StocksWH Group Ltd288.HK

288.HK

WH Group Ltd

4.8527 -0.0999 (-2.02%)
Giá cung cấp bởi Xignite, bằng HKD Thị trường đóng cửa
Giao dịch
S
4.8527
B
4.8873

Tổng quan

Lần Đóng Trước đó4.9526
Trong Ngày 4.7928 - 4.9026
Trong 52 Tuần 4.2761 - 6.3443
Khối lượng Trung bình (3 tháng)17.8M
Lợi nhuận trong 1 năm-9.63%
Beta0.1061
Vốn hóa thị trường63B
Hệ số P/E6.95
Doanh thu213.53B
EPS0.7066
Cổ tức (Lợi suất)0.19 (3.92%)
1 Ngày 1 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 1 Năm 3 Năm Tối đa
Thời gian Biểu đồ theo UTC
Ngành Công nghiệp Food Meat Or Fish Or Dairy
Tổng Giám đốc Điều hành Gordon Lijun Guo, MBA
Nhân viên 107,000

TÓM TẮT TÀI CHÍNH

Đối với năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021: Doanh thu của WH Group Ltd increased tính đến 6.89% và có tổng là 212.14B. Thu nhập ròng increased tính đến 19.12% đến 10.09B. Tài sản ròng decreased tính đến 11.27% đến 75.88B và EPS increased từ 0.43 đến 0.59.
288.HK- Quan hệ với Nhà Đầu tư
Báo cáo Thu nhậpBảng kê Số dưBáo cáo Dòng tiền
Hàng quý
Biên gộp
18.58%
Biên Lợi nhuận Ròng
4.49%
Biên Hoạt động
8.12%
Lợi nhuận trên Đầu tư
9.91%
06/14
03/17
Tổng Doanh thu
42.54B
41.28B
Lợi nhuận Gộp
6.24B
N/A
Thu nhập từ Hoạt động Kinh doanh Chính
1.91B
3.24B
Thu nhập Ròng
1.82B
1.69B