Stocks-TTD-Trade Desk Inc A

TTD Trade Desk Inc A

0 0 (0%)
Thị trường đóng cửaGiá Trì hoãn của NASDAQ, bằng USD
Giao dịch

Trade Desk Inc A giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
34.96B
Phạm vi trong ngày
70.60
-
72.42
Phạm vi 52 tuần
47.61
-
91.66
Khối lượng (3 tháng)
5.36M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
233.57
Doanh thu
1.83B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

15
T2
Báo Cáo Thu Nhập
Q1 2024
Sau khi thị trường đóng cửa

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu nên mua
Mục tiêu giá
80.33

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
52
Trung bình
Ngành 
Trung bình 50 
26
Môi trường
49
Xã hội
61
Quản trị