StocksYadea Group Holdings Ltd1585.HK

1585.HK

Yadea Group Holdings Ltd

16.45 0.30 (1.86%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
16.45
B
16.49

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó16.45
Trong Ngày 15.89 - 16.53
Trong 52 Tuần 7.49 - 18.64
Khối lượng Trung bình (3 tháng)8.12M
Lợi nhuận trong 1 năm14.32%
Beta-0.1293
Vốn hóa thị trường50.29B
Hệ số P/E29.71
Doanh thu32.51B
EPS0.577
Cổ tức (Lợi suất)0.28 (1.70%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.702/03/202217/05/202226/07/20228.0010.0012.0014.0016.0018.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Motor Vehicles
Tổng Giám đốc Điều hành Jing Hong Qian
Nhân viên 9,174

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Yadea Group Holdings Ltd increased tính đến 49.40% và có tổng là 32.50B. Thu nhập ròng increased tính đến 52.80% đến 1.65B. Tài sản ròng increased tính đến 29.22% đến 5.52B và EPS increased từ 0.37 đến 0.57.
1585.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
15.21%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.75%
Biên Hoạt động
4.29%
Lợi nhuận trên Đầu tư
20.51%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
11.75B
8.79B
21.76B
32.5B
Lợi nhuận Gộp
1.92B
1.55B
3.45B
4.94B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
373.27M
474.17M
1.05B
1.39B
Thu nhập Ròng
512.06M
377.38M
1.08B
1.65B