StocksDongfeng Motor Group0489.HK

0489.HK

Dongfeng Motor Group

4.6830 -0.0199 (-0.42%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.6830
B
4.7171

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.6830
Trong Ngày 4.6131 - 4.7029
Trong 52 Tuần 4.4533 - 7.8100
Khối lượng Trung bình (3 tháng)6.63M
Lợi nhuận trong 1 năm-32.62%
Beta-0.0486
Vốn hóa thị trường41.87B
Hệ số P/E4.18
Doanh thu105.73B
EPS1.1623
Cổ tức (Lợi suất)0.4007 (8.56%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.712/04/202228/06/202205/09/20224.50004.75005.00005.25005.50005.75006.00006.25006.5000
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Shao Zhu Li, MBA
Nhân viên 122,061

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Dongfeng Motor Group increased tính đến 12.27% và có tổng là 136.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.10% đến 13.71B. Tài sản ròng increased tính đến 11.18% đến 189.07B và EPS increased từ 1.41 đến 1.59.
0489.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
10.51%
Biên Lợi nhuận Ròng
11.26%
Biên Hoạt động
-4.56%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.84%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
123.83B
114.62B
121.32B
136.2B
Lợi nhuận Gộp
15.89B
15.3B
17.6B
17.1B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.85B
3.29B
5.45B
1.64B
Thu nhập Ròng
14.9B
14.57B
11.91B
13.71B