Stocks-1088.HK-China Shenhua

1088.HK China Shenhua

29.76 0 (0%)
Giao dịch

China Shenhua giá

0% Tuần qua
Vốn hóa thị trường
594.07B
Phạm vi trong ngày
29.36
-
29.81
Phạm vi 52 tuần
21.42
-
30.65
Khối lượng (3 tháng)
15.59M
Tỷ lệ giá trên thu nhập
8.51
Doanh thu
384.74B
Thảo luận Hàng đầu

Sự Kiện Sắp Tới

22
T3
Báo Cáo Thu Nhập
Q1, 2024 báo cáo thu nhập dự kiến

ESG: Nguồn thông tin chuyên sâu mới

Nhận thông tin chuyên sâu về tính bền vững của công ty bằng điểm ESG (môi trường, xã hội và quản trị).
0
100
70
Rất cao
Ngành 
Trung bình 57 
77
Môi trường
66
Xã hội
68
Quản trị

Cờ tham gia kinh doanh