Stocks-06060.HK-ZhongAn Online P&C Insurance

06060.HK ZhongAn Online P&C Insurance

12.36 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

ZhongAn Online P&C Insurance giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
18.26B
Phạm vi trong ngày
11.92
-
12.60
Phạm vi 52 tuần
11.34
-
26.76
Khối lượng (3 tháng)
1.95M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-31.84
Doanh thu
30.62B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 56 
56
Môi trường
53
Xã hội
44
Quản trị