Wat u moet weten over beleggen in waarde-ETF’s

ETF is de afkorting van Exchange Traded Fund. Om het eenvoudig te zeggen: het is een fonds dat op een beurs wordt verhandeld. 

Het fonds kan bestaan uit aandelen, obligaties, grondstoffen of andere samengevoegde waardepapieren. Het fonds kan een verscheidenheid aan aandelen bevatten uit veel verschillende sectoren, het kan zijn gebaseerd op een specifieke index of het kan aandelen bevatten die zijn geconcentreerd in een bepaalde sector, zoals energie, onroerend goed of gezondheidszorg, om er een paar te noemen. 

ETF’s worden over de hele wereld op beurzen verhandeld als aandelen. Net als aandelen heeft een ETF een tickerlabel en kan het de hele dag als elk ander aandeel worden gekocht en verkocht.

Er zijn momenteel ongeveer 7600 ETF’s, waarvan ongeveer 2200 gebaseerd in de VS.

Beleg in ETFs

Uw vermogen loopt risico.

Wat is waardebeleggen?

Waardebeleggen is een strategie waarin een persoon probeert te beleggen in bedrijven die op de markt beschikbaar zijn voor een prijs die lager is dan hun intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde wordt berekend als de waarde van de totale kasstroom die het bedrijf over de hele levensduur tegen een redelijk tarief zal produceren. Wanneer het prijsverschil groot is, bestaat er een ‘veiligheidsmarge‘ die het risico op een permanent kapitaalverlies vermindert. Over het algemeen zal de veiligheidsmarge liggen bij bedrijven die handelen tegen een lagere ratio, bijvoorbeeld P/E, P/S/ P/B en hoog ROIC. 

Waarde-ETF’s

Waarde-ETF’s beleggen bij voorkeur in een groep bedrijven waarvan wordt aangenomen dat ze ondergewaardeerd zijn ten aanzien van hun werkelijke marktwaarde. Dit in tegenstelling tot groei-ETF’s, die juist op zoek zijn naar beleggingen in bedrijven die naar verwachting in een sneller tempo zullen groeien dan de rest van de aandelenmarkt. Beleggers hopen dat zowel waarde- als groei-ETF’s een hoger dan gemiddeld rendement zullen opleveren. De beslissing om de ene te kiezen boven de andere wordt grotendeels bepaald door beleggingsdoelen, risicotoleranties en de huidige status van een beleggingsportefeuille.

Beleggers die niet afgeschrikt worden door schommelingen en marktvolatiliteit zullen voor een groei-ETF gaan. Voor de wat meer conservatieve belegger kan een waarde-ETF de juiste keuze zijn. 

Waarde-ETF’s leveren lange termijngroei op, evenals dividenden. Het dividendrendement op ETF’s kan een stabiel en voorspelbaar inkomen worden dat een groot deel van het rendement van de ETF voor aandeelhouders kan worden. 

Een waardebelegging identificeren

Er zijn een paar algemene criteria die beleggers gebruiken om een waardebelegging te vinden.

Koers-winstverhouding: deze maatstaf, die ook bekend staat als de P/E-ratio, helpt beleggers om de relatieve waarde van een aandeel te bepalen. De formule is om de huidige aandelenprijs te delen door de inkomsten per aandeel. Als de prijs per aandeel bijvoorbeeld $ 30 is en de winst per aandeel $ 3, is de verhouding 1 tot 10. Een lagere verhouding geeft over het algemeen een ondergewaardeerd aandeel aan. 

koers-boekwaardeverhouding: deze verhouding verdeelt de huidige aandelenprijs van een aandeel met zijn boekwaarde per aandeel om te bepalen of het aandeel over- of ondergewaardeerd is. De boekwaarde van een onderneming wordt bepaald door de totale verplichtingen in mindering te brengen op de totale activa. De boekwaarde is een meer conservatieve schatting van de waarde van het bedrijf, in tegenstelling tot de marktwaarde, die wordt bepaald door hoeveel beleggers nu bereid zijn te betalen voor een aandeel op basis van de verwachte toekomstige inkomsten van het bedrijf. 

Als de koers-boekwaardeverhouding bijvoorbeeld ongeveer 1 is, dan betekent dat dat het specifieke aandeel dicht bij de boekwaarde wordt verhandeld. Een ratio van 0,5 is voor een waardebelegger echter aantrekkelijk, omdat dit aangeeft dat de marktwaarde van het specifieke aandeel lager is dan de boekwaarde.

Debt-to-Equity Ratio (verhouding tussen schuld en eigen vermogen): dit cijfer legt uit hoe het bedrijf zichzelf financiert. Heeft het grootste deel van het kapitaal te maken met een schuld of met aandelen?

Een voorbeeld van deze verhouding is een bedrijf dat een schuld heeft van $ 70 miljoen en een eigen vermogen van $ 150 miljoen. De verhouding is in dat geval 0,47, wat inhoudt dat voor elke dollar aan vermogen er 47 cent aan schuld is. Of een hogere of een lagere verhouding goed is, kan variëren afhankelijk van de sector.

Dividendrendement: dit cijfer geeft aan hoeveel dividend een belegger per jaar van het bedrijf ontvangt en wordt uitgedrukt als een percentage. De formule is een jaarlijks dividend dat wordt gedeeld door de huidige aandelenprijs en vervolgens vermenigvuldigd met 100. Een hoger dividendrendement betekent dat de belegger voor minder geld hogere dividenden van het bedrijf ontvangt.

Een voorbeeld hiervan is een aandeel dat wordt verhandeld voor $ 80, en waarvan het jaarlijkse dividend $ 4 per aandeel is. Als we het dividend door de aandelenprijs delen en vermenigvuldigen met 100, krijgen we een dividendrendement van 5%, wat als redelijk goed wordt beschouwd. 

Vrije kasstroom: dit is het geld dat een bedrijf beschikbaar heeft nadat de bedrijfskosten en kapitaaluitgaven zijn betaald.

Hoewel al deze gegevens kunnen helpen om waardeaandelen te vinden, bieden ze geen garantie dat de investering zal slagen.

Voordelen van beleggen in ETF’s

Beleggen in ETF’s heeft onder andere de volgende voordelen:

Diversificatie: ETF’s zijn een verzameling activa waarmee iemand zijn of haar beleggingen eenvoudig kan diversifiëren en ze zijn voordeliger dan het kopen van afzonderlijke aandelen waarbij een belegger alles op één paard wedt.

Tijdsbesparing: hoewel individuele beleggers hun beleggingen kunnen diversifiëren, net als een ETF, moeten ze dan wel elk aandeel apart kopen, terwijl alle aandelen via een ETF in één keer worden gekocht.

Kosten: met ETF’s kan een belegger een groot aantal effecten bezitten tegen een fractie van wat het zou kosten om elk aandeel afzonderlijk te kopen. Dat betekent dat een belegger met een kleine inleg posities in veel bedrijven heeft. Dat is anders dan een beleggingsfonds, waar over het algemeen een minimale inleg geldt, die kan oplopen tot honderden of duizenden dollars. Neem bijvoorbeeld een beleggingsfonds met een minimale investering van $ 2000. Voor dezelfde prijs kunt u, zoals hieronder te zien is, bijna 30 aandelen kopen van de iShares Core S&P waarde-ETF, voor ongeveer $ 70 per aandeel.

Transparantie: Bij ETF’s weet de belegger altijd precies wat er gebeurt, terwijl de winst in een beleggingsfonds slechts op gezette tijden wordt bekendgemaakt. 

Kan als een aandeel worden gekocht: u kunt de hele dag kopen en de exacte aankoopprijs weten. U kunt ook meer geavanceerde transacties uitvoeren. Bij een beleggingsfonds is er slechts één prijs over de hele dag, ongeacht wanneer de aankoop plaatsvindt.

Professioneel beheer: in plaats van tijd te besteden aan het onderzoeken van bedrijven en het lezen van artikelen en aanbevelingen over welke aandelen te kopen, selecteert een professionele fondsbeheerder de aandelen, wat u tijd en moeite bespaart. Het is de taak van deze professional om te beslissen welke effecten in het fonds worden opgenomen.

Voorbeelden van waarde-ETF’s

Een paar voorbeelden van ETF’s van Vanguard zijn de Vanguard Value ETF, die is gebaseerd op het Vanguard Value Index Fund, dat een indexerende beleggingsaanpak gebruikt om de prestaties van de CRSP US Large Cap Value Index te volgen. Deze index bestaat uit waardeaandelen, voornamelijk van grote Amerikaanse bedrijven.

De Vanguard Small-Cap Value ETF is gebaseerd op het Vanguard Small-Cap Value Index Fund dat de prestaties volgt van de CRSP US Small Cap Value Index, waaronder een reeks aandelen van kleinere Amerikaanse bedrijven. Het fonds wil de bovengenoemde index kopiëren door te beleggen in de meeste aandelen op de doelindex en deze allemaal hetzelfde proportionele gewicht te geven dat ze op de index hebben.

De Vanguard S&P 500 Value ETF belegt in de aandelen in de SPX500 Value Index die bestaat uit de bedrijven in de SPX500. 

Een aantal andere ETF’s op basis van indices zijn de Russell 1000 Value ETF van iShares, gebaseerd op de Russell 1000-index, die bestaat uit middelgrote en grote bedrijven. De drie belangrijkste aandelen in het fonds zijn op dit moment Berkshire Hathaway, JP Morgan Chase en JNJ. De Russell 2000 Value ETF van iShares is gebaseerd op de Russell 2000-index, met kleine activa, waarvan de drie belangrijkste aandelen op dit moment Darling Ingredients, GameStop en Cleveland Cliffs zijn. In beide gevallen is ongeveer 50% van de activa afkomstig uit de financiële en industriële sectors en de gezondheidszorg, en wordt elk voor een bedrag van ongeveer $ 150 per aandeel verkocht.

Twee specifiek middelgrote ETF’s zijn de Russell Mid-Cap Value ETF op basis van de Russell MidCap Value Index, en S&P Mid-Cap 400 Value ETF op basis van de S&P Mid-Cap 400, beide van iShares. Beide verkopen voor rond $ 105 per aandeel en de belangrijkste activasectoren waren de financiële, industriële en consumentensectoren. In het eerste groep zijn de top drie aandelen op dit moment Twitter, Freeport Mcmoran en Ford, en in de tweede East West Bancorp, Steel Dynamics en Owens Corning.

Een ETF die bedrijven van elke omvang omvat, is de Core S&P US Value ETF van iShares, gebaseerd op de S&P 900 Value Index en verkoopt op dit moment voor ongeveer $ 70 per aandeel. De drie belangrijkste bedrijven waren Berkshire Hathaway, JP Morgan en Walt Disney. Hier waren de top 10 van de aandelen en de uitsplitsing in de algemene activasector vergelijkbaar met de Russell 1000 Value ETF.

Beleg in ETFs

Uw vermogen loopt risico.

Dit is marketingcommunicatie en mag niet beschouwd worden als beleggings- of persoonlijk advies of aanbod of verzoek om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Dit materiaal is samengesteld zonder rekening te houden met de beleggingsdoelen of financiële situatie van een bepaalde deelnemer en is niet opgesteld conform de juridische en reglementaire vereisten voor het promoten van onafhankelijk onderzoek. Verwijzingen naar eerdere of toekomstige prestaties van een financieel instrument, index of beleggingsproduct vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. eToro doet geen toezeggingen en aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud van deze publicatie, die is opgesteld met behulp van openbare informatie.