Chcesz nauczyć się stosować kontrakty CFD?
Otwórz swoje konto już teraz
Chcesz nauczyć się stosować kontrakty CFD?

Platforma eToro to doskonałe miejsce, aby wypróbować strategie handlu kontraktami na różnicach cenowych.

Załóż swoje konto i zapoznaj się z szerokim wachlarzem artykułów edukacyjnych i filmów instruktażowych na temat CFD i wielu innych instrumentów.

Otwórz swoje konto już teraz

Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.

Czym są kontrakty na różnice cenowe znane jako CFD? Na czym polega handel na ich podstawie? Czy warto ich używać? Wielu początkujących inwestorów i traderów giełdowych zadaje sobie takie pytania. Odpowiedzi na nie znajdziesz poniżej.


Kontrakty CFD – zwane również kontraktami różnicowymi – pozwalają traderom wykorzystywać różnice w cenie aktywów, niezależnie od ich klasy. Można ich używać do handlu akcjami, surowcami, parami walutowymi i innymi rodzajami instrumentów finansowych. Trading oparty o kontrakty CFD jest ryzykowny i wymaga sporej wiedzy.

Nie oznacza to jednak, że należy go unikać. Wiele osób z powodzeniem stosuje go do kupna i sprzedaży aktywów na giełdzie. Ty również możesz się nauczyć, jak działają kontrakty CFD i wykorzystać ich potencjał do swoich celów inwestycyjnych. Podchodź jednak do nich ostrożnie i zawsze miej na uwadze możliwość utraty kapitału.

Co to są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD, znane również jako kontrakty na różnice cenowe (ang. Contracts for Difference), są jednym z instrumentów pochodnych dostępnych na giełdzie. Odnoszą się do umowy zawieranej między traderem a jego brokerem w związku ze zmianą ceny określonego aktywa.

W ramach kontraktu CFD strony zobowiązują się do wypłacenia sobie kwoty stanowiącej różnicę między ceną otwarcia pozycji a ceną jej zamknięcia. Traderzy kupują CFD, jeśli spodziewają się wzrostu ceny aktywa, a sprzedają, gdy przewidują jej spadek. Jeśli ich prognozy się spełnią, zarabiają na różnicy cenowej. W przeciwnym wypadku – tracą.

Inwestując w kontrakt CFD nie jest się faktycznym posiadaczem instrumentu bazowego, a jedynie spekuluje się na temat jego wartości. Właśnie ta charakterystyka sprawia, że handel na różnice cenowe cieszy się dużą popularnością wśród traderów z niezbyt wysokim kapitałem.

Co więcej, handel CFD to szansa, aby przy niewielkim nakładzie finansowym uzyskać wysokie zwroty. Dzieje się tak dzięki mechanizmowi dźwigni często używanej wspólnie z kontraktami na różnice cenowe. Pamiętaj jednak o związanym z nią ryzyku – oprócz szansy na wysokie zwroty istnieje również możliwość wysokich strat.

Dlaczego warto używać kontraktów CFD?

Cechy kontraktów na różnice cenowe, czynią z nich interesującą strategię tradingową. Do najważniejszych z nich należą:

Wszechstronność kontraktów CFD

Kontrakty na różnice cenowe mogą być stosowane w oparciu o szeroki wybór aktywów. Możesz je zawierać na akcje, indeksy giełdowe, waluty, surowce i inne instrumenty dostępne na Twojej platformie tradingowej. Dzięki nim możesz zatem wejść na różne giełdy, inwestując stosunkowo niewielkie kwoty.

To, że kontrakty na różnice cenowe mogą być zawierane na rozmaite klasy aktywów, zwiększa możliwości dywersyfikacji portfela, pomagając efektywnie zarządzać ryzykiem inwestycyjnym. Nawet jeśli cena jednego z posiadanych przez Ciebie instrumentów finansowych spadnie, istnieje szansa, że cena innych wzrośnie.

Możliwość krótkiej sprzedaży CFD

Biorąc pod uwagę to, że kontrakty różnicowe nie obejmują faktycznego kupna aktywa bazowego, możesz skorzystać w ich przypadku z opcji krótkiej sprzedaży (ang. Short Selling). Polega ona na otwarciu pozycji sprzedaży na kontrakcie CFD, w celu wypracowania zysku z oczekiwanego spadku ceny instrumentu bazowego.

W przypadku, gdy Twoje przewidywania się sprawdzą, możesz zdecydować się na zamknięcie swojej krótkiej pozycji po niższej cenie. Zwrot z takiej transakcji będzie stanowić różnica między ceną otwarcia, a ceną zamknięcia Twojej pozycji. 

Wskazówka: Aby ograniczyć ryzyko związane z krótką sprzedażą CFD i zabezpieczyć się przed zbyt wysokimi stratami, możesz wykorzystać zlecenie Stop Loss.

Możliwość zastosowania dźwigni finansowej w handlu CFD

Dźwignia finansowa (lewarowanie) to tymczasowa pożyczka udzielona inwestorowi przez brokera, umożliwiająca zwiększenie pozycji na danym instrumencie finansowym w celu osiągnięcia wyższego zwrotu. Własny kapitał inwestora użyty do otwarcia transakcji jest traktowany jako depozyt zabezpieczający.

Dźwignia prezentowana jest w postaci mnożnika, który pokazuje proporcję zainwestowanej kwoty do wysokości otwieranej pozycji. Mnożnik pokazuje wysokość zadłużenia (kapitału pożyczonego) w stosunku do zainwestowanej kwoty, na przykład 1:5, 1:10, 1:30.

“Nie koncentruj się na zarabianiu pieniędzy; skup się na ochronie tego, co masz.”

Paul Tudor Jones

Przyjmijmy, że chcesz zainwestować 1000 USD w zakup kontraktu CFD na ropę naftową. Jeśli cena tego surowca zmieni się o 1%, Twój zysk lub strata bez dźwigni wyniosłyby 10 USD (1% z 1000 USD). Wartość Twojego kapitału po zmianie ceny wyniosłaby odpowiednio 1010 USD (zysk) lub 990 USD (strata).

Jeśli jednak zainwestujesz tę samą kwotę, korzystając z dźwigni 1:10, wartość pieniężna Twojej pozycji zwiększy się 10 razy i osiągnie wartość 10 000 USD. Twój potencjalny zysk lub strata wzrosną proporcjonalnie do dźwigni.

Tabela poniżej pokazuje różne przykłady zastosowania dźwigni i potencjalne wyniki.

Kapitał własny (depozyt zabezpieczający)DźwigniaRozmiar pozycjiZmiana cenyNowy rozmiar pozycjiKapitał po zmianie ceny
$1001:1 (brak dźwigni)$100+5 %$105$105
-5%$95$95
$1001:10$1,000+5 %$1,050$150
-5%$950$50

Jak widzisz, użycie dźwigni pozwala na zwielokrotnienie potencjalnych zysków, ale niesie ze sobą również ryzyko strat przekraczających wysokość początkowego depozytu zabezpieczającego. Decydując się na jej wykorzystanie do handlu kontraktami CFD, pamiętaj również o związanych z nią kosztach i ograniczeniach prawnych.

Podobnie jak każdy instrument finansowy, kontrakty na różnice cenowe powinny być zawsze oceniane w kontekście indywidualnej tolerancji ryzyka. Jeśli dojdziesz do wniosku, że warto nimi handlować, podejmij kroki pozwalające Ci zdywersyfikować portfel inwestycyjny i odpowiednio zarządzać ryzykiem.

Jak handlować kontraktami CFD?

Kontrakty różnicowe, niezależnie od tego, jakich aktywów dotyczą, nie powinny być traktowane jako narzędzia do szybkiego i łatwego zarabiania pieniędzy. Statystyki prowadzone przez brokerów pokazują, że około 74% traderów ponosi straty na handlu CFD.

Jak zatem handlować kontraktami na różnice cenowe, aby móc ochronić swój kapitał i zwiększyć możliwości zysku? Warto kierować się tą samą ogólną zasadą, co przy innych instrumentach finansowych: kupuj tanio i sprzedawaj drogo (ang. buy low sell high).

Zysk na CFD jest możliwy również wtedy, gdy kupisz drogo, a sprzedasz tanio. Możesz go osiągnąć, stosując strategię short selling – sprzedając aktywa, których nie posiadasz, licząc na spadek ich wartości. Różnica między ceną, po której sprzedałeś CFD, a ceną, po której je odkupiłeś, będzie stanowiła Twój zysk.

Wskazówka: Pozycje CFD, które pozostają otwarte przez noc, podlegają opłacie overnight. Nie zapomnij o niej, obliczając koszty kontraktów na różnice cenowe.

Na przykład, możesz użyć sprzedaży krótkiej jeśli zakładasz, że cena akcji Apple Inc spadnie. W przypadku gdy kurs akcji spółki faktycznie zanotuje spadek, będziesz mógł odkupić swój kontrakt CFD po niższej cenie, odnotowując zysk z różnicy cen.

Niezależnie od tego, na jakim aktywie oparty jest Twój kontrakt CFD – czy na złocie, czy na GBPUSD, czy może na indeksie NASDAQ 100 – jego główna zasada jest zawsze taka sama: kontrakty różnicowe nie wymagają faktycznego posiadania aktywa bazowego i opierają się wyłącznie na spekulacji odnośnie kierunku zmian jego ceny.

Podsumowanie

Kontrakty CFD są interesującym narzędziem, które wprawdzie nie pomoże Ci w przewidywaniu ruchów rynkowych, ale może dać Ci dodatkowe możliwości zysku zarówno w przypadku wzrostu jak i spadku cen. Odpowiednie wykorzystanie CFD to szansa, aby zarobić bez konieczności faktycznego zakupu aktywów i przy stosunkowo niewielkim nakładzie kapitału. 

Dzięki zastosowaniu dźwigni w handlu CFD nawet początkujący inwestor może zwielokrotnić swój zwrot. Nie daj się jednak ponieść emocjom i dokładnie oblicz, ile mogłyby wynieść Twoje potencjalne straty przy lewarowaniu takich kontraktów. W przeciwnym wypadku możesz stać się częścią pesymistycznych statystyk zwrotu w handlu kontraktami różnicowymi. Pamiętaj, że odpowiednia wiedza i plan inwestycyjny pomagają lepiej kontrolować ryzyko.

Odwiedź Akademię eToro i dowiedz się więcej o tym, jak zarządzać ryzykiem w handlu CFD.

Najczęściej zadawane pytania

Jak długo mogę trzymać otwarte pozycje na kontraktach CFD?

Kontrakty CFD nie mają terminu wygaśnięcia, można zatem trzymać na nich otwarte pozycje (zarówno długie, jak i krótkie) przez nieokreślony czas. Pamiętaj jednak, że jeśli nie zamkniesz swojej pozycji, dom maklerski dokona automatycznego rolowania kontraktu CFD na następny okres inwestycyjny. W przypadku, gdy pojawią się niekorzystne różnice między ceną zamknięcia starego kontraktu a ceną otwarcia nowego, poniesiesz stratę.

Czy handel CFD jest bezpieczny?

Handel CFD jest obarczony wysokim ryzykiem, zwłaszcza przy użyciu dźwigni finansowej. Jej mechanizm pozwala na użycie stosunkowo niewielkiego depozytu zabezpieczającego do otwarcia pozycji o znacznej wartości. Komisja Nadzoru Finansowego przestrzega przed ryzykiem strat w lewarowanych kontraktach CFD, a także ogranicza możliwości brokerów do wprowadzania tych kontraktów do obrotu, dystrybucji oraz sprzedaży klientom detalicznym.

Czy mogę dowolnie wybrać poziom dźwigni na kontrakty CFD?

Poziom dźwigni dla tego instrumentu pochodnego nie zależy tylko od decyzji tradera i nie zawsze da się go dowolnie wybrać. Może on być ograniczony polityką brokera oraz regulacjami prawnymi w danym kraju. Maksymalny dozwolony poziom dźwigni może się też różnić w zależności od instrumentu finansowego, na którym zawierasz transakcję CFD. Niektóre instrumenty mogą oferować wyższy poziom dźwigni, podczas gdy inne mogą być ograniczone do niższych poziomów.

Niniejsze treści posiadają charakter wyłącznie edukacyjny i nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, osobistej rekomendacji, oferty lub namowy do kupna bądź sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Podczas przygotowywania niniejszego materiału nie uwzględniano konkretnych celów inwestycyjnych i sytuacji finansowej. Nie został on sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi określającymi zasady promowania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do historycznych wyników instrumentów finansowych, indeksów lub konfekcjonowanych produktów inwestycyjnych nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i nie należy ich w ten sposób interpretować.

eToro nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności względem dokładności lub kompletności treści niniejszego przewodnika. Zanim zainwestujesz jakikolwiek kapitał, upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z jego obrotem. Nigdy nie ryzykuj więcej niż jesteś gotów stracić.