Stocks-SZG.DE-Salzgitter

SZG.DE Salzgitter

25.56 0 (0%)
Giao dịch

Salzgitter giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.39B
Phạm vi trong ngày
25.24
-
25.78
Phạm vi 52 tuần
22.03
-
41.46
Khối lượng (3 tháng)
55.16K
Tỷ lệ giá trên thu nhập
4.21
Doanh thu
11.19B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

15
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

Dự báo của nhà phân tích

Đồng thuận
Cổ phiếu kém khả quan
Mục tiêu giá
27.00

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
55
Cao
Ngành 
Trung bình 57 
68
Môi trường
59
Xã hội
36
Quản trị

Mọi người cũng đã mua