Stocks-0998.HK-China Citic Bank

0998.HK China Citic Bank

3.8842 0 (0%)
Giao dịch

China Citic Bank giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
190.97B
Phạm vi trong ngày
3.8243
-
3.9041
Phạm vi 52 tuần
3.3849
-
4.7229
Khối lượng (3 tháng)
24.23M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
2.58
Doanh thu
424.84B
Thảo luận Hàng đầu

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
47
Thấp
Ngành 
Trung bình 50 
57
Môi trường
58
Xã hội
36
Quản trị

Mọi người cũng đã mua