Aloita sijoittaminen eTorossa
Liity nyt
Aloita sijoittaminen eTorossa

Vipuvaikutuksen hyödyntäminen kaupankäynnissä tulee ennen pitkää ajankohtaiseksi monelle sijoittajalle. Vivutus on suosittua myös eTorossa, jossa voit itse päättää, milloin haluat sitä käyttää. Rekisteröi tili ja käytä vipuvaikutusta sijoittamisessa tapauskohtaisesti.

Liity nyt

Voit menettää sijoittamasi rahat. Muita kuluja voi syntyä.

Vaikka sijoittamisen makuun pääsee vähäiselläkin tietopohjalla, ja aloittelijakin voi pärjätä varsin mainiosti, kaupankäynnistä saa paljon enemmän irti tutustumalla rohkeasti erilaisiin työkaluihin ja sijoitusmenetelmiin. Hyviä esimerkkejä ovat vivuttaminen ja marginaali, jotka tuovat kaupankäyntiin lisäulottuvuuksia.

Vivuttaminen ja marginaali saattavat kuulostaa monimutkaisilta sijoitustermeiltä, mutta kun niiden periaatteen ymmärtää, voivat ne olla hyödyllinen lisä sijoittajan tietopankissa. Täältä voit lukea lisää vipuvaikutuksesta ja saada paremman ymmärryksen siitä, miten marginaali toimii. Tarjoamiemme konkreettisten esimerkkien avulla käsität heti paremmin, kuinka vipuvaikutusta voi hyödyntää kaupankäynnissä.


Kun sijoittamisessa pääsee kunnolla vauhtiin, tulee sijoittajalle eteen monenlaisia valintoja ja päätöksiä. Vipuvaikutuksen ja marginaalin hyödyntäminen kaupankäynnissä voi olla kiinnostavaa, mikäli on valmis ottamaan suuremman riskin tavoitellakseen korkeampaa tuottopotentiaalia. Molemmat tarjoavat mahdollisuuden avata suuri kaupankäyntipositio pienellä pääomalla.

Sekä vivuttamalla että marginaalilla kauppaa käytäessä kyseessä on varojen lainaaminen välittäjältä position kasvattamiseksi. Oikeita päätöksiä tehtäessä voitot ovat moninkertaiset verrattuna siihen, mitä ne olisivat olleet suorassa sijoituksessa. Vastaavasti väärä päätös heijastuu myös tappioihin, jotka ovat silloin huomattavasti suurempia.

Vinkki: Vivuttaminen tarjoaa kokeneellekin sijoittajalle mielenkiintoisia haasteita ja pakottaa poistumaan omalta mukavuusalueeltaan. Monissa sijoittamisen psykologiaan keskittyvissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että niin kutsuttu kognitiivinen vinouma saa ihmiset suhtautumaan sijoitustuottoihin ja -tappioihin eri tavalla, mikä vääristää myös päätöksentekoa.

Mitä on vivuttaminen?

Vivuttaminen on sijoitusstrategia, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa suuremmassakin mittakaavassa lähtökohdista riippumatta. Vivuttamisella tarkoitetaan velan (vieraan pääoman) käyttämistä halutun sijoituksen toteuttamiseksi. Tähtäimessä on usein sijoituksen mahdollisen tuoton moninkertaistuminen. Toisaalta vipuvaikutus moninkertaistaa myös mahdollisen riskin, mikäli sijoitus meneekin mönkään. 

Vinkki: Korkein mahdollinen vipuaste vaihtelee omaisuuserästä riippuen. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin sanoa, että mitä suurempi hintojen volatiliteetti on kyseessä, sitä pienempi on tarjottava vipuaste. Lisäksi esimerkiksi Euroopan finanssivalvontajärjestelmän valvontaviranomaiset ovat asettaneet rajoituksia sen suhteen, millaisia vipuasteita niiden valvomilla markkinoilla voidaan ylipäätään tarjota.

Mikä on marginaali?

Marginaali on rahamäärä, joka tarvitaan position avaamiseen, kun taas vipuvaikutus kuvastaa position arvoa suhteessa vaadittavaan sijoitussummaan. Nämä kaksi termiä sekoitetaan usein keskenään, sillä kummassakin on kyse suuremman riskin ottamisesta kuin mitä pääoma yleensä sallisi. 

Marginaali on välittäjän hallussaan pitämä todellinen pääoman määrä, johon vipuvaikutus pohjautuu ja joka ilmaistaan prosenttiosuutena koko positiosta. Jos vipuvaikutus on esimerkiksi 100:1, tarkoittaa se silloin 100 euron suuruisen position hallintaa vain yhden euron (1 %) marginaalilla.

Kun kuvaan tulee mukaan eri rahoitusinstrumentteja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja ja valuuttoja voitollisilla tai tappiollisilla positioilla, marginaalin laskeminen muuttuu monimutkaisemmaksi

Välittäjä saattaa vaatia positioita vakuudeksi ja sisällyttää ne laskukaavoihin, joita se käyttää kokonaismarginaalitason määrittämiseen. Tarkemmista käyttöehdoista riippumatta marginaali on arvo, jonka välittäjä määrittää tililläsi pidettäville varoille.

Miten vivutettu kaupankäynti toimii?

Vipukaupankäynti perustuu siihen, että sijoittajan on mahdollista tehdä suurempia sijoituksia lainaamalla siihen pääomaa välittäjältä. Vipuaste määritetään kaupankäyntialustalla, kun napsautat ”osta” tai ”myy” kaupankäynnin aloittamiseksi. Voit asettaa tilisi käymään kauppaa oletusarvoisilla viputasoilla tai käyttää välittäjää, joka mahdollistaa vipuasteen säätämisen kauppakohtaisesti.

Kannattavassa kaupassa transaktion elinkaari on aina samanlainen riippumatta siitä, käytätkö vipuvaikutusta vai et. Voitot kirjataan kassasaldoosi, kun suljet position.

Jos sijoituksesi on kuitenkin tappiollinen, tulee paljon muutakin ottaa huomioon. Lienee itsestään selvää, että välittäjät eivät halua sinun pitävän kiinni positiosta, joka voi potentiaalisesti johtaa suurempaan tappioon kuin heillä tekemäsi talletus – eli marginaalisi.

Mikäli et halua syystä tai toisesta luopua tappiollisesta positiostasi, voi käydä niin, että tilisi ei enää täytä avoimien positioiden ylläpitämiseen tarvittavia marginaalivaatimuksia. Tällöin välittäjä saattaa pyytää sinua nostamaan marginaaliasi tallettamalla lisää varoja lisävakuudeksi. Tästä käytetään nimitystä margin call

Mikäli et kuitenkaan talleta tilillesi lisävaroja, on välittäjällä oikeus sulkea positioita riskien pienentämiseksi. Tätä kutsutaan nimellä stop-out.

Vinkki: Pitkäaikaisia positioita omistavien sijoittajien mielestä suoraan ostaminen voi olla vivuttamista kustannustehokkaampaa, sillä siitä ei koidu päivittäisiä lisäkustannuksia samaan tapaan kuin vipukaupankäynnissä.

Esimerkkejä vipuvaikutuksesta kaupankäynnissä

Vivuttamisen periaate on helpompi ymmärtää konkreettisten esimerkkien kautta. Otetaanpa esimerkiksi tilanne, jossa sijoittaja on päättänyt sijoittaa Googleen, sillä hän uskoo sen osakkeen arvon nousevan. Sijoittajalla on käytettävissään 100 euroa, mutta hän haluaa kasvattaa potentiaalisia tuottoja entisestään.

Jos välittäjä tarjoaa vipuvaikutusta suhteessa 1:5, voi sijoittaja hallita jopa 500 euron positiota 100 euron marginaalilla. Mikäli Googlen osakkeen hinta kaksinkertaistuu kaupankäynnin aikana, on position arvo silloin 200 euron sijasta jopa 1 000 euroa. Jos kurssi kuitenkin laskee 10 %, kaupan kokonaisarvoksi muodostuu 10 euron sijasta 50 euroa.

Jos suurin tarjottu vipuvaikutus on 1:10, on silloin 100 euron käteistalletuksella mahdollista ottaa 1 000 euron suuruinen riski.

Myös seuraava esimerkki havainnollistaa vivuttamisen voimaa. Kuvitellaanpa, että sijoittajalla on käytettävissään 1 000 € pääomaa, ja että hän on kiinnostunut sijoittamaan Applen osakkeeseen vipuvaikutusta hyödyntämällä. Alla oleva taulukko kuvaa sitä, mihin mittasuhteisiin positio voi lopulta kasvaa riippuen käytetyn velkavivun prosenttiosuudesta.

Käytettävissä olevat varatVipuvaikutusPosition kokoHintamuutosUuden position kokoVarat hintamuutoksen jälkeen
1 000 €
-10%
1:2
1 800 €
2 000 €
800 €
10%2 200 €1 200 €
1 000 €
-10%
1:5
4 500 €
5 000 €
500 €
10%5 500 €1 500 €
1 000 €
-10%
1:10
9 000 €
10 000 €
0 €
10%11 000 €2 000 €

Vivuttamisessa on tärkeää muistaa huomioida myös oheiskulut. Suuremman position saavuttaminen edellyttää rahan lainaamista välittäjältä, jolloin perittävät korot on ynnättävä kokonaiskustannuksiin. Välittäjä perii tililtä korkoa päivittäin, ja mitä suurempi positio on kyseessä, sitä suurempi on myös siitä perittävä maksu.

Marginaali on rahamäärä, joka tarvitaan position avaamiseen, kun taas vipuvaikutus kuvastaa position arvoa suhteessa vaadittavaan sijoitussummaan.

eTorossa vipuvaikutteinen kaupankäynti tapahtuu hinnanerosopimusten kautta. 

Vipukaupankäyntiin liittyviä kuluja ovat spreadit ja yli yön -maksut Täältä löydät tarkempaa tietoa aiheesta.

Yhteenveto

Vipuvaikutukseen perustuva kaupankäynti ei automaattisesti auta tekemään parempia päätöksiä. Mikäli jatkat treidaamista samalla tavalla kuin silloin, kun et hyödyntänyt vipuvaikutusta, voitto-tappiosuhteesi tietyllä ajanjaksolla säilyy ennallaan. Huomattavin ero on kuitenkin se, että että sekä voittojen että tappioiden määrät kasvavat. Tappioiden painuminen miinukselle ei kuitenkaan ole mahdollista.

Vipukaupankäynti pitää sisällään suuren tuottopotentiaalin, mutta myös keskimääräistä suuremmat riskit. Siihen ryhtyminen edellyttääkin huolellista suunnittelua, eikä se välttämättä sovellu kaikille.

eToro Academy sisältää runsaasti vivuttamiseen ja kaupankäyntiin liittyvää lisätietoa.

UKK

Mitä negatiivisen saldon suojaus tarkoittaa?

Negatiivisen saldon suojaus on järjestelmä, jonka monet välittäjät ovat ottaneet käyttöön suojatakseen treidaajia tappioilta, jotka ylittävät heidän tallettamiensa varojen määrän. Toisin sanoen sen myötä treidaajan ei ole mahdollista menettää enempää rahoja kuin mitä hänen tilillään on sillä hetkellä talletettuna. Tilisaldon mahdollisesti ylittävä summa menee tällöin välittäjän piikkiin, eikä sijoittajan tarvitse murehtia sitä.

Miten margin call voidaan välttää?

Jos et käy kauppaa vipuvaikutuksella, eteesi ei voi myöskään silloin tulla margin call -tilannetta. Jos kauppaa kuitenkin käydään vivuttamalla ja margin call halutaan välttää, on mahdollista suunnitella strategia, jossa riski ja altistuminen ovat marginaalitasoon nähden varsin vähäisiä. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voi tulla ylimääräisten varojen talletus tilille, jolloin tilillä on enemmän katetta odottamattomien tilanteiden varalta.

Mistä tietää, että tili on margin call -tilassa?

Kullakin hetkellä voimassa olevia marginaalitasoja voi seurata helposti oman välitystilin kautta, johon ne päivittyvät säännöllisesti. Välittäjäsi lähettää sinulle kuitenkin todennäköisesti viestin, mikäli tilisi lähestyy tilannetta, jossa kyseeseen saattaa tulla margin call. Välittäjältä saapuvia tiedotteita ja muita viestejä ei missään nimessä kannata jättää huomioimatta, sillä ne sisältävät sijoituspäätösten kannalta oleellista tietoa.

Nämä tiedot on tarkoitettu vain koulutustarkoitukseen eikä niitä pidä ottaa sijoitusneuvoina, henkilökohtaisena suosituksena tai tarjouksena tai pyyntönä ostaa tai myydä rahoitusinstrumentteja.
Tämä aineisto on laadittu huomioimatta erityisiä sijoitustavoitteita tai taloudellista tilannetta, eikä sitä ole laadittu riippumatonta tutkimusta suosittelevien lakien tai asetusten mukaisesti. Viittaukset rahoitusinstrumentin, indeksin tai sijoitustuotepaketin aiempaan kehitykseen eivät ole eikä niitä pidä pitää luotettavina tulevien tulosten indikaattoreina.
eToro ei takaa eikä vastaa tämän oppaan sisällön oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Varmista, että ymmärrät kaupankäyntiin liittyvät riskit ennen sijoituksen tekemistä. Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis häviämään.