Stocks-0939.HK-China Construction Bank

0939.HK China Construction Bank

4.5931 0 (0%)
Giao dịch
Giao dịch

China Construction Bank giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
1.15T
Phạm vi trong ngày
4.5432
-
4.6031
Phạm vi 52 tuần
4.0040
-
5.6815
Khối lượng (3 tháng)
273.64M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
3.13
Doanh thu
1.56T
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

27
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
51
Trung bình
Ngành 
Trung bình 47 
69
Môi trường
65
Xã hội
34
Quản trị

Mọi người cũng đã mua