Stocks-00981.HK-Semiconductor Manufacturing International Corporation

00981.HK Semiconductor Manufacturing International Corporation

18.27 -0.08 (-0.44%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó18.27
Trong Ngày 17.99 - 18.31
Trong 52 Tuần 14.63 - 20.88
Khối lượng Trung bình (3 tháng)29.3M
Lợi nhuận trong 1 năm-3.03%
Beta-0.1032
Vốn hóa thị trường144.96B
Hệ số P/E9.47
Doanh thu57.01B
EPS1.9339
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.715/08/202225/10/202205/01/202315.0015.5016.0016.5017.0017.5018.0018.50
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Semiconductors
Tổng Giám đốc Điều hành Meng Song Liang, PhD; Hai Jun Zhao, PhD, MBA
Nhân viên 17,681

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Semiconductor Manufacturing International Corporation increased tính đến 38.28% và có tổng là 42.31B. Thu nhập ròng increased tính đến 205.35% đến 13.80B. Tài sản ròng increased tính đến 16.90% đến 202.53B và EPS increased từ 0.63 đến 1.67.
00981.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
56.52%
Biên Lợi nhuận Ròng
12.80%
Biên Hoạt động
20.81%
Lợi nhuận trên Đầu tư
3.44%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
12.31B
14.38B
14.93B
14.97B
Lợi nhuận Gộp
4.31B
5.86B
5.89B
5.83B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
2.09B
N/A
3.41B
3.13B
Thu nhập Ròng
4.51B
4.44B
4.94B
4.51B