Stocks-02319.HK-China Mengniu Dairy Co Ltd

02319.HK China Mengniu Dairy Co Ltd

37.54 0.40 (1.08%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư