Stocks-2331.HK-Li Ning Co Ltd

2331.HK Li Ning Co Ltd

63.25 1.84 (3.00%)
Đầu tư

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó63.25
Trong Ngày 61.91 - 65.00
Trong 52 Tuần 39.64 - 95.86
Khối lượng Trung bình (3 tháng)20.89M
Lợi nhuận trong 1 năm-24.68%
Beta0.0467
Vốn hóa thị trường166.39B
Hệ số P/E31.82
Doanh thu29.96B
EPS1.9927
Cổ tức (Lợi suất)0.537057 (0.85%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Created with Highcharts 4.2.7 /Highstock 4.2.722/06/202202/09/202216/11/202245.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Apparel Or Footwear
Tổng Giám đốc Điều hành Takeshi Kosaka; Ning Li, EMBA
Nhân viên 4,019

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của Li Ning Co Ltd increased tính đến 67.46% và có tổng là 27.20B. Thu nhập ròng increased tính đến 153.28% đến 4.83B. Tài sản ròng increased tính đến 150.58% đến 25.82B và EPS increased từ 0.76 đến 1.90.
2331.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Biên gộp
47.83%
Biên Lợi nhuận Ròng
10.59%
Biên Hoạt động
18.74%
Lợi nhuận trên Đầu tư
15.46%
2018
2019
2020
2021
Tổng Doanh thu
12.45B
15.73B
16.25B
27.2B
Lợi nhuận Gộp
5.54B
7.67B
7.97B
14.43B
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
808.54M
1.62B
2.1B
5.71B
Thu nhập Ròng
847.2M
1.7B
1.91B
4.83B