6 markkinoiden päihittämisen sijoitusstrategiaa

Tämän päivän globaalin sijoittamisen ekosysteemissä on hienoa se, että se on tätä nykyä muidenkin kuin Wall Streetin suurten toimijoiden ulottuvilla. eToro on vaikuttanut suuresti sijoitusalan tasoittamiseen, jonka ansiosta tavallisetkin ihmiset voivat nykyään osallistua erittäin kilpailuhenkiseen sijoittamispeliin, miltei rinta rinnan ennen niin kunnioitettujen, ihailtujen ja arvostettujen bisnestyyppien kanssa.

Vaikka kaikki voivatkin nyt ottaa mukavan asennon upouudessa pelituolissaan ja siirrellä osakkeitaan perunalastuja samalla maistellen, ei kuitenkaan kannata toimia umpimähkäisesti. Käytössä voi olla kaikki hienoimmat kaupankäyntilaitteet, joita rahalla saa, mutta ilman perustietoja sijoitusstrategioista laitteilla ei ole merkitystä. Jotta voisimme valmistautua paremmin sijoitusmatkaamme, käyn nyt läpi kuusi strategiaa, jotka jokaisella sijoittajalla tulisi olla hyppysissään. 

Mihin strategiaa ylipäänsä tarvitaan?

Strategia on kuin toimintasuunnitelma, joka antaa salkunhallinnallemme selkeän suunnan ja auttaa meitä samalla luovimaan tehokkaammin alati muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Yleisesti ottaen mistä tahansa pisteestä A mihin tahansa toiseen pisteeseen B pääsemiseen tarvitaan seuraavia kolmea asiaa:

  1. Tavoite (tässä tapauksessa se voi olla eläkepäiviä varten säästäminen, uusi pelikonsoli tai laskujen maksamista helpottavat lisätienestit)
  2. Suunta (tämä on yleinen sijoitusstrategiamme ja teesimme)
  3. Keinot saavuttaa tavoite (komponentit, joista salkkumme koostuu)

Rahan syytäminen markkinoille ilman, että nämä kolme vaihetta on ensin selvitetty, on kuin seilaisi merillä tietämättä, mihin on menossa, miksi on ryhtynyt siihen ja miten pääsee minnekään. Tiedän hyvin, että jotkut kutsuvat tätä ”seikkailuksi”, ja se voi kyllä olla hauskaa – mutta olemassa on parempiakin tapoja pitää hauskaa ilman, että riskeeraa sokkona omia (tai muiden) koko elämän säästöjä. Pureudutaanpa siis aiheeseen.

Arvosijoittaminen

Ehkä yksinkertaisin tapa kuvata arvosijoittamista on verrata sitä löytöjen metsästykseen. Jos shoppailet usein paikallisilla kirpputoreilla tai myyjäisissä, olet luultavasti jo arvosijoittaja. Tämän strategian taustalla oleva perusperiaate yhdistetään usein Warren Buffetin tunnetuksi tekemään lähestymistapaan, ja se on yksinkertainen: hanki omaisuuserä, joka on hinnoiteltu väärin (jätetty huomiotta) markkinoilla tai – sama hienolla sijoitusjargonilla ilmaistuna – jota myydään alle sen luontaisen arvon.

”Sehän on selvää! Minkälainen strategia tämä on? En tietenkään mene ostamaan jotakin, jonka hintalapun lukema on sen luontaista arvoa korkeampi”, kuulen sinun sanovan. Asia on niin, että jotta voi arvioida tietyn osakkeen (luontaisen) arvon, täytyy tehdä melkoisesti tutkimusta, kyetä tulkitsemaan taseita ja ymmärtää, miten ne liittyvät yhtiön tulevaisuudennäkymiin kassavirtojen luomisen suhteen. Se edellyttää myös, että on immuuni kaikenlaisille tunteellisille ja irrationaalisille ajattelutavoille, koska löytöjen metsästämisen kyky perustuu markkinoiden irrationaalisuuden hyödyntämiseen: onhan juuri kyseisten irrationaalisuuksien ansiota, että osake on jäänyt huomaamatta tai että se on hinnoiteltu väärin.

Aloittelijalle arvosijoittaminen on haaste, koska se vaatii paljon opiskelua (ainakin alussa). Kuitenkin ne, joiden uteliaisuus ja kärsivällisyys riittävät arvosijoittamisen perusperiaatteiden oppimiseen, tekevät todennäköisesti sijoituksen, joka poikii voittoa koko loppuelämän ajan. Yksi asia on varma: jotta tämä strategia todella kannattaisi, sinun täytyy pelata pitkällä tähtäimellä. Tässä pitkä tähtäin ei tarkoita kolmea kuukautta vaan pikemminkin viittä, kymmentä tai jopa viittäkymmentä vuotta – samalla pidättäytyen säännöllisestä kaupankäynnistä. Missä siis kaikki hauskuus piilee?

Kasvusijoittaminen

Jos arvosijoittaminen on löytöjen metsästystä, kasvusijoittaminen on potentiaalin jahtaamista. Kasvusijoittajat jahtaavat innovatiivisia yrityksiä nopeasti kasvavilla ja uusilla teollisuudenaloilla, joilla on vahva kasvupotentiaali, tai joilla on jo keskimääräistä suurempi liikevaihdon (ja joskus jopa voittojen) kasvu. Nämä ovat yleensä yrityksiä, jotka saavat paljon julkisuutta mullistavan luonteensa vuoksi, ja ne luovat usein omia markkinoitaan ja yleisöään. Tyypillisiä esimerkkejä ovat Tesla, Uber, Square ja PayPal.

Kasvusijoittamista ei kuitenkaan pitäisi lähestyä spekulointina tai pitää sellaisena, vaikka monet kokemattomat sijoittajat tekevätkin joskus juuri niin (katso meemisijoittaminen alla). Jokaisen kasvuteesin takana on oltava vankka liiketoimintalogiikka ja arvolupaus. Jos yritys, jonka osaketta kokeillaan pörssissä, kertoo vakuuttavan kertomuksen sellaisen tuotteen tulevaisuudesta, joka on olemassa vain toimitusjohtajan salaisissa videoissa, voit olla varma, että tuote *onkin* osake.

Arvosijoittamisessa on kyse kyvystä hinnoitella yrityksiä juuri nyt, ja kasvusijoittamisessa on kyse tulevaisuuden hinnoittelusta, pisteiden yhdistämisestä ja niiden jäljittämisestä ajassa taaksepäin. Tämä edellyttää jonkinasteista lateraalista (luovaa) ajattelua, kykyä nähdä, mitä on tulossa, ja kykyä tunnistaa kuvioita ja trendejä sekä määrittää oikein sijoitusteesin taustalla piilevät todennäköisyydet. 

Kasvuyritysten arvostaminen on enemmän taidetta kuin eksaktia tiedettä. Jos kuitenkin olet jonkin erikoisalan ammattilainen, saatat hyvinkin olla asemassa, jossa tunnistat kasvumahdollisuudet omalla alallasi. Riittää, että etsit nopeasti kasvavia yrityksiä, jotka mullistavat markkinoidesi vakiintuneita perinteitä, vaikka kyseessä olisivatkin kapean erikoisalan markkinat. Muista, että jos haluat ansaita rahaa osakemarkkinoilla, sinun ei tarvitse olla oikeassa koko ajan. Sinun tarvitsee olla oikeassa vain muutaman kerran elämässä. Sijoita siihen, minkä tunnet ja ymmärrät, ja kun sijoitat, älä pelkää tehdä merkittävää sijoitusta. 

Liikevoimaan perustuva sijoittaminen

Siinä missä arvosijoittajat metsästävät löytöjä ja kasvusijoittajat jahtaavat potentiaalia, liikevoimasijoittajat yrittävät hyötyä vallitsevasta tilanteesta. He kalastavat osakkeita, jotka ovat voimakkaassa kasvussa, hyödyntäen pääasiassa signaaleja teknisistä indikaattoreista, kuten 50 päivän ja 200 päivän liukuva keskiarvo (kun 50 päivän viiva leikkaa 200 päivän viivan alhaalta ylös, tämä on yleensä ”osta”-signaali, ja kun sama viiva leikkaa 200 päivän ylhäältä alas, kyseessä on ”myy”-signaali). On tärkeää huomata, että nämä indikaattorit eivät ole tieteellisiä lakeja vaan pikemminkin heuristisia nyrkkisääntöjä ja tilastollisia todennäköisyyksiä.

Liikevoimaan perustuva sijoittaminen kuulostaa miltei liian hyvältä ollakseen totta – siinä sijoitetaan kohteisiin, joilla on vahvin ”vetovoima”, ja myydään, kun trendi alkaa romahtaa. Vaikka tämä onkin täysin oikeutettu tapa ansaita rahaa markkinoilla (ja monet erikoistuneet rahastot tarjoavat mahdollisuuden sijoittaa trendiosakkeisiin), strategia poikkeaa jyrkästi arvon ja hinnan välisestä taloudellisesta perussuhteesta. Jos ensisijainen sijoitusmotivaatiosi on saada adrenaliini pumppaamaan ja hyvän olon hormonit virtaamaan, tämä strategia on varteen otettava vaihtoehto. Tämä on kuitenkin pohjimmiltaan markkinoiden ajoitusstrategia, joten jos et ole kokenut kaavioiden lukija ja teknisen analyysin guru, saatat jäädä ainoana matkustajana vaunuun, kun muut ovat jo poistuneet kyydistä. Se voi olla hyvin yksinäinen ja tuskaisa kokemus.

Tulosijoittaminen

Arvosijoittajilla, kasvusijoittajilla ja liikevoimasijoittajilla on yksi yhteinen piirre: he pyrkivät päihittämään markkinat ja saavuttamaan keskimääräistä korkeampaa tuottoa. He välittävät enemmän aggressiivisesta pääomansa kasvattamisesta kuin käteisen saatavuudesta. Tulosijoittajat sen sijaan keskittyvät lähes yksinomaan sijoittamiseen keinona tuottaa luotettavia tuloja – joko osinkojen tai muiden korkoa tuottavien omaisuuserien välityksellä.

Tämä strategia muistuttaa ehkä eniten arvosijoittamista, koska se vetoaa niihin, joilla on taipumusta alhaisempiin riskeihin ja silti kärsivällisyyttä ja sisua rakentaa vaurauttaan pitkällä tähtäimellä. Tulosijoittajat päättävät usein sijoittaa hyvin pääomitettuihin yrityksiin, jotka maksavat tuntuvia osinkoja, ovat monesti johtavassa asemassa omalla alallaan ja yleensä liian suuria kasvaakseen nopeasti (tai lainkaan). 

Erään tulosijoittajien alaluokan nimi on kasvu-osinkosijoittajat. He pyrkivät tunnistamaan kasvuosakkeita osinkoja maksavien yritysten joukosta. Tämä edellyttää kuitenkin myös kohtuullista taseiden ja monien muiden perusindikaattoreiden lukemisen ja ymmärtämisen kykyä.

Osakkeiden lisäksi on muita omaisuuseriä, kuten joukkovelkakirjoja, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF), sijoitusrahastoja ja kiinteistörahastoja (REIT), jotka palkitsevat haltijoita tuloilla. Jos olet kokenut sijoittaja ja lohkoketjuteknologiat kiinnostavat sinua, saatat haluta tutkia erilaisia panostusmahdollisuuksia, joiden avulla voit tallettaa kryptosi ja ansaita korkoa vastineeksi.

Riippuen elämäntilanteestasi ja siitä, oletko juuri astunut sijoitusten maailmaan tai suunnittelet jo eläkkeelle jäämistä, voit harkita sijoittaa osan salkustasi tulosijoittamiseen. Tämä on tehokas varallisuutta kerryttävä strategia, joka nopeutuu ajan myötä yhdistelypotentiaalin vuoksi (erityisesti, jos sijoitat osingot uudelleen). Se sekä vähentää volatiliteettia että vähentää salkkusi riskiä ja palkitsee sinut samalla vakaalla kassavirralla, jonka voit sitten päättää sijoittaa takaisin salkkuun (mitä suosittelen) tai käyttää, jotta voit vihdoin ostaa pitkään kiikarissasi olleen Teslan.

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittamisesta on tulossa yhä suositumpi strategia erityisesti Z-sukupolven ja milleniaalien keskuudessa, sillä se voi vaikuttaa myönteisesti koko maailmaan. Siinä missä viime vuosisadalla keskipisteessä oli tehokkuuden ja tuottavuuden maksimointi, mikä tapahtui usein ympäristön ja yhteiskunnan kustannuksella, 2000-luvulla keskipisteessä näyttää olevan vaikutuksen maksimoiminen ja sen varmistamisen, että luomallamme vauraudella on jatkossakin planeetta, jolla sen voi käyttää.

eToro on ollut edelläkävijä tällaisessa sijoittamisessa Smart Portfolios-palvelullaan, joissa sijoittajat voivat sijoittaa vaikuttavien yritysten koreihin, kuten muun muassa vihreän uusiutuvan energian yrityksiin, syövän ja diabeteksen hoitoja kehittäviin yrityksiin, lemmikkieläinten hoitoyrityksiin ja lääke- ja rokoteyrityksiin. Tämä strategia on osoittautunut vuosien mittaan yllättävän hyväksi, eikä pelkästään erinomaisen tuoton kannalta: se on nimittäin myös luonut eräänlaista painetta muille yrityksille ottaa käyttöön uusia käytäntöjä, jotka johtavat sosiaalisen vastuun perusperiaatteiden toteutumiseen. Tämä suuntaus tulee todennäköisesti jatkumaan (ja jopa kiihtymään) tulevaisuudessa, kun markkinoille tulee yhä enemmän ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita erityisesti vastuullisesta sijoittamisesta.

Meemisijoittaminen

Hiljattain on syntynyt uusi sijoittamisen lähestymistapa, ja otan vapauden kutsua sitä meemisijoittamiseksi. Sitä ovat siivittäneet viimeaikainen sijoittamisen demokratisointi ja yksityissijoittajien määrän elpyminen eri (verkko-)alustoilla eri puolilla maailmaa. Tämä ei tietenkään ole yleisesti tunnustettu sijoitusstrategia sanan perinteisessä merkityksessä eikä todellakaan sellainen, jota suosittelisin Popular Investorina, mutta se on syytä mainita lyhyesti, koska uskon, että sillä on oma paikkansa 21. vuosisadan markkinoiden sijoitusohjekirjassa. 

Meemiosakkeet ovat periaatteessa liikevoimaosakkeiden alaluokka, jonka virtausvoimaa vahvistavat edelleen suositut (sosiaalisen) median henkilöt (vaikuttajat ja julkkikset), jotka usein suosittelevat eri omaisuuseriä yleisölleen. Tämä luo erittäin ylimainostetun ympäristön, joka alkaa pienestä varhaisten käyttöön ottajien yleisöstä ja kasvaa nopeasti (verkostovaikutusten vuoksi) ja houkuttelee laajaa yleisöä (sijoitusyhteisön ulkopuolellakin). Tämän jälkeen ”ulkopuoliset” alkavat hypätä kyytiin FOMOn (paitsi jäämisen pelon) vuoksi luoden lumipallovaikutuksen, joka hilaa hinnat taivaisiin, kunnes ostajia ei enää ole ja kaikki romahtaa. Nämä yritykset/omaisuuserät näyttävät tavallisesti epävarmoilta, mutta ne ilmentävät tiettyjä ominaisuuksia, jotka saavat vastakaikua laajalta yleisöltä ja luovat samalla yhteisöllisyyden tunteen ja heimon emotionaalisesti ja ideologisesti ladattujen tarinoiden ympärille.

Tämä on erittäin korkean riskin / korkean palkkion sijoitusstrategia, enkä suosittele sitä aloittelijoille sen hauskasta ja loistokkaasta vetovoimasta huolimatta. Kokeneemmille sijoittajille se voi kuitenkin olla toteuttamiskelpoinen tapa saavuttaa moninkertainen tuotto riskeeraamalla vain kohtuullisen prosenttiosuuden pääomasta. 

Yhteenveto

Monista eri sijoitusstrategioista voidaan kirjoittaa kirjoja ja suorittaa tohtorin tutkintoja moninaisine määritelmineen ja runsaine todisteineen siitä, miksi jokin on parempi kuin muut. Loppujen lopuksi kyse on siitä, mikä sopii parhaiten juuri sinun sijoitustavoitteisiisi. Sijoittajana ja erityisesti eToron Popular Investorina pyrin kaikin tavoin välttämään sen, että samaistuisin vahvasti mihinkään näistä strategioista, koska se voi johtaa eräänlaiseen kapeakatseisuuteen – mitä tulee nimenomaan välttää, jos haluaa päästä etuasemaan markkinoilla. 

Sijoittajat, jotka lankeavat ansaan ajattelemalla ”Olen arvosijoittaja” tai ”Olen trendinmetsästäjä” , saattavat rajoittaa ideoiden ja toimien potentiaalista aluettaan. Tämä voi puolestaan johtaa siihen, että selkeät markkinatilaisuudet jäävät heiltä hyödyntämättä, jolloin heidän kopioijansakaan eivät saa tuottoa. Se, että tein henkilökohtaisesti +1000 % (10 x) GME, TSLA, NIO tai ETH-kaupoissani (kussakin), ei tee minusta yhtään vähemmän arvosijoittajaa, jota pidän päästrategianani. Se ei myöskään tee minusta säännöllistä liikevoimasijoittajaa vain siksi, että joskus tunnistan ja hyödynnän markkinatilaisuuksia. Ruuvitaltta on erinomainen työkalu polkupyörän korjaamiseen mutta soveltuu kehnosti nuudelien syömiseen. Vastaavasti strategiat ovat työkaluja, jotka tulee kaivaa esille työkalupakista niiden funktion mukaisesti – siten että niistä jokainen palvelee parhaiten tarkoitustaan ja tavoitettaan.

Gasper Sopi on eToron Popular Investor. Sopilla on maisterintutkinto kognitiivisista järjestelmistä ja käyttäjäkokemuksen (UX) suunnittelussa. Gasper on sijoittanut kahdeksan vuotta, ja hänen tavoitteensa on päihittää S&P 500 -indeksi vuosittain.

Tutustu eToron Popular Investoreihin

Pääomasi on vaarassa

Aiempi suoritus ei ole osoitus tulevista tuloksista. Esitetty kaupankäyntihistoria on alle viiden vuoden ajalta eikä ehkä riitä sijoituspäätösten perustaksi. Tämä ei ole sijoitusneuvo.

eToro on useita eri omaisuuseriä tukeva alusta, jonka kautta voi sijoittaa osakkeisiin ja kryptovaluuttoihin sekä käydä kauppaa hinnanerosopimuksilla.

Huomaa, että hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia sijoitusvälineitä, joihin liittyy suuri pääoman nopean menetyksen riski vipuvaikutuksen vuoksi. 67 % sijoittajatileistä menettää rahaa käydessään kauppaa hinnanerosopimuksilla tämän palveluntarjoajan kautta. Sinun on syytä harkita, ymmärrätkö hinnanerosopimusten toimintaperiaatteen ja onko sinulla varaa asettaa pääomasi alttiiksi huomattavalle riskille.