StocksHuaneng Power International Inc (HK)0902.HK

0902.HK

Huaneng Power International Inc (HK)

3.4149 -0.0299 (-0.87%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3.4149
B
3.4452
Hàng đầu