Yleinen riskivaroituslausunto

Tämä ilmoitus sisältää tietoa riskeistä, jotka liittyvät sijoitustuotteisiin, joihin voit sijoittaa eToro-ryhmään kuuluvien toimijoiden tarjoamien palvelujen välityksellä. eToro tarjoaa laajan valikoiman sijoituspalveluja liittyen useisiin eri tuotteisiin säänneltyjen kokonaisuuksiensa välityksellä, jotka ovat Kyproksen pörssi- ja arvopaperikomission (CySEC, Cyprus Securities and Exchange Commission) valtuuttama ja sääntelemä eToro (Europe) Ltd ja Ison-Britannian rahoitusalaa valvovan viranomaisen (FCA, Financial Conduct Authority) valtuuttama ja sääntelemä eToro (UK) Ltd sekä Australian arvopaperi- ja sijoituskomission (ASIC, Australian Securities and Investments Commission) valtuuttama ja sääntelemä eToro AUS Capital Limited.

eToron tarjoamat sijoitustuotteet sisältävät osakkeita, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) sekä kryptovaluuttoja, joiden tapauksessa kohde-etuus siirtyy omistukseesi. Lisäksi eToro tarjoaa hinnanerosopimuksia (CFD), joilla voi sijoittaa valuuttoihin, hyödykkeisiin ja indekseihin.

Osakkeisiin, ETF:iin ja kryptovaluuttoihin liittyvät tapahtumat, joissa eToro tarjoaa sinulle velkavivun (ei tällä hetkellä käytettävissä kryptovaluutoille) tai antaa sinulle mahdollisuuden myydä lyhyeksi, ja/tai jotkut Copy Trading -tapahtumat (ml. Smart Portfolio-tapahtumat), ovat CFD-tapahtumia.

eToro tarjoaa sijoittajille myös mahdollisuuden ostaa kohde-etuutena olevia kryptovaluuttoja, osakkeita ja ETF:iä (ts. OSTA-tapahtumat kyseisille omaisuuserille velkavivulla 1), omistaa kyseiset omaisuuserät ja myydä myöhemmin näitä omaisuuseriä. Kaikki kryptovaluuttoihin liittyvät tapahtumat ovat kryptovaluuttojen kaupankäyntiliitteen (”kryptovaluuttojen kaupankäyntiliite”) alaisia.

Koska kryptovaluuttamarkkinat ovat hajautettuja ja sääntelyn ulkopuolella, kryptovaluuttakauppaa koskevassa sopimusliitteessämme määritellyt kryptovaluuttojen kaupankäyntipalvelut ovat säännöstelemättömiä palveluja, jotka eivät ole minkään tietyn eurooppalaisen sääntelykehyksen alaisia (ml. MIFID). Tästä johtuen eToro (Europe) Ltd:n kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluja ja kryptovaluuttojen hinnanerosopimusten (CFD) kaupankäyntipalveluja käyttävät asiakkaat eivät nauti samaa suojaa kuin säänneltyjä sijoituspalveluja käyttävät asiakkaat. He eivät esimerkiksi ole kyproslaisten sijoitusyritysten asiakkaiden kompensaatiorahaston tai rahoituspalveluasiamiehen (Financial Ombudsman Service) riita-asioiden sovittelupalvelujen alaisia. eToro (Europe) Ltd:n asiakkaat nauttivat kuitenkin parasta toteutusta, asiakkaiden varoja ja asiakkaiden omaisuuden säilyttämistä koskevien sääntöjen tarjoamaa suojaa. eToro (UK) Ltd:n asiakkaat, jotka käyttävät vain kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluja (ei kryptovaluuttojen hinnanerosopimusten kaupankäyntipalveluja), eivät nauti sitä suojaa, joka tarjotaan säänneltyjä sijoituspalveluja käyttäville asiakkaille, kuten rahoituspalvelujen kompensaatiojärjestelmä (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) ja rahoituspalveluasiamiehen (Financial Ombudsman Service) riita-asioiden sovittelupalvelu. Pyrimme mahdollistamaan sen, että nautit parasta toteutusta ja asiakkaiden omaisuuden säilyttämistä koskevien sääntöjen tarjoamaa suojaa.

Kaikilla näillä tuotteilla on korkea riskitaso ja ne eivät sovellu monille sijoittajille. Tämä ilmoitus sisältää tietoa näihin tuotteisiin liittyvistä riskeistä, mutta se ei kata kaikkia niihin liittyviä riskejä tai sitä, miten kyseiset riskit liittyvät yksilöllisiin olosuhteisiisi. Mikäli olet epävarma asiasta, sinun tulee kääntyä ammattimaisen neuvonantajan puoleen. On tärkeää, että ymmärrät täysin asiaan liittyvät riskit ennen kuin päätät käydä kauppaa eToron välityksellä ja että sinulla on riittävät rahalliset resurssit kantaaksesi kyseiset riskit. Sinun on myös tärkeää tarkkailla positioitasi huolellisesti. Kaupankäynnistä aiheutuu riski pääomallesi. Sinun ei pidä sijoittaa pääomaa, jota sinulla ei ole varaa menettää. Et kuitenkaan voi kärsiä tililläsi olevien varojen kokonaismäärää suurempia tappioita.

  

PALVELUN KÄYTTÖEHTOIHIN JA/TAI TÄHÄN YLEISEEN RISKIVAROITUSLAUSUNTOON SISÄLTYVÄSTÄ VASTAISESTA TIEDOSTA HUOLIMATTA RANSKAN ASUKKAILLA ON OIKEUS LUONTAISEEN SUOJAAN. TÄMÄN MUKAISESTI JA MARKKINOIDEN VAIHTELEVUUDESTA RIIPPUMATTA HEIDÄN SUURIN MAHDOLLINEN TAPPIONSA KUSTAKIN TAPAHTUMASTA ON KYSEISEEN TAPAHTUMAAN SIJOITETTU KOKONAISSUMMA KÄYTTÄJÄN SIIHEN TEKEMIEN PÄIVITYSTEN MUKAISESTI.

Hinnanerosopimukset (CFD)

CFD on hinnanerosopimus. Tämä tarkoittaa sitä, että varsinaisen kohde-etuuden sijaan ostat sopimuksen, jonka osapuolet sitoutuvat maksamaan toisilleen kohde-etuuden sopimuksen tekohetken hinnan ja sulkemishetken hinnan välisen erotuksen. Hinnanerosopimuksilla käytävässä kaupassa käytetään yleensä marginaalia, jolloin sinun täytyy tallettaa vain pieni murto-osa positiosi kokonaisarvosta. Tätä kutsutaan vipuvaikutukseksi, jonka ansiosta pienilläkin markkinamuutoksilla voi olla huomattava negatiivinen tai positiivinen vaikutus kaupankäyntitiliisi.

Jos markkinat liikkuvat sinun kannaltasi huonoon suuntaan, saatat kärsiä suuremman tappion kuin mitä sijoitit kyseiseen positioon. Olet vastuussa kaikista tilillesi aiheutuvista tappioista aina tililläsi olevan pääoman kokonaismäärään asti.

Ennen kuin päätät tehdä vipuvaikutuksen alaisia kauppoja, sinun on syytä arvioida huolellisesti omat sijoituspäämääräsi, kokemuksesi ja riskinottohalukkuutesi. Hinnanerosopimuksemme eivät ole pörssinoteerattuja. Hinnanerosopimuksien riski on suurempi kuin pörsseissä kaupattavien tuotteiden, koska markkinoiden likviditeettiä ei voida taata ja tietyllä hetkellä voimassa olevien positioiden likvidointi voi olla vaikeampaa. Hinnat ja muut kauppaehdot määritellään meidän toimestamme ottaen huomioon velvollisuutemme tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen toteutus toimeksiantojen toteutusta koskevien menettelytapojemme mukaisesti. Lisäksi olemme sitoutuneet toimimaan kohtuullisesti ja soveltuvien käyttöehtojen mukaisesti. Hinnanerosopimustemme ominaispiirteet voivat erota huomattavasti niiden kohde-etuuksien ja markkinoiden ominaispiirteistä. Sivustollamme on kattavat tiedot kaikista hinnanerosopimuksistamme. Kohde-etuuksiin liittyvien yritystapahtumien osalta emme pyri tekemään voittoa asiakkaidemme kustannuksella liittyen esim. osakkeiden uusmerkinnän, yritysostojen, fuusioiden, osakkeiden jaon tai konsolidoinnin tai avointen tarjouksien lopputuloksiin. Pyrimme heijastamaan sitä kohtelua, jonka saamme tai saisimme, jos suojautuisimme positioltamme sinuun nähden kohde-etuutena olevilla markkinoilla. Pohjimmiltaan et kuitenkaan käy kauppaa suoraan kohde-etuutena olevilla markkinoilla, joten hinnanerosopimuksiin sijoittaessasi saamasi kohtelu ei välttämättä ole sinulle yhtä suotuisaa kuin kohde-etuutena olevan sijoitusvälineen omistaessasi.

Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski velkavivun käytöstä johtuen. 74 % sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tätä palveluntarjoajaa käyttäen. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.

Hinnanerosopimukset eivät sovellu pitkän aikavälin sijoittajille. Jättäessäsi hinnanerosopimuksen avoimeksi pitkäksi aikaa kustannuksesi (kuten yömaksut) nousevat ja on mahdollista, että kohde-etuuden suoraan ostaminen olisi suotuisampaa. Markkinoilla voi tapahtua myös äkillisiä liikkeitä, jotka aiheuttavat välejä kursseissa (engl. ”gapping”), mikä tarkoittaa huomattavaa muutosta kohde-etuuden hinnassa. Kurssiväli voi syntyä kyseisen markkinan ollessa suljettu. Tällöin kohde-etuuden hinta voi olla muuttunut huomattavasti markkinoiden auetessa uudelleen, ja uusi hinta voi olla kannaltasi huonompi.

Aina kun sinulla on avoimia positioita, sinun tulee varmistaa, että tilisi täyttää marginaalivaatimuksemme. Nämä vaatimukset voivat muuttua ajoittain. Jos hinta liikkuu sinulle epäsuotuisasti tai marginaalivaatimuksemme muuttuvat, on mahdollista, että sinun täytyy toimittaa meille lyhyellä varoitusajalla huomattava määrä lisävaroja täyttääksesi marginaalivaatimuksesi ja säilyttääksesi avoimet positiosi. Mikäli et tee niin, meillä on oikeus sulkea yksi, useampi tai kaikki positiosi, ja sinä olet yksin vastuussa tästä aiheutuvista tappioista.

Sopivuus

Ennen kuin avaamme sinulle tilin, meillä on velvollisuus arvioida, soveltuvatko valitsemasi tuotteet ja/tai palvelut sinulle ja varoittaa sinua, jos jokin valitsemasi tuote tai palvelu ei sovellu sinulle antamiesi tietojen perusteella. Mikäli päätät jatkaa ja avaat tilin palvelussamme, vahvistat, että olet tietoinen riskeistä ja ymmärrät ne.

Position valvonta

Sinun tulee myös varmistaa, että kykenet valvomaan tililläsi olevia positioita kaikkina aikoina, sillä sinä yksin olet niistä vastuussa. Me emme ole velvollisia valvomaan tililläsi olevia positioita.

Toteutus

Vaikka eToron kaupankäyntialusta on automatisoitu ja tarjoamme toimeksiannoillesi parhaan mahdollisen toteutuksen, on mahdollista, että markkinahinta muuttuu toimeksiannon teon ja toteutuksen välisenä aikana. Tästä johtuen emme voi taata, että määrittämäsi hinta on sama kuin toimeksiannon toteutushinta. Todellinen hinta voi erota sinun eduksesi tai tappioksesi.

Tappioiden rajoittamiseksi vaadimme, että asetat positioillesi tappionpysäytystason (Stop Loss). Tappionpysäytys sulkee positiosi automaattisesti sen saavuttaessa asettamasi hintatason. Tietyissä olosuhteissa, kuten nopeat hinnanmuutokset tai markkinoiden sulkeutuminen, tappionpysäytys ei kuitenkaan välttämättä ole täysin toimiva.

Lisäksi verkossa tapahtuva kauppojen toteutus ja verkkopohjaiset kaupankäyntijärjestelmät sisältävät riskejä mm. ohjelmisto- ja laitteistovikoihin ja tietoliikenneyhteyksien katkeamiseen liittyen.

Copy Trading -kaupankäynti

eToro tarjoaa sosiaalisia kaupankäyntiominaisuuksia. Päättäessäsi kopioida tiettyä kaupankävijää tai kaupankävijöitä ja/tai seurata tiettyä strategiaa, sinun tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen taloudellinen tilanteesi, mukaan lukien taloudelliset velvoitteesi. Lisäksi sinun tulee ymmärtää, että sosiaalisten kaupankäyntiominaisuuksien käyttö on hyvin spekulatiivista ja voi aiheuttaa sinulle merkittäviä tappioita, jotka ylittävät sen rahamäärän, jolla kopioit kyseistä kaupankävijää tai kaupankävijöitä. Sosiaalisiin kaupankäyntiominaisuuksiin liittyviin riskeihin sisältyy mm. automatisoitu kauppojen toteutus, joka tarkoittaa kauppojen avaamista ja sulkemista tililläsi ilman manuaalista osallistumista sinun toimestasi.

Lue lisää Copy Trading -palvelujen riskeistä täältä.

Kryptovaluutat

 • Kaupankäynnin riskit
  • Koska kryptovaluuttamarkkinat ovat hajautettuja ja sääntelyn ulkopuolella, kryptovaluuttojen kaupankäyntipalvelumme ovat säännöstelemättömiä palveluja, jotka eivät ole minkään tietyn eurooppalaisen sääntelykehyksen alaisia (ml. MIFID). Näin ollen ei ole keskuspankkia, joka kykenisi tekemään korjaavia toimenpiteitä suojellakseen kryptovaluuttojen arvoa kriisitilanteissa tai laskemaan liikkeelle lisää valuuttaa. Tästä johtuen eToro (Europe) Ltd:n kryptovaluuttojen kaupankäyntipalveluja ja kryptovaluuttojen hinnanerosopimusten (CFD) kaupankäyntipalveluja käyttävät asiakkaat eivät nauti samaa suojaa kuin säännösteltyjä sijoituspalveluja käyttävät asiakkaat. He eivät esimerkiksi ole kyproslaisten sijoitusyritysten asiakkaiden kompensaatiorahaston tai rahoituspalveluasiamiehen (Financial Ombudsman Service) riita-asioiden sovittelupalvelujen alaisia. eToro (Europe) Ltd:n asiakkaat nauttivat kuitenkin parasta toteutusta, asiakkaiden varoja ja asiakkaiden omaisuuden säilyttämistä koskevien sääntöjen tarjoamaa suojaa.

eToro (UK) Ltd:n asiakkaat, jotka käyttävät vain kryptovaluuttapalveluja (ei kryptovaluuttojen hinnanerosopimusten kaupankäyntipalveluja) eivät nauti sitä suojaa, joka tarjotaan säänneltyjä sijoituspalveluja käyttäville asiakkaille, kuten rahoituspalvelujen kompensaatiojärjestelmä (Financial Services Compensation Scheme, FSCS) ja rahoituspalveluasiamiehen (Financial Ombudsman Service) riita-asioiden sovittelupalvelu. Pyrimme mahdollistamaan sen, että nautit parasta toteutusta ja asiakkaiden omaisuuden säilyttämistä koskevien sääntöjen tarjoamaa suojaa.

 • KRYPTOVALUUTTAMARKKINAT MÄÄRÄYTYVÄT VAIN KYSYNNÄN JA TARJONNAN PERUSTEELLA. Kryptovaluuttamarkkinat ovat dynaamiset, ja kryptovaluuttojen hinnat ovat usein erittäin arvaamattomia ja ailahtelevia. Kryptovaluuttojen hinnat eivät yleensä ole läpinäkyviä. Ne ovat erittäin spekulatiivisia ja alttiita markkinoiden manipuloinnille. Pahimmassa tapauksessa tuotteesta voi tulla täysin arvoton.
 • On tärkeää huomata ero kaavioissa näkyvien viitteellisten hintojen ja kaupankäyntialustallamme näkyvien kaupankäyntikelpoisten hintojen välillä. Viitteelliset noteeraukset antavat vain viitteen markkinoiden tilasta. Koska kryptovaluuttamarkkinat ovat hajautettuja, eli niillä ei ole yhtä keskitettyä pörssiä, jossa kaikki toimeksiannot toteutetaan, kukin markkinatakaaja voi tarjota hieman eroavia hintoja. Tästä johtuen meidän tai kolmannen osapuolen julkaisemissa kaavioissa ilmoitetut hinnat ovat vain viitteellisiä hintoja eivätkä varsinaisia kaupankäyntihintoja, joilla kaupat voidaan toteuttaa.
 • Kryptovaluutoilla kaupankäynti on altis laittomaan toimintaan liittyville väärinkäytöksille toimeksiantojen nimettömyydestä johtuen. Lainvalvontaviranomaisten mahdollisesti suorittamalla oletettuun laittomaan toimintaan liittyvällä tutkinnalla olisi negatiivinen vaikutus sijoittajiin.
 • TÄSTÄ JOHTUEN KRYPTOVALUUTAT TULEE NÄHDÄ ERITTÄIN KORKEAN RISKIN SIJOITUSKOHTEENA, EIKÄ SINUN TULE KOSKAAN SIJOITTAA VAROJA, JOITA SINULLA EI OLE VARAA MENETTÄÄ. Edellä mainituista syistä johtuen kryptovaluutat eivät sovi kaikille sijoittajille. Sinun ei tule käydä kauppaa näillä tuotteilla, mikäli sinulla ei ole tarvittavaa tietämystä ja osaamista tai jos et ymmärrä näiden tuotteiden ominaisuuksia ja omaa altistumistasi riskille. Sinun tulee myös varmistaa, että tuote sopii sinulle ottaen huomioon olosuhteesi ja taloudellisen tilanteesi. Palvelujemme käyttöä ei myöskään tule koskaan pitää turvallisena sijoituksena vaan sijoituksena, johon liittyy huomattava tappioriski. Lisäksi verkossa ilmoitettuihin hintoihin lisätään oma hintaeromme, mikä lisää sivustollamme tehtävien kauppojen volatiliteettia entisestään.
 • Kaupankäyntiin kryptovaluutoilla voi liittyä huomattava tappioriski. Tästä johtuen sinun tulee huolellisesti harkita, sopiiko kyseinen kaupankäynti sinulle ottaen huomioon olosuhteesi ja taloudelliset resurssisi. Sinun tulee tiedostaa, että saatat menettää kaikki tililläsi olevat varat. Mikäli markkinat liikkuvat positiosi vastaisesti, saatamme vaatia sinulta lyhyellä varoitusajalla huomattavan määrän lisävakuuksia positiosi säilyttämiseksi. Mikäli et toimita lisävakuudeksi vaadittavia varoja määrittelemäämme aikarajaan mennessä, positiosi saatetaan likvidoida tappiollisesti ja olet vastuussa tästä syntyvästä vajeesta tililläsi.
 • eToro sallii tällä hetkellä viikonloppuisin tapahtuvan kaupankäynnin kryptovaluutoilla, mutta pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käytäntöön. eToron niin päättäessä kaupankäynti kryptovaluutoilla voidaan rajoittaa maanantaista perjantaihin tapahtuvaksi. Koska kryptovaluuttapörssit saattavat toimia viikonloppuisin, perjantain päätöskurssin ja sunnuntain avauskurssin välillä voi olla merkittävä ero. Kaikki tällaiset tekijät voivat johtaa siihen, että toimeksiantoasi ei suoriteta määritettynä kaupankäyntipäivänä tai että toimeksiantosi suoritetaan huomattavasti vähemmän edulliseen hintaan.
 • Tietyissä markkinaolosuhteissa sinun saattaa olla vaikeaa tai mahdotonta likvidoida positiosi. Näin voi käydä esimerkiksi, kun markkinat saavuttavat hinnanvaihtelulle asetetun päiväkohtaisen rajan (”limit move”), jos markkinoilla ei ole riittävästi likviditeettiä.
 • Tiettyihin kryptovaroihin voi liittyä lisäriskejä tai ominaisriskejä.
 • Vasta liikkelle laskettuihin kryptovaroihin voi liittyä lisäriskejä, jotka tulee ottaa huomioon. Varojen likviditeetti voi olla rajoitettu tai niitä voi olla haastavaa vaihtaa ostamisen jälkeen. Nämä voivat tehdä hinnoista ailahtelevia ja varojen likviditetti on rajoittunutta kysynnästä ja tarjonnasta riippuen. eToro ei voi taata vakaita oloja.
 • Lohkoketjuihin liittyvät riskit. Lohkoketjut ovat riippumattomia vertaisverkkoja, joita eToro ei hallitse millään tavalla. Tästä johtuen eToro ei ole vastuussa toimintahäiriöistä, virheistä tai tietoturvan pettämisestä lohkoketjuissa tai muissa verkoissa, joissa kryptovaluuttoja lasketaan liikkeelle ja/tai niillä käydään kauppaa. Lohkoketjuun perustuviin tuotteisiin tai kohde-etuuksiin sijoittaessasi altistut kyseisiin lohkoketjujärjestelmiin tehtäville muutoksille ja niitä koskevalle lainsäädännölle. Me emme tarjoa minkäänlaista lainsäädäntöön perustuvaa tai perustumatonta suoraa tai epäsuoraa takuuta koskien lohkoketjujen toimivuutta tai lohkoketjuihin liittyviä tietoturvaseikkoja.
 • Kryptovaluuttaprotokollien toiminta. eToro ei omista tai hallitse kaupankäyntialustallamme käytettävissä olevien kryptovaluuttojen toiminnan perustana olevia ohjelmistoprotokollia. Kryptovaluuttojen perustana olevat protokollat ovat yleisesti ottaen avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joita kuka tahansa voi käyttää, kopioida, muokata ja levittää. eToro ei ole vastuussa näiden protokollien toiminnasta eikä takaa niiden toimivuutta, turvallisuutta tai käytettävyyttä. Kryptovaluuttojen perustana olevien protokollien toimintaa määritteleviin sääntöihin voi tulla äkillisiä muutoksia (haara, engl. ”fork”), jotka voivat merkittävästi vaikuttaa eToron puolestasi hallussaan pitämien kryptovaluuttojen arvoon, toimintaan ja/tai jopa niiden nimeen. Haarautumisen tapahtuessa eToro saattaa väliaikaisesti keskeyttää eToro-toimintoja (ennakkoon sinua varoittaen tai varoittamatta) ja eToro saattaa (a) konfiguroida tai uudelleenkonfiguroida järjestelmiään tai (b) päättää olla kokonaan tukematta (tai lopettaa tukemasta) haarautunutta protokollaa. eToro saattaa sopeuttaa mutta ei ole velvollinen sopeuttamaan tiliäsi kryptovaluutan haarautumisen yhteydessä riippuen kunkin hallussasi pitämääsi kryptovaluuttaan liittyvän tapahtuman luonteesta.
 • Kolmansiin osapuoliin liittyvät riskit. Pidätämme oikeuden toteuttaa toimeksiantoja ja/tai pitää hallussa fiat-rahaa ja kryptovaluuttoja kolmansien osapuolien välityksellä. Kyseiset kolmannet osapuolet eivät ole pankkeja, jotka säilyttävät fiat-rahaansa tai virtuaalivaluuttojaan talletuksina. Mikäli jokin kolmas osapuoli menettää varoja, menee nurin tai lopettaa liiketoimintansa, ei ole olemassa tiettyä lainsäädännöllistä suojaa, joka kattaa kyseisen kolmannen osapuolen kautta hallussa pitämiesi varojen menetyksestä johtuvat tappiosi, vaikka kyseinen kolmas osapuoli olisikin kansallisten viranomaisten rekisteröimä. Digitaaliset lompakot voivat rakenteestaan ja turvallisuudestaan riippuen olla alttiita tietomurroille, jotka voivat johtaa virtuaalivaluutan varastetuksi joutumiseen tai asiakkaiden varojen menetykseen. eToro ei ole vastuussa tällaisista kolmansien osapuolten aiheuttamista tappioista.
 • Kryptovaluuttojen pörssilistalta poistaminen ja/tai niiden tukemisen lopettaminen: Mikäli toimeksiantosi koskema kryptovaluutta poistetaan pörssilistalta ja/tai emme enää tue kyseistä kryptovaluuttaa mistä tahansa syystä, kyseessä oleva toimeksianto suljetaan välittömästi. Mikäli eToro saa tiedon, että tililläsi oleva kryptovaluutta tulee todennäköisesti poistetuksi (joidenkin tai kaikkien pörssien) listalta ja eToro uskoo, ettei se tule enää kykenemään käymään kauppaa kyseisellä kryptovaluutalla, eToro pyrkii myymään kyseisen kryptovaluuttasi puolestasi määrittämänään ajankohtana ja määrittämällään hinnalla ja tavalla.

Automatisoituun kaupankäyntiin ja internetiin liittyvät riskit

Sivustollamme ja/tai sovelluksillamme kauppaa käydessä voi tapahtua järjestelmävirheitä. Sinun tulee olla tietoinen järjestelmän toimintahäiriöistä aiheutuvista riskeistä, jotka voivat johtaa toimeksiantosi viivästymiseen tai epäonnistumiseen.

Hyväksyt, että internet-pohjaisen kaupankäyntijärjestelmän käyttöön liittyy mm. seuraavia riskejä: laitteistojen, ohjelmistojen ja internet-yhteyksien toimintahäiriöt, haittaohjelmien leviäminen, kolmansien osapuolien mahdollinen luvaton pääsy sinun puolestasi säilytettyyn tietoon ja/tai omaisuuteen (ml. kryptovaluuttasi, kyberhyökkäykset, kryptovaluuttojen verkkojen toimintahäiriöt (esim. lohkoketjuihin liittyen), tietokonevirukset, tietoliikennehäiriöt, palvelujen kautta kauppaa käydessäsi tapahtuvat häiriöt, virheet, vääristymät tai viiveet niiden syystä riippumatta, vakoiluohjelmat, pelotteluhaittaohjelmat, troijalaiset, madot tai muut haittaohjelmat, jotka saattavat vaikuttaa tietokoneeseesi tai muihin laitteisiisi, tai verkkourkinta, viestien tunnistetietojen väärentäminen tai muu hyökkäys. Sinun tulee myös tiedostaa, että tekstiviesti- ja sähköpostipalvelut ovat alttiita osoitteiden ja muiden tunnistetietojen väärentämiseen pohjautuville hyökkäyksille ja verkkourkinnalle, joten sinun tulee olla varovainen lukiessasi viestejä, joiden väitetään tulevan eTorolta.

Palkkiot ja maksut

Palkkiomme ja maksumme on määritetty sivustomme etoro.com Maksut-osiossa. Sinun tulee olla tietoinen sinuun kohdistuvista palkkioista ja kuluista, sillä ne vaikuttavat kannattavuuteesi.

Informaatio

Kaikki tällä sivustolla julkaistut mielipiteet, uutiset, tutkimukset, analyysit, hinnat tai muut tiedot tarjotaan vain yleisinä kommentteina markkinoista, eikä niitä tule pitää sijoitusneuvontana. eToro ei ole vastuussa julkaistujen suositusten, ennusteiden tai muiden tietojen pohjalta tehdyistä sijoituksista aiheutuneista tappioista.

Historiallinen kehitys

Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevasta. Sijoitusten arvo voi laskea tai nousta.

Valuuttariski

eToro-tilisi valuuttana on Yhdysvaltain dollari (USD), joka ei välttämättä ole talletuksiisi käyttämäsi valuutta. Tästä johtuen sinun tulee olla tietoinen valuuttakurssien muutoksista. Katso myös eToron blogiartikkeli valuuttakurssien vaihtelun vaikutuksesta tulokseen.

SPACien riskit

SPACien osakkeisiin sijoittamiseen liittyy erilaisia riskejä kuin muihin osakesijoituksin eTorossa. Toisin kuin muut pörssiyhtiöt, SPAC-yhtiöt ovat pöytälaatikkoyhtiöitä, ja kun ne listautuvat pörssissä, niillä ei ole perusliiketoimintaa. Tämä tarkoittaa, että luotat SPACien johtajien realisoivan sijoituksesi. Mikään ei takaa, että SPACin johdossa on henkilöitä ja yrityksiä, jotka ovat siihen pätevöityneitä. Lue SPACien listautumisantiesite ja mahdolliset raportit sekä muut tärkeät arkistoidut ja julkaistut asiakirjat ymmärtääksesi sijoitustesi ehdot ja sinua kiinnostavan SPACin taloudelliset intressit ja motivaatiot. Lisäksi, jos SPAC ei suorita yritysostoa tietyn ajan kuluessa, se likvidoidaan. Tämän vuoksi on mahdollista, ettet saa takaisin osaa tai kaikkia niistä rahoista, jotka olet sijoittanut suoraan SPACiin. SPACin likvidointi todennäköisesti tekee myös SPACin hallussa olevat osakkeet arvottomiksi. Lue lisää SPACeihin sijoittamiseen liittyvistä vaaroista napsauttamalla tätä.

 

Kaupankäynnin riskit pidennettyjen aukioloaikojen aikana

Pidennettyjen tuntien markkinoilla on yleensä vähemmän kaupankäyntiä. Näin ollen hintaliikkeet voivat olla epävakaampia ja ne edustavat laajempaa markkinatunnetta vähemmän. Kauppiaat voivat kokea:

 • Alhaisempi likviditeetti: Ostajia ja myyjiä on tyypillisesti vähemmän pidennettyjen aukioloaikojen aikana, mikä voi johtaa pienempään kaupankäyntiin ja laajempiin osto-myynti -eroihin. Tämä saattaa vaikeuttaa kauppojen suorittamista toivotuilla hinnoilla.
 • Suurempi volatiliteetti: Alhaisempi likviditeetti voi myös johtaa suurempaan hintojen vaihteluun, mikä voi aiheuttaa nopeita ja merkittäviä hintamuutoksia.
 • Lisääntynyt kilpailu: Pidennettyjen tuntien kauppiaat voivat myös kilpailla ammattimaisten kauppiaiden ja institutionaalisten sijoittajien kanssa, joilla on enemmän resursseja.
 • Hintamuutoksien riski: Pidennettyjen tuntien kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden hinnat eivät välttämättä vastaa normaalin kaupankäyntiajan päättymisen tai seuraavana aamun hintoja. Tämän seurauksena saatat saada pidennetyn kaupankäynnin aikana halvemman hinnan kuin tavallisina kaupankäyntiaikoina.
 • Uutisilmoitusten riski:Liikkeeseenlaskijat julkaisevat yleensä uutisilmoituksia, jotka voivat vaikuttaa heidän arvopaperien hintaan tavanomaisen kaupankäyntiajan jälkeen. Myös tärkeitä taloudellisia tietoja julkistetaan usein normaalien kaupankäyntiaikojen ulkopuolella. Pidennettyjen tuntien kaupankäynnissä näitä ilmoituksia saatta tulla kaupankäynnin aikana, ja kun ne yhdistetään alhaisempaan likviditeettiin ja korkeampaan volatiliteettiin, ne voivat aiheuttaa liioiteltuja ja kestämättömiä vaikutuksia arvopaperin hintaan.
 • Suurien spreadien riski: Spread viittaa arvopaperin ostohinnan ja sen myyntihinnan väliseen eroon. Matalampi likviditeetti ja suurempi volatiliteetti pidennetyssä kaupankäynnissä voivat johtaa tiettyjen arvopaperien normaalia suurimpiin spreadeihin.