Stocks-1801.HK-Innovent Biologics Inc

1801.HK Innovent Biologics Inc

42.29 -3.04 (-6.71%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Đầu tư
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó45.33
Trong Ngày 41.64 - 43.98
Trong 52 Tuần 18.02 - 47.78
Khối lượng Trung bình (3 tháng)10.39M
Lợi nhuận trong 1 năm33.74%
Beta-0.0912
Vốn hóa thị trường69.97B
Hệ số P/E14.17
Doanh thu5.52B
EPS-2.4118
Cổ tức (Lợi suất)0 (0%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.724/08/202203/11/202213/01/202325.0030.0035.0040.0045.0050.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Pharmaceuticals Major
Tổng Giám đốc Điều hành De Chao Yu, PhD
Nhân viên 5,568

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Innovent Biologics Inc increased tính đến 18.90% và có tổng là 5.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 340.95% đến 2.70B. Tài sản ròng decreased tính đến NaN đến N/A và EPS decreased từ -0.83 đến N/A.
1801.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
82.27%
Biên Lợi nhuận Ròng
-15,290.91%
Biên Hoạt động
-61.14%
Lợi nhuận trên Đầu tư
-46.56%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
11.23M
1.19B
4.32B
5.14B
Lợi nhuận Gộp
N/A
1B
3.88B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
-1.86B
-2.06B
-194.54M
N/A
Thu nhập Ròng
-6.96B
-1.95B
-1.12B
2.7B