Stocks-00388.HK-Hong Kong Exchanges & Clearing

00388.HK Hong Kong Exchanges & Clearing

373.84 0.20 (0.05%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó373.84
Trong Ngày 371.44 - 377.23
Trong 52 Tuần 207.89 - 453.59
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.84M
Lợi nhuận trong 1 năm-17.51%
Beta0.0193
Vốn hóa thị trường473.31B
Hệ số P/E48.43
Doanh thu17.99B
EPS7.7226
Cổ tức (Lợi suất)7.63 (2.04%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202225/10/202205/01/2023225.00250.00275.00300.00325.00350.00375.00400.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Investment Banks Or Brokers
Tổng Giám đốc Điều hành Alejandro Nicolas Aguzin
Nhân viên 2,307

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Hong Kong Exchanges & Clearing increased tính đến 9.17% và có tổng là 20.95B. Thu nhập ròng increased tính đến 8.80% đến 12.50B. Tài sản ròng increased tính đến 1.37% đến 49.91B và EPS increased từ 9.09 đến 9.89.
00388.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
87.02%
Biên Lợi nhuận Ròng
59.34%
Biên Hoạt động
69.37%
Lợi nhuận trên Đầu tư
21.86%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
4.73B
4.69B
4.25B
4.32B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
2.67B
2.66B
2.17B
2.27B