StocksCK Asset Holdings Ltd01113.HK

01113.HK

CK Asset Holdings Ltd

54.20 -1.20 (-2.17%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
54.20
B
54.40

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó54.20
Trong Ngày 53.90 - 55.25
Trong 52 Tuần 41.61 - 56.80
Khối lượng Trung bình (3 tháng)4.33M
Lợi nhuận trong 1 năm1.03%
Beta0.0728
Vốn hóa thị trường201.85B
Hệ số P/E9.57
Doanh thu64.69B
EPS5.7873
Cổ tức (Lợi suất)2.2 (4.06%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.721/02/202205/05/202215/07/202250.0052.0054.0056.0058.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Real Estate Development
Tổng Giám đốc Điều hành Tzar Kuoi Li
Nhân viên 54,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của CK Asset Holdings Ltd increased tính đến 2.15% và có tổng là 66.21B. Thu nhập ròng increased tính đến 23.13% đến 21.29B. Tài sản ròng increased tính đến 4.80% đến 378.35B và EPS decreased từ 4.42 đến N/A.
01113.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
54.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
42.98%
Biên Hoạt động
41.04%
Lợi nhuận trên Đầu tư
6.66%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
54.56B
85.5B
64.82B
66.21B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
41.09B
29.51B
17.29B
21.29B