Dywersyfikacja: najlepszy sposób inwestora na awersję do straty

Co tak naprawdę motywuje inwestorów? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „zyski”, masz rację tylko częściowo.

Okazuje się, że ludzie bardziej nie lubią strat niż lubią zyski. Ta podstawowa zasada ludzkiej psychologii określana jest mianem „awersji do straty” i została po raz pierwszy sformułowana w 1979 r. przez laureata nagrody Nobla z ekonomii Daniela Kahnemana oraz jego współpracownika Amosa Tversky’ego.

Czym jest awersja do straty?

W opublikowanej w 2013 r. książce „Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym” Daniel Kahneman omówił wiele różnych systemów psychologicznych i strategii ekonomicznych. W przypadku wszystkich z nich skupił się jednak głównie na awersji do straty, ponieważ, jak to ujął: „Reakcja na straty jest silniejsza niż reakcja na odpowiadające im zyski”. Podsumowując, w wielu sytuacjach to właśnie awersja do straty motywuje nasze decyzje.

Ta awersja do straty jest szczególnie widoczna w ludzkim myśleniu i zachowaniu, gdy chodzi o rynki finansowe. Kiedy w grę wchodzą pieniądze, tak jak w przypadku inwestowania, unikanie straty może być silnym czynnikiem motywującym przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W rzeczywistości awersja do strat jest fundamentem jednego z najbardziej przydatnych narzędzi, jakie ma do dyspozycji inwestor: dywersyfikacji.

Czym jest dywersyfikacja?

Chociaż istnieje wiele strategii zarządzania towarzyszącym inwestowaniu ryzykiem, dywersyfikacja jest prawdopodobnie najbardziej znaną i najczęściej stosowaną — co świadczy o tym, jak wielu inwestorów rozumie jej skuteczność.

Najprościej rzecz ujmując, dywersyfikacja polega na rozłożeniu kapitału inwestycyjnego na różne aktywa w celu uniknięcia nadmiernej ekspozycji na wahania wartości któregokolwiek z nich. Koncepcja ta opiera się na starym porzekadle „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Posiadając w portfelu różnorodne aktywa, czy to akcje z różnych sektorów i krajów, czy też instrumenty z różnych klas aktywów, można istotnie ograniczyć ogólne ryzyko. 

Dywersyfikacja działa, ponieważ różne aktywa mogą różnie reagować na te same wydarzenia rynkowe. Akcje jednej ze spółek mogą zareagować bardzo negatywnie, podczas gdy akcje innej stanieją mniej — lub nawet podrożeją. Zgodnie z logiką, jeśli portfel jest wystarczająco zdywersyfikowany pod względem różnorodności aktywów, prawdopodobieństwo uniknięcia poważnych strat jest znacznie większe.

Więcej na temat dywersyfikacji

Wiemy już, na czym zasadniczo polega dywersyfikacja. Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób można dokładniej ocenić aktywa, w które się inwestuje, i co może się stać, gdy inwestorzy nie biorą pod uwagę dywersyfikacji.

 

Podczas gdy dane finansowe poszczególnych spółek z pewnością warto brać pod uwagę, nastroje rynkowe i towarzysząca im dynamika mogą niekiedy mieć równie duży, jeśli nie większy wpływ na ruchy cen akcji. Istnieje wiele przypadków, w których akcje odnotowały skoki, które nie były związane z danym fundamentalnymi, a następnie załamywały się wyłącznie w następstwie pogorszenia nastrojów rynkowych. Oto przykłady:

  • Asensus Surgical Inc. (ASXC) jest spółką z branży urządzeń medycznych rozwijającą technologię, dzięki której chirurgia staje się mniej inwazyjna, co ma potencjał zrewolucjonizowania branży opieki zdrowotnej. Jak widać poniżej, akcje spółki Asensus ulegały skrajnym wahaniom nawet pomimo tego, że nie mają opinii szczególnie zmiennych walorów.
Asensus Surgical Inc. (ASXC)
Kurs akcji 16 grudnia 2020: 0,58 USD
Kurs akcji 10 lutego 2021: 6,32 USD
Zysk: +989%
Kurs akcji 20 kwietnia 2021: 1,52 USD
Strata: około -76%

 

  • Na początku 2021 r. inwestorzy wiązali duże nadzieje ze spółką BioNano Genomics Inc. (BNGO). Ta firma biotechnologiczna zebrała 335 milionów dolarów i osiągnęła znaczący postęp w rozwoju swojego systemu sekwencjonowania genomowego Saphyr, po czym jej akcje poszybowały w górę. Następnie ceny gwałtownie spadły, pozornie bez wyraźnego katalizatora strat.
BioNano Genomics Inc. (BNGO)
Kurs akcji 16 grudnia 2020: 0,51 USD
Kurs akcji 16 lutego 2021: 15,57 USD
Zysk: około +2952%
Kurs akcji 20 kwietnia 2021: 5,38 USD
Strata: 65%

 

  • Spółka Tilray Inc. (TLRY) ma plany połączenia się do końca tego roku z innym kanadyjskim plantatorem marihuany Aphria, dzięki czemu nowo powstałe przedsiębiorstwo stałoby się największym producentem na świecie. Jednak po szybkim skoku w lutym kurs akcji spółki Tilray załamał się, a firma straciła znaczną część wartości.
Tilray Inc. (TLRY)
Kurs akcji 5 lutego 2021: 25,72 USD
Kurs akcji 10 lutego 2021: 63,91 USD
Zysk: +148%
Kurs akcji 20 kwietnia 2021: 15,89 USD
Strata: 75%

Indeksy: studium dywersyfikacji

Kiedy przyjrzymy się bliżej głównym indeksom rynkowym z całego świata, z łatwością zauważymy bardzo wysokie różnice w stopach zwrotu pomiędzy poszczególnymi akcjami wchodzącymi w ich skład. Każdy indeks jako całość obejmuje szeroką gamę spółek, których akcje zarówno drożeją, jak i tanieją, co w naturalny sposób stwarza wysoki poziom dywersyfikacji dla zainteresowanych inwestorów.

Dla przykładu przedstawiamy najlepsze i najgorsze zwroty z akcji w 2020 r. dla kilku wiodących indeksów z całego świata:

SPX Zwroty 1-roczne 2020
Najwyższy Penn National Gaming Inc.

652.76%
Enphase Energy

571.52%
Najniższy Biogen Inc.

-20.06%
Carnival Corp.

-56.8%

 

NDX Zwroty 1-roczne 2020
Najwyższy Tesla Motors Inc.

395.73%
Tesla Motors Inc.

743.4%
Najniższy Biogen Inc.

-20.06%
Walgreens Boots Alliance, Inc.

-29.33%

 

FTSE 100 Zwroty 1-roczne 2020
Najwyższy Kingfisher

156%
Scottish Mortgage Investment Trust

110.4%
Najniższy GlaxoSmithKline plc

-16%
International Consolidated Airlines Group, S.A,

-61%

 

DAX Zwroty 1-roczne 2020
Najwyższy Daimler AG

172%
Delivery Hero SE

79.9%
Najniższy Fresenius Medical Care AG & Co.

-2.9%
Bayer Aktiengesellschaft

-30%

Odpowiedzialne inwestowanie dzięki dywersyfikacji

Rynki finansowe zawsze będą stwarzać pewne ryzyko — w istocie, jak zawsze w życiu, kiedy możemy zyskać, możemy również stracić. Mądrzy inwestorzy rozumieją potrzebę zachowania ostrożności i odpowiedzialności oraz włączają do swoich strategii inwestycyjnych sprawdzone metody zarządzania ryzykiem, takie jak dywersyfikacja.

Materiał ten jest informacją marketingową i nie powinien być interpretowany jako porada inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta zakupu bądź sprzedaży instrumentów finansowych ani próba nakłonienia do takiego zakupu lub takiej sprzedaży. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględniania celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej konkretnego odbiorcy, a ponadto nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi wspierania niezależnych badań. Wszelkie odniesienia do przeszłych lub przyszłych wyników danego instrumentu finansowego, indeksu lub pakietowego produktu inwestycyjnego nie są i nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. eToro nie składa żadnych oświadczeń i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie dokładności lub kompletności treści niniejszej publikacji, która została przygotowana z wykorzystaniem informacji dostępnych publicznie.