Podstawy inwestowania – KUPNO i SPRZEDAŻ wyjaśnione

Wielu klientów pytało o zlecenia Stop Loss (SL) i Take Profit (TP), a ja chciałbym skorzystać z okazji, aby omówić je bardziej szczegółowo. W tym poście wyjaśnię, co to znaczy KUPOWAĆ i SPRZEDAWAĆ na eToro, a także co każda z kolumn w opisie transakcji oznacza dla nas i dla inwestycji.

Kiedy otwieramy pozycję KUPNA, oznacza to, że kupujemy określony instrument na rynku. Dlatego też gdy zamykamy tę pozycję, musimy go SPRZEDAĆ na tym samym rynku.

Jeśli otworzymy pozycję KUPNA, musimy mieć świadomość jej sześciu głównych parametrów.

 1. Kurs bieżący to inaczej cena SPRZEDAŻY.
 2. Musimy zawsze brać pod uwagę spread.
 3. Możemy zmienić poziom SL („Zatrzymaj straty”) na 100% wartości inwestycji bez dodawania środków z kapitału własnego.
 4. Poziom TP („Zrealizuj zysk”) można z kolei zmieniać w zakresie od 1 pipsa powyżej kursu rynkowego do dowolnie wybranej kwoty.
 5. Podany poziom Stop Loss jest potencjalną ceną SPRZEDAŻY (inaczej mówiąc, oznacza cenę ODSPRZEDAŻY na rynku).
 6. Podany kurs Take Profit również jest potencjalną ceną SPRZEDAŻY (w tym przypadku ODSPRZEDAŻY na rynku).

Kiedy otwieramy pozycję SPRZEDAŻY, oznacza to, że sprzedajemy określony instrument na rynku. Dlatego też gdy zamykamy tę pozycję, musimy go KUPIĆ na tym samym rynku.

Jeśli otworzymy pozycję SPRZEDAŻY, musimy mieć świadomość jej sześciu głównych parametrów.

 1. Kurs bieżący to inaczej cena KUPNA.
 2. Musimy zawsze brać pod uwagę spread.
 3. Możemy zmienić poziom SL („Zatrzymaj straty”) na 100% wartości inwestycji bez dodawania środków z kapitału własnego.
 4. Poziom TP można z kolei zmieniać w zakresie od 1 pipsa powyżej kursu rynkowego do dowolnie wybranej kwoty.
 5. Podany poziom SL jest potencjalną ceną KUPNA (inaczej mówiąc, oznacza cenę ODKUPU na rynku).
 6. Podany kurs TP również jest potencjalną ceną KUPNA (w tym przypadku ODKUPU na rynku).

Mamy nadzieję, że ten przewodnik okazał się pomocny. Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Inwestowanie w kontrakty CFD. Inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko tyle kapitału, ile możesz stracić. Powyższe informacje nie stanowią porad inwestycyjnych.

294 Widoki