Stocks-01177.HK-Sino Biopharmaceutical Ltd

01177.HK Sino Biopharmaceutical Ltd

4.4633 -0.0899 (-1.97%)
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.4633
Trong Ngày 4.3934 - 4.6830
Trong 52 Tuần 3.5746 - 6.2700
Khối lượng Trung bình (3 tháng)50.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-19.14%
Beta0.1729
Vốn hóa thị trường82.43B
Hệ số P/E6.99
Doanh thu29.82B
EPS0.6377
Cổ tức (Lợi suất)0.1 (2.24%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.723/06/202205/09/202217/11/20223.75004.00004.25004.50004.75005.00005.25005.5000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành S Y Tse
Nhân viên 25,579

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Sino Biopharmaceutical Ltd increased tính đến 21.83% và có tổng là 32.37B. Thu nhập ròng increased tính đến 310.54% đến 20.02B. Tài sản ròng increased tính đến 72.06% đến 46.98B và EPS increased từ 0.17 đến 0.88.
01177.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
79.76%
Biên Lợi nhuận Ròng
27.09%
Biên Hoạt động
17.18%
Lợi nhuận trên Đầu tư
22.25%
09/20
12/20
03/21
06/21
Tổng Doanh thu
6.14B
6.46B
8.67B
8.55B
Lợi nhuận Gộp
4.7B
5.16B
6.98B
6.94B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
728.26M
746.11M
1.46B
2.2B
Thu nhập Ròng
1.06B
1.61B
2.87B
8.71B