Stocks-2318.HK-Ping An Insurance

2318.HK Ping An Insurance

49.03 -2.59 (-5.02%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó49.03
Trong Ngày 49.03 - 51.77
Trong 52 Tuần 31.20 - 69.34
Khối lượng Trung bình (3 tháng)40.84M
Lợi nhuận trong 1 năm-14.73%
Beta0.0175
Vốn hóa thị trường889.09B
Hệ số P/E7.72
Doanh thu1.38T
EPS6.3629
Cổ tức (Lợi suất)2.122 (4.33%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành
Finance
Ngành Công nghiệp Multi Line Insurance
Tổng Giám đốc Điều hành Sin Ying Tan; Yong Lin Xie, DBA; Jason Yao, MBA
Nhân viên 355,982

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Ping An Insurance increased tính đến 5.08% và có tổng là 1,421.08B. Thu nhập ròng decreased tính đến 18.02% đến 146.80B. Tài sản ròng increased tính đến 12.55% đến 1,318.34B và EPS decreased từ 8.83 đến 6.89.
2318.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
N/A
Biên Lợi nhuận Ròng
10.67%
Biên Hoạt động
22.33%
Lợi nhuận trên Đầu tư
8.75%
12/21
03/22
06/22
09/22
Tổng Doanh thu
362.8B
354.51B
339.53B
283.56B
Lợi nhuận Gộp
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
N/A
N/A
N/A
N/A
Thu nhập Ròng
29.55B
33.5B
52.71B
26.84B