntarjoajien rekisteriin (Crypto-AssetsService Providers, ”CASP-rekisteri”) ja se voi tarjota kryptovaroihin liittyviä palveluja.

eToro (Europe) Digital Assets Ltd on nyt rekisteröity Espanjan pankkiin palveluntarjoajana, joka vaihtaa virtuaalivaluuttoja fiat-valuuttaan sekä tarjoaa elektronisen lompakon säilytyspalveluita.

Organismo Agenti e Mediatori (“OAM”) rekisteröi eToron (Europe) italialaisen haaraliikkeen Italian krypto-/digitaalilompakkopalveluntarjoajien rekisteriin.

Malta

Malta Financial Services Authority (“MFSA”) on valtuuttanut ja rekisteröinyt eToro Money Malta Ltd:n sähköisten raha- ja maksupalveluiden tarjoajaksi. Rekisteröity Maltalla yritysnumerolla C97952. Kotipaikka: 68, Northfields, Penthouse 10 63, Independence Avenue MST 9024 Mosta, Malta.

Lähi-itä

eToro (ME) Limited on lisensoitu ja säännelty Abu Dhabin globaalin markkinan (“ADGM) rahoituspalvelujen sääntelyviranomaisen (”FSRA”) toimesta valtuutettuna tahona suorittamaan säänneltyjä toimintoja, kuten (a) sijoitusten hoito päämiehenä (vastapuoli), (b) sijoitusjärjestelyjen hoito, (c) säilytyksen tarjoaminen, (d) säilytyksen järjestäminen ja (e) varojen hallinta (rahoituspalveluluvan numerolla 220073) vuoden 2015 rahoituspalvelu- ja markkinasäännösten (“FSMR”) mukaisesti. Sen rekisteröity toimisto ja pääasiallinen toimipaikka sijaitsee osoitteessa Office 207 and 208, 15th Floor Floor, Al Sarab Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat (“UAE”).

Australia

eToro AUS Capital Limited(“eToro Australia”) on Australian Securities & Investments Commissionin (“ASIC”) sääntelemä tarjoamaan rahallisia palveluita ja tuotteita. Australian rahoituspalveluiden rekisterinumero: 491139. Kotipaikka: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia

eToro Asset Management Limited (“eToro AM”), on lisensoitu toimimaan vastuullisena yksikkönä vuoden 2001 yhteisölain luvun 5C mukaisesti. Rekisteröityä järjestelmää (eToro-palvelu) ARSN 637 489 466 ylläpitää eToro AM ja promovoi eToro Australia. Kotipaikka: Level 3, 60 Castlereagh Street, Sydney NSW 2000, Australia. Suorittaessaan transaktioita eToro AM käyttää toista toimeenpanevaa välittäjää, mukaan lukien eToro Europe tai ulkopuolinen kolmas osapuoli.

Seychellit

eToro (Seychells) Ltd. on Financial Services Authority Seychellesin (“FSAS”) lisensoima tarjoamaan palveluita vuoden 2007 arvopaperilain nojalla lisenssinumerolla: SD076

Kotipaikka: eToro Suites, S45 2nd Floor, Espace Building, Victoria, Seychelles, on lisensoitu toimimaan arvopaperikaupassa joko asiamiehenä tai päämiehenä.

Yhdysvallat

eToro USA LLC on Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) rekisteröimä rahapalveluyritys (Money Services Business, MSB) Yhdysvalloissa (FinCEN #31000204884179) ja sillä on Money Transmitter Licenses -lisenssit (MTL) sovellettavissa osavaltioissa. eToro USA LLC tarjoaa yhdysvaltalaisille asiakkaille alustan kryptovaluuttojen ostamiseen ja myyntiin. Sen kotipaikka ja ensisijainen toimipaikka on osoitteessa 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

eToro USA Securities Inc. on US Securities and Exchange Commissionin rekisteröimä välittäjä-kauppias (SEC #8-70212/SEC CIK #0001753042), minkä lisäksi se on Financial Industry Regulatory Authorityn (FINRA/CRD #298361) jäsen. Tämän välittäjä-kauppiaan kotipaikka ja ensisijainen toimipaikka on osoitteessa 221 River St., 9th Floor, Hoboken NJ 07030.

Gibraltar

Lompakon tarjoaa eToro X Limited (”eToroX”), Gibraltarilla perustettu osakeyhtiö.

eToroX on Gibraltar Financial Services Commissionin valtuuttama ja sääntelemä hajautetun tilikirjateknologian tarjoaja Financial Services Commissionin lisenssinumerolla 1333B. Rekisteröity Gibraltarilla yritysnumerolla 116348. Kotipaikka: 57/63 Line Wall Road, Gibraltar.

Regulatiiviset julkistetut tiedot

Asiakkaiden luokittelu

Rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi (Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) edellyttää asiakkaiden luokittelua yksityisasiakkaiksi, ammattilaisasiakkaiksi tai hyväksyttäviksi vastapuoliksi. eToro Europe ja eToro UK luokittelevat kaupankäyntitiliä avattaessa kaikki asiakkaat yksityisasiakkaiksi, joilla on korkein suojaustaso (kuten kelpoisuus sijoittajien korvausrahastoon, paras toteutus ja asiakkaiden varojen turvaaminen jne.). Asiakkaat voivat pyytää kirjallisesti uudelleenluokitusta soveltuvin osin eToro Europelta/eToro UK:lta, joka voi luokitella asiakkaan uudelleen MiFID:n ohjeiden, ehtojen ja menettelyjen mukaisesti. ”Yksityisasiakas” on asiakas, joka ei ole ammattilaisasiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. Hyväksyttävä vastapuoli on ammattilaisasiakas tai oikeushenkilö, joka tarjoaa sijoituspalveluita, joihin liittyy toimeksiantojen vastaanottaminen ja välittäminen tai toteuttaminen. Tähän luokkaan kuuluvilla asiakkailla on suojauksen alin taso. Ammattilaisasiakas on asiakas, jolla on kokemusta, tietämystä ja asiantuntemusta tehdä omia sijoituspäätöksiään ja arvioida asianmukaisesti niiden aiheuttamia riskejä, ja jonka on täytettävä seuraavat kriteerit: Α. Asiakasluokat, jotka voidaan katsoa ammattilaisasiakkaiksi: Seuraavat katsotaan ammattilaisiksi suhteessa kaikkiin sijoituspalveluihin ja -toimiin sekä rahoitusvälineisiin:

 1. Tahot, joiden on oltava valtuutettuja tai säänneltyjä toimiakseen rahoitusmarkkinoilla. Seuraavaan luetteloon sisältyvät kaikki valtuutetut tahot, jotka harjoittavat mainittujen tahojen tyypillisiä toimintoja: tahot, jotka jäsenvaltio on valtuuttanut Euroopan yhteisön direktiivin mukaisesti; jäsenvaltion valtuuttamat tai sääntelemät tahot ilman viittausta kyseiseen direktiiviin; ja yhteisön ulkopuolisen valtion valtuuttamat tai sääntelemät tahot
  1. Luottolaitokset;
  2. Rekisteröidyt sijoitusyhtiöt;
  3. Muut valtuutetut tai säännellyt rahoituslaitokset;
  4. Vakuutusyhtiöt;
  5. Yhteissijoitusjärjestelmät ja kyseisten järjestelmien hallinnointiyhtiöt;
  6. Eläkerahastot ja kyseisten rahastojen hallinnointiyhtiöt;
  7. Muut sijoituslaitokset.
  8. Paikalliset
 2. Suuret yritykset, jotka täyttävät suhteellisesti kaksi seuraavista kokovaatimuksista:
  1. taseen loppusumma vähintään: 20 000 000 euroa
  2. nettoliikevaihto vähintään: 40 000 000 euroa
  3. omat varat vähintään 2 000 000 euroa
 3. Kansalliset ja alueelliset hallitukset, julkista velkaa hoitavat julkiset elimet, keskuspankit, kansainväliset ja ylikansalliset instituutiot, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto, Euroopan keskuspankki, Euroopan investointipankki ja muut vastaavat kansainväliset järjestöt.
 4. Muut sijoituslaitokset, joiden pääasiallinen toiminta on sijoittaa rahoitusvälineisiin, mukaan lukien tahot, jotka ovat erikoistuneet varojen arvopaperistamiseen tai muihin rahoitustoimiin. Niiden on kuitenkin voitava pyytää ei-ammattimaista kohtelua, ja eToro Europe/eToro UK voivat soveltuvin osin suostua tarjoamaan korkeamman tason suojausta.
 5. Jos ammattilaisasiakkaana pidetty asiakas katsoo, ettei hän pysty asianmukaisesti arvioimaan tai hallitsemaan asiaan liittyviä riskejä, on asiakkaan vastuulla on pyytää korkeamman tason suojausta. Korkeamman tason suojaus tarjotaan, kun ammattilaiseksi katsottu asiakas tekee kirjallisen sopimuksen eToro Europen/eToro UK:n kanssa soveltuvin osin, jonka mukaan sitä ei kohdella ammattilaisasiakkaana sovellettavaa liiketoimintaa koskevan menettelytavan suhteen.

Β. Asiakkaat, jotka voidaan katsoa ammattilaisiksi pyynnöstä: Muut kuin edellä mainitut asiakkaat, mukaan lukien julkisen sektorin elimet ja yksityiset sijoittajat, voivat myös luopua joistakin eToro Europen/eToro UK:n liiketoimintasääntöjen tarjoamasta suojasta soveltuvin osin. Näin ollen eToro Europe ja eToro UK voivat kohdella mitä tahansa edellä mainituista asiakkaista ammattilaisasiakkaina sillä ehdolla, että asiaan kuuluvat kriteerit ja menetelmät täyttyvät. Esimerkiksi se, että asiakas pystyy tekemään omat sijoituspäätöksensä ja ymmärtää niihin liittyvät riskit (soveltuvuuskoe). Yritys pidättää oikeuden hylätä edellä mainitut eri luokittelua koskevat pyynnöt. Lisätieto- ja uudelleenluokittelupyynnöt tulee lähettää osoitteeseen

https://www.etoro.com/customer-service/

Paras toteutus- ja toimeksiantojen käsittelykäytäntö

Valitusten käsittelymenettely

Eturistiriitakäytäntö

Sijoittajan korvausjärjestelmät

Rahoituspalveluiden korvausjärjestelmä

eToro UK Ltd. (”eToro UK”) kuuluu Financial Services Compensation Scheme -järjestelmän (”FSCS”) piiriin, joka on Ison-Britannian korvausjärjestelmä.

FSCS on Ison-Britannian viimeisenä keinona käytettävä korvausrahasto UK Financial Conduct Authorityn (”FCA”) valtuuttamien ja sääntelemien rahoituspalveluyritysten asiakkaille. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että eToro UK lopettaa toimintansa/tulee maksukyvyttömäksi ja jos asiakkaan rahat ja/tai omaisuuserät jäävät vajaiksi, FSCS voi pystyä maksamaan korvauksia eToro UK:n asiakkaille.

eToro UK:lle talletetut rahat tai eToro UK:n hallussa olevat varat katsotaan sijoituksiksi FSCS:n tarkoituksissa. Näin ollen korvauksen enimmäismäärä henkilöä kohden on 85 000 puntaa.

FSCS-järjestelmää koskevaa lisätietoa löytyy osoitteesta: www.fscs.org.uk/

Sijoittajien korvausrahasto

Direktiivin mukaisesti Kyproksen sijoittajien korvausrahasto (Investor Compensation Fund, “ICF”) antaa enintään 20 000 euron sijoitussuojan korvausvaatimuksille, jotka koskevat eToro (Europe) Ltd:n (”eToro Europe”) tuotteita ja palveluita.

Rahasto aloittaa korvausmaksumenettelyn, kun komissio tai tasavallan tuomioistuin on antanut tuomion, jonka mukaan eToro Europe ei pysty täyttämään sijoittajien korvausvaatimuksiin liittyviä velvoitteitaan.

Hakemusten jättämismenettely: Rahasto julkaisee mahdollisimman pian ja vähintään kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä korvaushakemuksen jättämiskutsun, jossa jättämismenettely määritetään.

ICF-rahastoa koskevaa lisätietoa löytyy osoitteesta:

https://www.cysec.gov.cy/en-GB/investor-protection/

Mitkä korvausjärjestelmät koskevat minua ja milloin?

Seuraavista taulukoista näet, mitä korvausjärjestelmiä asiakkaisiin sovelletaan ja mitä tuotteita ja palveluita ne koskevat.

Keskeistä tietoa sisältävät asiakirjat

Keskeistä tietoa sisältävät asiakirjat löytyvät Keskeistä tietoa sisältävät asiakirjat -sivulta.

SPAC-sijoittaminen – Riskin julkistaminen

SPAC-sijoittaminen Lataa PDF

Rahanpesun vastainen käytäntö

Iso-Britannia ja Kypros ovat ottaneet käyttöön asianmukaisen lainsäädännön ja toteuttaneet tehokkaita sääntely- ja muita toimenpiteitä ottamalla käyttöön sopivia mekanismeja rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikosten ehkäisemiseksi ja estämiseksi. Sen lisäksi molemmat maat ovat sitoutuneet noudattamaan tätä alaa koskevien kansainvälisten sopimusten ja standardien vaatimuksia ja erityisesti niitä, jotka ovat peräisin Euroopan unionin direktiiveistä. Ison-Britannian ja Kyproksen lainsäädäntö on yhdenmukaistettu Euroopan unionin kolmannen direktiivin kanssa rahoitusjärjestelmän käytön estämiseksi rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen (direktiivi 2005/60/EY). Säännellyinä yrityksinä eToro Europe ja eToro UK ovat sitoutuneet noudattamaan asiaankuuluvia säännöksiä ja varmistamaan, että asianmukaiset toimenpiteet toteutetaan rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja talousrikosten torjumiseksi.

Varojen riittävyys

Sovellettavien säännösten mukaisesti eToro Europella ja eToro UK:lla tulee olla omia varoja, jotka täyttävät aina Euroopan vakavaraisuusasetuksen varojen riittävyyden vähimmäisvaatimukset. Sijoitusyrityksellä on oltava käytössä vakaat, tehokkaat ja kattavat strategiat ja prosessit arvioida ja ylläpitää jatkuvasti sisäisen pääoman määrää, tyyppejä ja jakautumista, jotka se katsoo riittäväksi kattamaan sellaisten riskien luonteen ja tason, joille se voi altistua. Strategioita ja prosesseja arvioidaan säännöllisesti sisäisesti sen varmistamiseksi, että ne pysyvät kattavina ja oikeasti suhteutettuina yrityksen toiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen.

Asiakkaiden varojen suojaaminen

Pidämme asiakkaidemme rahat ja omaisuuserät erillisillä tileillä siten, että asiakkaiden rahat ja omaisuuserät erotetaan omista omaisuuseristämme. Tilien erottelua valvotaan niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Toimimme vain hyvämaineisten maksulaitosten ja maksupalveluidentarjoajien kanssa.

Julkistetut Pillar 3 -tiedot

RTS 28 -raportti

RTS 27 – Paras suoritus -raportit

RTS27 2018 Q1 Lataa ZIP RTS27 2018 Q2 Lataa ZIP RTS27 2018 Q3 Lataa ZIP RTS27 2018 Q4 Lataa ZIP RTS27 2019 Q1 Lataa ZIP RTS27 2019 Q2 Lataa ZIP RTS27 2019 Q3 Lataa ZIP RTS27 2019 Q4 Lataa ZIP RTS 27 2020 Q1 Lataa ZIP RTS 27 2020 Q2 Lataa ZIP RTS 27 2020 Q3 Lataa ZIP RTS 27 2020 Q4 Lataa ZIP

Iso-Britannian verostrategia

Iso-Britannian verostrategia Lataa PDF

Tiesitkö?

eToro tekee verkkokaupankäynnistä yksinkertaista ja turvallista. Lue lisää eToro’n kansainvälisistä välittäjistä ja säännöistä

Innovatiivisten sijoitustyökalujen ja yhteistyötä tekevän kaupankäyntiyhteisön avulla eToro auttaa miljoonia käyttäjiä yli 140 maassa käymään kauppaa ja sijoittamaan helposti ja läpinäkyvästi.

Löydä meidät:

Lataa sovelluksemme kaupasta