StocksChina Citic Bank0998.HK

0998.HK

China Citic Bank

3.1153 0.0599 (1.96%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
3.1153
B
3.1347
Hàng đầu