Stocks-SZG.DE-Salzgitter

SZG.DE Salzgitter

37.18 0.61 (1.67%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng EUR Thị trường mở
Đầu tư