StocksChina Mobile0941.HK

0941.HK

China Mobile

52.35 0.85 (1.65%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
52.35
B
52.50

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó52.35
Trong Ngày 52.15 - 52.90
Trong 52 Tuần 45.96 - 58.45
Khối lượng Trung bình (3 tháng)21.57M
Lợi nhuận trong 1 năm1.06%
Beta0.1169
Vốn hóa thị trường1.07T
Hệ số P/E7.32
Doanh thu1.02T
EPS6.8231
Cổ tức (Lợi suất)4.63 (8.84%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202217/05/202226/07/202250.0052.0054.0056.0058.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Wireless Telecommunications
Tổng Giám đốc Điều hành Xin Dong, DBA
Nhân viên 449,934

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của China Mobile increased tính đến 18.45% và có tổng là 1,022.33B. Thu nhập ròng increased tính đến 15.35% đến 140.17B. Tài sản ròng increased tính đến 8.32% đến 1,480.51B và EPS decreased từ 5.92 đến N/A.
0941.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
23.11%
Biên Lợi nhuận Ròng
14.68%
Biên Hoạt động
14.15%
Lợi nhuận trên Đầu tư
10.09%
03/17
06/17
03/22
06/22
Tổng Doanh thu
207.31B
232.53B
279.47B
319.9B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
57.89B
94.15B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
43.64B
76.84B
Thu nhập Ròng
27.94B
42.99B
31.54B
53.02B