eToron kopiointijärjestelmien kuvaus

eToron sosiaaliset ominaisuudet tekevät alustastamme ainutlaatuisen verkkokaupankäynnin alalla. Sekä CopyTrader™-järjestelmä että Smart Portfolio-sijoitusstrategiat tukeutuvat eToron käyttäjäkuntaan, johon kuuluu yli 20 miljoonaa käyttäjää 140 eri maasta, ja ne on suunniteltu auttamaan kaupankävijöitä löytämään uusia tapoja ansaita voittoa.

Kuinka CopyTrader-järjestelmä toimii?

CopyTrader-järjestelmä on yksi tärkeimmistä syistä sille, että alustaamme pidetään eräänä finanssiteknologian vallankumouksen johtajista. CopyTrader-työkalun perusajatus on melko yksinkertainen: Valitse keitä kaupankävijöitä haluat kopioida, päätä paljonko haluat sijoittaa, ja kopioi kaikki heidän toimenpiteensä automaattisesti ja reaaliajassa yhdellä napsautuksella.

Copy Trading -kaupankäynnin peruskonseptin lisäksi järjestelmään kuuluu useita muita osia.

Ennen kuin aloitamme järjestelmään tutustumisen, käydään läpi muutama olennainen käsite:

 • ”Kopioitu kaupankävijä” on kaupankävijä, johon sijoitat (jota kopioit)
 • “Kopioija” on käyttäjä, joka suorittaa kopiointitoimenpiteen (eli sinä)

Sinun on syytä ottaa seuraavat tärkeät seikat huomioon ennen kuin ryhdyt kopioimaan:

 • Kaupankävijään sijoittamisen vähimmäissumma on 200 dollaria.
 • Voit kopioida yhtäaikaisesti korkeintaan 100 kaupankävijää kerrallaan.
 • Suurin mahdollinen summa, jonka voit sijoittaa yhteen kaupankävijään, on 2 000 000 dollaria.
 • Kopioidun kaupan vähimmäissumma on 1 dollari. Tätä pienempiä kauppoja ei avata.
 • Jos suljet kopioidun kaupan manuaalisesti, kyseisen position pääoma lisätään kopiointisaldoosi (joka on summa, jonka olet osoittanut kyseisen henkilön kopiointiin, jota ei ole vielä sijoitettu avoimiin positioihin).

CopyTrader – Kaikkien kauppojen kopiointi

CopyTrader-järjestelmä antaa kopioijille mahdollisuuden kopioida kaikki kopioitavan kaupankävijän tämänhetkiset avoimet kaupat. Tämän menetelmän valitseville kopioijille avataan kopioitavaksi valitun kaupankävijän nykyiset avoimet kaupat seuraavin ehdoin:

 1. Nykyiset avoimet positiot avataan kopioijan tilille kopiointihetken markkinahinnoilla (ei niillä hinnoilla, joilla alkuperäiset kaupat avattiin).
 2. Kaupoille määritellään sama tappionpysäytys (Stop Loss, SL) ja voiton kotiutus (Take Profit, TP) kuin alkuperäisellekin kaupalle.
 3. Ne heijastavat kopioidun kaupankävijän tulevia toimenpiteitä kopiointihetkestä eteenpäin, mukaan lukien muutokset SL- ja TP-tasoissa ja kaupan sulkeminen. Jos kopioitu kaupankävijä korottaa tappionpysäytystasoaan lisäämällä positioon enemmän pääomaa, sinun tappionpysäytystasoasi muutetaan vastaavasti. Positiosi kokonaissumma pysyy kuitenkin alkuperäisellä tasollaan. Tästä johtuen saatat joskus huomata eroja tuottoprosentissa kopioidun tilisi ja kopioitavan kaupankävijän tilin välillä.
 4. Voit sulkea tietyn kopioidun kaupan sulkematta kopiointitiliä.
 5. Mikäli kopioitava kaupankävijä avaa position markkinoilla, jotka ovat kopiointihetkellä suljettu (esimerkiksi markkinatauon takia), järjestelmä luo markkinatoimeksiannon kopioijalle. Markkinoiden avautuessa toimeksianto toteutetaan markkinoiden avaushintaan.
 6. Näet kaikki tietyltä kaupankävijältä kopioimasi kaupat napsauttamalla kopioitavan kaupankävijän nimeä salkkunäkymässäsi.

Huomaa, että kaikki kaupat avataan tililläsi samanaikaisesti. Niiden kohdalla näkyy aluksi hienoinen tappio, joka heijastaa osto- ja myyntihintojen välistä marginaalia. Näytetyt summat ovat reaaliaikainen tieto summasta, jonka saat jos suljet kaupan. Uudet kaupat avataan samaan hintaan, jolla kopioitu kaupankävijä avaa ne, ja realisoitua pääomaa (saldo+sijoitetut varat) käytetään kopioitujen kauppojen suhteellisten osuuksien perustana. Esimerkiksi kauppa, joka avataan 10 %:lla kopioidun kaupankävijän realisoidusta pääomasta, johtaa siihen, että kopiointitililläsi avataan kauppa, johon osoitetaan 10 % kopiointisuhteen realisoidusta pääomasta.

Tämä suhteellinen osuus voi kuitenkin muuttua, kun kopioitu kaupankävijä muuttaa käytettävissä olevaa saldoaan. Näin voi tapahtua, kun kopioitu kaupankävijä tekee talletuksen tai noston. Näissä tapauksissa kopioidun kaupankävijän tilillä olevat varat muuttuvat, ja saatat huomata kauppoja, joilla on erilaiset suhteelliset osuudet kuin aikaisemmin. Kun kopioitu kaupankävijä sulkee kaikki avoimet kaupat, hänen tilinsä ja kopioijan tilin väliset kauppojen kokojen suhteelliset osuudet palautetaan alkutilaan, jolloin ne ovat taas samansuuruiset.

**eToro pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan milloin tahansa.

CopyTrader – Vain uusien kauppojen kopiointi

Tämän menetelmän valitsevat kopioijat kopioivat vain uudet kaupat, jotka kopioitu kaupankävijä tekee kopioinnin alkamisen jälkeen. Seuraavia ehtoja sovelletaan tähän palveluun:

 1. Vain kopiointitoimenpiteen alkamisen jälkeen avatut kaupat avataan kopioijan tilille.
 2. Uudet kaupat avataan samaan hintaan, jolla kopioitu kaupankävijä avaa ne.
 3. Uusien kauppojen suhteelliset osuudet lasketaan kopioidun kaupankävijän realisoidun pääoman (tilin saldo + sijoitetut varat) perusteella.
 4. Kaupoille määritellään sama tappionpysäytys (SL) ja voiton kotiutus (TP) kuin alkuperäisillekin kaupoille.
 5. Kaikki kopioidun kaupankävijän toimenpiteet kopioidaan automaattisesti kopioijan tilille, mukaan lukien muutokset SL- ja TP-tasoissa ja kaupan sulkeminen. Jos kopioitu kaupankävijä korottaa tappionpysäytystasoaan lisäämällä positioon enemmän pääomaa, sinun tappionpysäytystasoasi muutetaan vastaavasti. Positiosi kokonaissumma pysyy kuitenkin alkuperäisellä tasollaan. Tästä johtuen saatat joskus huomata eroja tuottoprosentissa kopioidun tilisi ja kopioitavan kaupankävijän tilin välillä.
 6. Voit sulkea tietyn kopioidun kaupan sulkematta kopiointitiliä.
 7. Näet kaikki tietyltä kaupankävijältä kopioimasi kaupat napsauttamalla kopioitavan kaupankävijän nimeä salkkunäkymässäsi.

Huomaa, että suhteellinen osuus voi muuttua, kun kopioitu kaupankävijä muuttaa käytettävissä olevaa saldoaan. Näin voi tapahtua, kun kopioitu kaupankävijä tekee talletuksen tai noston tai sulkee vanhan kaupan, joka oli avattu ennen kuin aloitit kyseisen kaupankävijän kopioinnin (mikäli päätit olla kopioimatta aiemmin avattuja kauppoja). Nämä tilanteet saattavat johtaa kohdallasi kauppoihin, joilla on erilainen suhteellinen osuus kuin aikaisemmin.

**eToro pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan milloin tahansa.

Kopioinnin tappionpysäytys (Copy Stop-Loss, CSL)

Kopioinnin tappionpysäytys eli CSL on ominaisuus, jonka avulla voit hallinnoida kopiosalkkusi riskiä kunkin kopiointisuhteen reaaliaikaisen voitto- tai tappioarvon perusteella. Se on automatisoitu riskinhallintajärjestelmä, jolla voit asettaa dollarimääräisiä rajoituksia koko kopiointisuhteelle.

Järjestelmä määrittää automaattisesti kunkin kopiointisuhteen kohdalla CSL-tasoksi 40 % kopiointiin käytettävän sijoittamasi pääoman kokonaissummasta. Tämä tarkoittaa sitä, että voit olettaa, että kun kopioinnin arvo on laskenut 40 %, CSL-ehto laukeaa ja päättää kyseisen kopiointisuhteen palauttaen jäljellä olevat varat saldoosi. Voit asettaa CSL-tason manuaalisesti välille 5–95%. 5 % CSL-taso on todellinen ”turvaverkko”, joka laukeaa vasta, kun lähes kaikki kyseiseen kopiointisuhteeseen osoitetut varat on menetetty.
Esimerkki: Kaupankävijä B kopioi Kaupankävijä A:ta 1000 dollarilla. CSL-tappionpysäytys asetetaan 60 % tasolle, joka tässä tapauksessa vastaa 600 dollaria. Kun pääoma, sisältäen kaikkien kauppojen voitot/tappiot, laskee 600 dollariin, koko kopiotili suljetaan, ja jäljelle jääneet varat (60 % alkuperäisestä kopiosummasta) palautetaan Kaupankävijä B:n saldoon.

Mitä tapahtuu, kun CSL-tappionpysäytys laukeaa?

Jos kopiointisuhteessasi on realisoitumattomia tappioita, jotka vastaavat 40 %:ia allokoimistasi varoista, CSL laukeaa ja kaikki kyseisen suhteen positiot suljetaan. Alustan historiavälilehdellä on sulkuperustesarake. Suljettujen kauppojen kohdalla näkyy tässä sarakkeessa lyhenne ”CSL”.

CSL-taso on turvaverkko, jonka voi asettaa 5 % ja 95 % välille. Huomaa, että järjestelmä ei anna sinun laskea CSL-ehtoa niin alhaiselle tasolle, että se saattaa laukaista koko CopyTrader-suhteen välittömän sulkemisen.

Esimerkki: kopioit tiettyä kaupankävijää 1000 dollarilla ja olet tällä hetkellä 300 dollaria tappiolla. CSL-tasosi on oletusarvon mukaisesti 60 %, ja haluat nyt muuttaa sitä. Et voi asettaa CSL-tasoksi 70 % (joka vastaisi tässä tapauksessa 300 dollaria) tai sitä korkeampaa tasoa, koska tämä johtaisi CopyTrader-suhteen ja sen alaisten kauppojen välittömään sulkemiseen. Tässä tapauksessa korkein CSL-taso, jonka voisit asettaa, on 65 %.

Huomaa, että CSL-arvo muuttuu, jos muutat kopiointiin osoittamaasi summaa. Jos lisäät tai vähennät tietylle kopioidulle kaupankävijälle osoittamiasi varoja, CSL-arvo lasketaan uudelleen prosenttiosuutena uudesta kopiointisummasta.

Esimerkki: kopioit kaupankävijää 1000 dollarilla. Sijoituksesi kyseiseen kaupankävijään on menettänyt 900 dollaria arvostaan, mutta uskot edelleen tähän kopiointisuhteeseen. Kun allokoit 1000 dollaria lisää pääomaa kyseiselle kaupankävijälle, CSL-arvo lasketaan uudelleen perustuen uuteen 2000 dollarin kokonaissummaan, jonka olet osoittanut kyseisen kaupankävijän kopiointiin. Muista, että voit päivittää CSL-tasojasi milloin tahansa.

Kopioitujen kauppojen tappionpysäytys

CSL-rajan tarkoituksena on rajoittaa altistumistasi yksittäisille kaupankävijöille. Koska kopioituja kauppojasi suojaa CSL-raja, voimme joustaa enemmän kyseisten kauppojen tappionpysäytysten (Stop Loss, SL) kohdalla.

Tavallisten kauppojen yhteydessä tappionpysäytyksen korottaminen johtaa siihen, että pääomaa lisätään tilin saldosta kyseiseen kauppaan vastaten uuden SL-tason tukemiseen vaadittavaa määrää.

Kopioitujen kauppojen kohdalla kopioidun kaupankävijän korottaessa SL-tasoaan kopioinnin kokonaissummasta ei vähennetä lisävaroja. Näin ollen yksittäinen kauppa voi mennä jopa 200 % tai 300 % tappiolle, jolloin kyseisistä tappioista palautuminen on mahdollista ilman tappionpysäytyksen laukeamista, jättäen samalla kuitenkin kopiointisummaan riittävästi saldoa lisäkauppojen kopiointiin. Huomaa kuitenkin, että jos kopioitu kaupankävijä saavuttaa realisoitumattoman kokonaistappiosi CSL-tason, koko kopiointisuhde suljetaan.

Tämä ero johtaa useisiin eroavaisuuksiin kopioitujen kauppojen ja alkuperäisten kauppojen välillä:

Emme lisää varoja kopioituihin kauppoihin. Tästä johtuen käytössä olevan kopiointisaldon prosentti voi olla kopioidun kaupankävijän saldoa korkeampi.

Kopioidun kaupan voitto/tappio lasketaan kauppaan sijoitetun alkuperäisen summan mukaan.

Keskeytä kopiointi

CopyTrader-järjestelmän uuden version myötä esitämme ylpeänä ”Keskeytä kopiointi” -ominaisuuden, jonka avulla voit keskeyttää tietyn kaupankävijän kopioinnin sulkematta kaikkea senhetkisiä avoimia positioita.

Voit keskeyttää kopioinnin eToron salkkunäkymässä napsauttamalla asetukset-painiketta ja valitsemalla ”Keskeytä kopiointi”.

Kun ”Keskeytä kopiointi” -ominaisuus on aktivoitu, kyseisen kopiointisuhteen alla ei avata uusia kauppoja. Kaikkien kyseisellä hetkellä auki olevien kauppojen kohdalla kuitenkin jatketaan kopioidun kaupankävijän tekemien toimenpiteiden kopiointia tappionpysäytys- ja voiton kotiutustasojen muutosten ja positioiden sulkemisen osalta.

Lopeta kopiointi

Kun haluat lopettaa kaupankävijän kopioimisen kokonaan, valitse kopiointiasetusvalikosta ”Lopeta kopiointi”. Sinulla on sitten kaksi vaihtoehtoa: ”Myy kaikki”, joka lopettaa kopioinnin kokonaan, tai ”Pidä kaikki”, joka siirtää kaikki kopioidut positiot omaan portfolioosi, jossa voit hallita niitä kopioinnista riippumatta.

Kuinka Smart Portfolio-sijoitukset toimivat?

eToron Smart Portfoliot ovat temaattisia sijoitusvälineitä, jotka on ohjelmoitu saavuttamaan kaksinumeroista tuottoa pitkällä aikavälillä. Jokainen Smart Portfolio kerää yhteen erilaisia omaisuuseriä tai kaupankävijöitä, ja niitä optimoidaan jatkuvasti koneoppimiseen perustuvien algoritmien avulla.

Smart Portfolio-sijoituksia koskevat yleiset tiedot:

 • Het minimale beleggingsbedrag bedraagt slechts $ 500.
 • Smart Portfolion tappionpysäytyksen oletusarvo on 10 %.
 • Kunkin Smart Portfolion sijoituksille määritellyt painotukset voivat muuttua ajan myötä.

Market Smart Portfoliot

Market Smart Portfoliot keräävät yhteen erilaisia omaisuuseriä samaan salkkuun ennalta määritellyn markkinastrategian perusteella tai tiettyyn markkinasegmenttiin keskittyen. eToron finanssialan asiantuntijat päättävät kunkin Smart Portfolion koostumuksen käyttäen apunaan koneoppimiseen perustuvaa algoritmia, joka on ohjelmoitu vähentämään riskiä ja lisäämään tuottoa.

Esimerkiksi BigTech Smart Portfolio kerää yhteen teknologiasektorin suuryrityksiä. Tämä tarjoaa omaisuuserän kaupankävijöille, jotka haluavat sijoittaa kyseiseen teollisuudenalaan kokonaisuudessaan.

Top Trader Smart Portfoliot

CopyTrader-työkaluun perustuvat Top Trader Smart Portfoliot keräävät yhteen menestyviä kaupankävijöitä eri salkkuihin. Market Smart Portfolioiden tavoin eToron sijoituskomitea valitsee kaupankävijät käyttäen avuksi pitkälle kehittynyttä algoritmia, joka etsii tiettyjä voittojen ansainnan optimoivia kaupankäyntiominaisuuksia.

Esimerkiksi GainersQtr Smart Portfolio kerää yhteen sijoittajia, jotka ovat ansainneet yhdenmukaista tuottoa ja joiden kaupankäynnin voitollisuutta seuraavalla vuosineljänneksellä pidetään todennäköisenä perustuen ennalta määritettyihin parametreihin, jotka Smart Portfolion algoritmi ottaa huomioon. Smart Portfolion koostumus päivitetään ajoittain, jotta riski pysyy matalana ja voitollisuuden todennäköisyys lisääntyy.

Lue lisää Smart Portfolioista niitä käsittelevältä sivulta.

Toivomme, että tämä artikkeli auttoi sinua ymmärtämään kopiointijärjestelmiämme paremmin. Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä  @CustomerService-seinällämme eTorossa tai lue lisäohjeita ohjesivultamme.