Stocks-03690.HK-Meituan Class B

03690.HK Meituan Class B

172.84 -1.20 (-0.69%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường mở
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó174.04
Trong Ngày 171.84 - 180.73
Trong 52 Tuần 103.31 - 235.39
Khối lượng Trung bình (3 tháng)39.07M
Lợi nhuận trong 1 năm-21.51%
Beta-0.005
Vốn hóa thị trường1.09T
Hệ số P/E1154.93
Doanh thu249.37B
EPS-2.1933
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.717/08/202227/10/202206/01/2023130.00140.00150.00160.00170.00180.00190.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Air Freight Or Couriers
Tổng Giám đốc Điều hành Xing Wang
Nhân viên 100,033

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Meituan Class B increased tính đến 67.36% và có tổng là 215.89B. Thu nhập ròng decreased tính đến 636.23% đến -28.37B. Tài sản ròng increased tính đến 32.68% đến 153.59B và EPS decreased từ 0.88 đến -4.70.
03690.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
27.06%
Biên Lợi nhuận Ròng
-47.91%
Biên Hoạt động
-12.92%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-34.96%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
60.34B
56.88B
60.44B
71.71B
Lợi nhuận Gộp
14.6B
13.2B
18.48B
21.19B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-7.71B
-7.02B
-1.39B
-670.19M
Thu nhập Ròng
-6.51B
-7.01B
-1.32B
1.39B