eToron kopiointijärjestelmien kuvaus

eToron sosiaaliset ominaisuudet tekevät alustastamme ainutlaatuisen verkkokaupankäynnin alalla. Sekä CopyTrader™-järjestelmä että Smart Portfolio-sijoitusstrategiat tukeutuvat eToron käyttäjäkuntaan, johon kuuluu yli 20 miljoonaa käyttäjää 140 eri maasta, ja ne on suunniteltu auttamaan kaupankävijöitä löytämään uusia tapoja ansaita voittoa.

Kuinka CopyTrader-järjestelmä toimii?

CopyTrader-järjestelmä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi alustaa pidetään yhtenä fintech-vallankumouksen johtajista. CopyTrader-työkalun perusidea on melko yksinkertainen: valitse kaupankävijät, joita haluat kopioida, päätä summa, jonka haluat sijoittaa, ja kopioi yhdellä klikkauksella automaattisesti ja reaaliaikaisesti kaikki, mitä he tekevät.

CopyTrading-kaupankäynnin peruskonseptin lisäksi järjestelmässä on melko monta lisäelementtiä.

Ennen kuin aloitamme CopyTrading-järjestelmään perehtymisen, selvennetään suraavat käsitteet:

 • ”Kopioitu kaupankävijä” on kaupankävijä, johon sijoitat (kopioit).
 • ”Kopioija” on käyttäjä, joka kopioi (eli sinä).

Ota huomioon seuraavat seikat ennen kopioinnin aloittamista:

 • Minimisumma, jonka voit sijoittaa kaupankävijään, on 200 dollaria.
 • Maksimimäärä kaupankävijöitä, joita voit kopioida samanaikaisesti, on 100.
 • Maksimisumma, jonka voit sijoittaa yhteen kaupankävijään, on 2 000 000 dollaria.
 • Kopioidun position minimisumma on 1 dollaria. Positioita, jotka eivät täytä minimimäärää, ei avata.

CopyTrader automaattinen uudelleenjako

Kopioinnin automaattinen uudelleenjakomallimme on suunniteltu säilyttämään sinun ja kopioidun kaupankävijän salkkujen yhdenmukaisuus. Kun kopioitu kaupankävijä tekee muutoksia omaan salkkuunsa, nämä muutokset näkyvät myös kopioidussa salkussasi.

Tämä ominaisuus automatisoi prosessin, joka mukauttaa salkkua kopioidun kaupankävijän sijoitusten perusteella, mikä tarjoaa tehokkuutta, riskienhallintaa ja yksinkertaistetun sijoituskokemuksen erityisesti nopeasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Uudelleenjakoprosessi aktivoituu tietyissä tilanteissa:

 • Uuden kopioidun kaupan aloittaminen, varojen lisääminen tai nostaminen, keskeytetyn kopioidun kaupan jatkaminen: Nämä toimet käynnistävät salkun allokoimisen uudelleen, jolla varmistetaan, että salkkusi vastaa kopioidun kaupankävijän nykyistä salkkua ja strategioita.
 • Kopioidun kaupankävijän tekemät nostot johtavat kopioidun salkun välittömään uudelleenjakoon. Sitä vastoin kopioidun kaupankävijän tekemät talletukset käynnistävät uudelleen allokoinnin 48 tunnin kuluessa, jolloin sinulla on mahdollisuus lisätä vastaavasti varoja (jos haluat).

Huomaa, että kun uudelleenjako on käynnissä, varojen lisääminen tai poistaminen, yksittäisten positioiden sulkeminen tai avoimen kopioidun kaupan keskeyttäminen on rajoitettua, jotta kopioidun salkun viimeisin varojen jakautuminen voidaan tallentaa.

 • Saat ilmoituksen sovelluksessa, kun allokaatioprosessi on saatu päätökseen.
 • Prosessi on yleensä valmis kahden työpäivän kuluessa, minkä jälkeen voit jatkaa kopioidun kaupan hallintaa normaalisti.
 • Voit kuitenkin lopettaa kopiointisuhteen milloin tahansa.

Aloita uusi kopioitu kauppa

Kun avaat uuden kopioidun kaupan, se avataan kopioidun kaupankävijän salkun varojen senhetkisen prosenttiosuuden perusteella. Salkun allokaatio on aina sama sinun ja kopioidun kaupankävijän salkun välillä.

 1. Kopioitu sijoitus peilaa kopioidun kaupankävijän senhetkisiä positioita ja tulevia toimia, mukaan lukien tappionpysäytyksen (SL) ja voiton kotiutuksen (TP) muutokset ja kaupan sulkeminen, siitä hetkestä lähtien, kun aloitat kopioinnin. Jos kopioitu kaupankävijä nostaa SL-arvoaan lisäämällä varoja positioon, sinun SL-tasosi mukautuu vastaavasti. Positiosi määrä pysyy kuitenkin samana kuin sen alkuperäinen määrä.
 2. Voit sulkea tietyn kopioidun kaupan sulkematta kopiointitiliä.
 3. Jos kopioitu kaupankävijä avaa position markkinoilla, jotka ovat suljettuina kopiointiaikana (esimerkiksi markkinatauko), järjestelmä avaa kopioijalle markkinatilauksen. Kun markkinat ovat auki, toimeksianto toteutetaan ensimmäisellä markkinakurssilla.
 4. Jos haluat nähdä kaikki yhdeltä kaupankävijältä kopioidut kaupat, siirry salkkuusi ja klikkaa kopioidun kaupankävijän nimeä.

Huomaa: Kaikki kaupat avautuvat tililläsi samanaikaisesti. Näet ne pienellä tappiolla, joka heijastaa osto- ja myyntikurssien välistä eroa, jotta näet reaaliaikaisen esityksen varoista, jotka saat, jos suljet kaupan. Uusissa kaupoissa käytetään realisoitua pääomaa (saldo + sijoitetut varat) kopioitujen kauppojen osuuksien perustana. Esimerkiksi kauppa, joka on avattu 10 %:lla kopioidun kauppiaan realisoidusta pääomasta, avaa kaupan kopiointitilillesi 10 %:lla kopiosuhteen realisoidusta pääomasta.

**Nämä ehdot voivat muuttua eToron harkinnan mukaan milloin tahansa.

Kopioinnin tappionpysäytys (Copy Stop-Loss, CSL)

CSL on ominaisuus, joka antaa sinulle mahdollisuuden hallita tehokkaasti kopioituja kauppojasi ja Smart Portfolio -sijoituksiasi tarjoamalla riskienhallintaa jokaisessa kopiointisuhteessa reaaliaikaisten voitto/tappio-tasojen perusteella. Se on pohjimmiltaan automatisoitu riskienhallintajärjestelmä, jonka avulla voit asettaa koko kopiointisuhteelle dollarimääräisen valvonnan.

Järjestelmä määrittää automaattisesti CSL-tasoksi 40 % kopioidun kaupan kokonaisarvosta kopiosuhdetta kohden. Näin ollen voit olettaa, että kun kopioidun kaupan arvo on laskenut 40 %, CSL aktivoituu ja lopettaa kyseisen kopiointisuhteen, jolloin loput varat palautuvat saldoosi. Voit asettaa CSL:n tason manuaalisesti välille 5-95 %. 5 %:n CSL-taso on todellinen turvaverkko, joka aktivoituu vasta, kun lähes kaikki kopiointisuhteen käytetyt varat on menetetty.
Esim: Kaupankävijä B kopioi kaupankävijä A:ta 1 000 dollarilla. CSL-taso asetetaan 60 %:iin tilille palautettavasta pääomasta, joka tässä tapauksessa on 600 dollaria. Kun nykyinen pääoma, mukaan lukien kaikkien kauppojen voitto/tappio, on laskenut 600 dollariin, koko kopiointitili suljetaan ja loput varat (60 % alkuperäisestä kopiointisummasta) palautetaan kaupankävijä B:n saldoon.

Mitä tapahtuu, kun CSL aktivoituu?

Jos kopiointisuhteessasi on realisoitumattomia tappioita, jotka ovat 40 % allokoimistasi varoista, CSL aktivoituu, ja kaikki kyseisen suhteen positiot suljetaan. Alustan historia-välilehdellä on “Close by” -sarake, ja suljetut kaupat merkitään tähän sarakkeeseen ”CSL”.

CSL-taso on turvaverkko, joka voidaan säätää vähintään 5 %:iin ja enintään 95 %:iin. Huomaa, että järjestelmä ei salli sinun laskea CSL-tasoa niin pieneksi, että se voisi aiheuttaa CopyTrader-suhteen sulkemisen välittömästi.

Esim: Oletetaan, että kopioit kaupankävijää 1 000 dollarilla, ja olet tällä hetkellä 300 dollaria tappiolla. CSL-tasosi on oletusarvoisesti 60 %, ja haluat muuttaa sitä. Et voi asettaa CSL-tasoksi 70 % (tässä tapauksessa 300 dollaria) tai korkeammaksi, koska se aiheuttaisi CopyTrader-suhteen ja kaikkien sen alaisten kauppojen välittömän sulkemisen. Tässä tapauksessa korkein CSL-taso, jonka voit asettaa, on 65 %.

Ota huomioon, että CSL-taso muuttuu, jos muutat kopiointiin allokoimaasi summaa. Jos lisäät tai vähennät tietylle kopioidulle kaupankävijälle osoittamiasi varoja, CSL-taso lasketaan uudelleen prosenttiosuutena uudesta kopiointisummasta.

Esim: Kopioit kaupankävijää 1 000 dollarilla. Sijoituksesi tähän kaupankävijään on menettänyt 900 dollaria arvostaan, mutta uskot edelleen tähän kopiointisuhteeseen. Kun allokoit vielä 1 000 dollaria kyseiselle kaupankävijälle, CSL-taso päivitetään ja lasketaan uuden 2 000 dollarin kokonaismäärän perusteella, joka on allokoitu kyseisen kaupankävijän kopioimiseen. Muista, että voit päivittää CSL-tasoja milloin tahansa.

Kopioitujen kauppojen tappionpysäytys (SL)

CSL otettiin käyttöön rajoittamaan altistumista yhdelle ainoalle kaupankävijälle. Koska kopioidut kaupat on suojattu CSL-tasolla, voimme joustaa enemmän niiden tappionpysäytyksen (Stop Loss, SL) suhteen.

Kun korotat tappionpysäytystä tavallisten kauppojen kohdalla, varoja lisätään kauppaan tilin saldosta, joita tarvitaan uuden SL-tason tukemiseen.

Aina kun kopioitu kaupankävijä pidentää kopioidun kaupan tappionpysäytystä, kopioinnin kokonaissummasta ei vähennetä lisää varoja. Näin ollen yksittäinen kauppa voi mennä jopa 200 % tai 300 % tappiolle, minkä ansiosta tappioista voi palautua ilman tappionpysäytyksen aktivoitumista ja samalla se jättää kopiointisummaan riittävästi saldoa kattamaan muita kauppoja. Jos kopioitu kaupankävijä kuitenkin saavuttaa asettamasi realisoitumattoman kokonaistappion CSL-tason, koko kopiointisuhde suljetaan.

Tästä johtuen kopioitujen kauppojen ja alkuperäisten kauppojen välillä on useita eroavaisuuksia:

Emme lisää varoja kopioituihin kauppoihin. Tästä johtuen käytettävissä olevan kopiointisaldon prosenttiosuus saattaa olla suurempi kuin kopioidun kaupankävijän saldo.

Kopioidun kaupan voitto/tappio lasketaan kauppaan sijoitetun alkuperäisen summan mukaan.

Keskeytä tai jatka kopiointia

Kopioinnin keskeyttäminen on ominaisuus, jonka avulla voit lopettaa kauppiaan kopioinnin sulkematta kaikkia senhetkisiä avoimia positioita.

 • ”Keskeytä kopiointi” voidaan aktivoida eToron salkkunäkymästä klikkaamalla asetukset-painiketta ja valitsemall ”Keskeytä kopiointi”.
 • Kun ”Keskeytä kopiointi” on aktivoitu, kyseisessä kopiointisuhteessa ei avata uusia kauppoja. Kaikki senhetkiset avatut kaupat jatkavat kuitenkin kopioidun kaupankävijän SL/TP- ja sulkemistoimintojen kopioimista.
 • Voit jatkaa kopiointisuhdetta milloin tahansa siirtymällä salkkunäkymään ja klikkaamalla ”Jatka kopiointia”.

Pysäytä kopiointi

Kun haluat lopettaa kaupankävijän kopioimisen kokonaan, valitse kopiointiasetusten valikosta ”Lopeta kopiointi”. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, miten toimia:

 • ”Myy kaikki”, joka lopettaa kopioinnin kokonaan.
 • ”Pidä kaikki”, joka siirtää kaikki kopioidut positiot omaan salkkuusi, jossa voit hallita hallita niitä kopioinnista riippumatta.
 • Voit sulkea tietyn kopioidun position lopettamatta kopiointisuhdetta. Tämän position varat hyvitetään takaisin kopiointisaldoosi.

Lisää tai siirrä varoja

Voit lisätä kopiointisummaa milloin tahansa allokoimalla lisävaroja, jotka mukautetaan suhteessa salkkuusi. Vastaavasti sinulla on mahdollisuus nostaa sijoittamattomia käteisvaroja, jolloin ne siirtyvät takaisin yleiseen ”käytettävissä oleviin käteisvaroihin”. Muista, että vain sijoittamattomia varoja on mahdollista nostaa.

Kuinka Smart Portfolio-sijoitukset toimivat?

eToron Smart Portfoliot ovat temaattisia sijoitusvälineitä, jotka on ohjelmoitu saavuttamaan kaksinumeroista tuottoa pitkällä aikavälillä. Jokainen Smart Portfolio kerää yhteen erilaisia omaisuuseriä tai kaupankävijöitä, ja niitä optimoidaan jatkuvasti koneoppimiseen perustuvien algoritmien avulla.

Smart Portfolio-sijoituksia koskevat yleiset tiedot:

 • Minimisijoitussumma on niinkin alhainen kuin 500 dollaria.
 • Smart Portfolion tappionpysäytyksen oletusarvo on 10 %.
 • Kunkin Smart Portfolion sijoituksille määritellyt painotukset voivat muuttua ajan myötä.

Market Smart Portfoliot

Market Smart Portfoliot keräävät yhteen erilaisia omaisuuseriä samaan salkkuun ennalta määritellyn markkinastrategian perusteella tai tiettyyn markkinasegmenttiin keskittyen. eToron finanssialan asiantuntijat päättävät kunkin Smart Portfolion koostumuksen käyttäen apunaan koneoppimiseen perustuvaa algoritmia, joka on ohjelmoitu vähentämään riskiä ja lisäämään tuottoa.

Esimerkiksi BigTech Smart Portfolio kerää yhteen teknologiasektorin suuryrityksiä. Tämä tarjoaa omaisuuserän kaupankävijöille, jotka haluavat sijoittaa kyseiseen teollisuudenalaan kokonaisuudessaan.

Top Trader Smart Portfoliot

CopyTrader-työkaluun perustuvat Top Trader Smart Portfoliot keräävät yhteen menestyviä kaupankävijöitä eri salkkuihin. Market Smart Portfolioiden tavoin eToron sijoituskomitea valitsee kaupankävijät käyttäen avuksi pitkälle kehittynyttä algoritmia, joka etsii tiettyjä voittojen ansainnan optimoivia kaupankäyntiominaisuuksia.

Esimerkiksi GainersQtr Smart Portfolio kerää yhteen sijoittajia, jotka ovat ansainneet yhdenmukaista tuottoa ja joiden kaupankäynnin voitollisuutta seuraavalla vuosineljänneksellä pidetään todennäköisenä perustuen ennalta määritettyihin parametreihin, jotka Smart Portfolion algoritmi ottaa huomioon. Smart Portfolion koostumus päivitetään ajoittain, jotta riski pysyy matalana ja voitollisuuden todennäköisyys lisääntyy.

Lue lisää Smart Portfolioista niitä käsittelevältä sivulta.

Toivomme, että tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään kopiointijärjestelmiämme paremmin. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä  @CustomerService-seinällämme eTorossa tai lue lisäohjeita ohjesivultamme.