Stocks-0902.HK-Huaneng Power International Inc (HK)

0902.HK Huaneng Power International Inc (HK)

4.0240 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

Huaneng Power International Inc (HK) giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
63.42B
Phạm vi trong ngày
3.9940
-
4.1338
Phạm vi 52 tuần
3.2052
-
5.2621
Khối lượng (3 tháng)
38.73M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
-67.45
Doanh thu
286.52B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
49
Trung bình
Ngành 
Trung bình 55 
67
Môi trường
55
Xã hội
28
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh

Mọi người cũng đã mua